75. ALDIZKARIA - 2021eko apirilaren 6a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.5. ESTATUTUAK ETA LAN HITZARMEN KOLEKTIBOAK

3D/2021 EBAZPENA, martxoaren 12koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, iragartzen duena “Asociación Provincial de Autoescuelas de Navarra (APANA)” izeneko enpresa elkartearen estatutuen aldaketa gordailutu dela (gordailu zenbakia: 31000030; lehengo gordailu zenbakia: 31/15).

29C/2021 EBAZPENA, otsailaren 3koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, Irunberriko Nordex Blades Spain SAU enpresaren hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailutu eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena.

53C/2021 EBAZPENA, otsailaren 17koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako ekintza eta esku-hartze sozialaren sektoreko hitzarmen kolektiboa erregistratzea, gordetzea eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena.

1.7. BESTELAKOAK

JENDAURREKO INFORMAZIOA. Ingurumen baimen integratua berrikusteko espedientea, Ignacio Javier Sádaba Lasherasek sustatua.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ANTSOAIN

Dirulaguntzen deialdia, elkarte eta establezimenduetan euskarazko edo ele biko errotuluak jartzeko. Laburpena

ANUE

2021eko plantilla organikoa. Hasierako onespena

2021eko zerga-tasak. Hasierako onespena

2021eko aurrekontua eta hura betearazteko oinarriak. Hasierako onespena

ARAITZ

Jarduerarako lizentzia. Eskaera

ARANGUREN

Jarduera-lizentzia ematea

ARANTZA

2021eko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

2021eko aurrekontua. Behin betiko onespena

Eraikuntza eta eraispen hondakinen gaineko fidantzak arautzen dituen ordenantza. Hasierako onespena

Hirigintza zerbitzuen tasak arautzen dituen ordenantza fiskala. Hasierako onespena

ARRAITZA

2021eko aurrekontua. Hasierako onespena

BIDAURRETA

2021eko aurrekontua. Behin betiko onespena

2021eko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

CABANILLAS

Aldaketa, 2021eko aurrekontua betearazteko oinarrietan. Hasierako onespena

1-11/2021 aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

CINTRUÉNIGO

Jarduera-lizentzia ematea

Jarduera-lizentzia. Eskaera

ZIZUR ZENDEA

Aldaketa 2021eko aurrekontua betearazteko oinarrietan. Hasierako onespena

ETXARRI

2021eko aurrekontua. Behin betiko onespena

2021eko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

ETXARRI ARANATZ

2021/02u aurrekontu aldaketa. Behin betiko onespena

EUGI

2021eko aurrekontua. Hasierako onespena

2021eko plantilla organikoa. Hasierako onespena

GESALATZ

Aldaketa, Lerateko badian (Allozko urtegia) ibilgailuak aparkatu eta bainutokia erabiltzea arautzen duen ordenantzan. Hasierako onespena

ITURMENDI

3/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

4/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

LEOTZ

Aldaketa, 2021eko aurrekontua betearazteko oinarrietan. Behin betiko onespena

LODOSA

Alkateordeen izendapena

LORKA

2021eko aurrekontua. Behin betiko onespena

MURILLO EL CUENDE

2021eko plantilla organikoa. Hasierako onespena

ODIETA

5/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

6/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

4/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

3/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

ERRIBERRI

Hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zergaren zenbait likidaziotan aplikatu beharreko koefizienteak

AZKOIEN

Aldaketa, Tokiko Gobernu Batzarrari eskumenak eskuordetzan emateko dekretuan

ROCAFORTE

Aldaketa, ordenantza fiskalen tarifetan. Hasierako onespena

ERROMANTZATUA

Egiaztapen-kode segurua sortzea

SANTSOL

2021eko aurrekontuko 1. eta 2. aldaketak. Hasierako onespena

SANTAKARA

Ordenantza, laborantzako herri-lurren aprobetxamendua arautzen duena. Hasierako onespena

TRAIBUENAS

Aldaketa, 2021eko aurrekontua betearazteko oinarrietan. Hasierako onespena

VALTIERRA

Ordenantza, Diru zehapenen ordez komunitatearen aldeko zerbitzuak egiteko aukera arautzen duena. Hasierako onespena

Telelana ezartzeko udal ordenantza. Hasierako onespena

Aldaketa, Udal hilerriaren funtzionamendua arautzen duen ordenantzan. Hasierako onespena

ZABALTZA

2021eko aurrekontua. Hasierako onespena

2021eko aurrekontua. Hasierako onespena

ZIZUR NAGUSIA

Dirulaguntzen deialdi publikoa, norgehiagoka-araubidean, desgaitasunaren eremuan, gizarte-ekintzaren arloan, proiektuak eta jarduerak garatzen dituzten irabazi asmorik gabeko talde, kolektibo eta elkarteentzat. Laburpena

ZUBIRI

2021eko aurrekontua. Hasierako onespena

SAN ADRIANGO, AZAGRAKO, ANDOSILLAKO ETA CARCARKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

2021eko aurrekontua. Behin betiko onespena

2021eko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

MALERREKAKO ZERBITZU OROKORREN MANKOMUNITATEA

1/2021 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

Egoitza elektronikoa sortzea

ZARAITZUKO ETA NABASKOZEKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

2021eko plantilla organikoa. Hasierako onespena

NAFARROAKO ERDIALDEA GARATZEKO PARTZUERGOA

2021eko aurrekontua eta hura betearazteko oinarriak. Behin betiko onespena

2021eko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

3. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

EBROKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA

Iragarki oharra. Erreferentzia: 2019-S-516

Iragarki oharra. Erreferentzia: 2020-S-943

Iragarki oharra. Erreferentzia: 2020-S-783

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Servicio de Recaudación
Notificación de Diligencia de comunicación sobre herencias yacentes

ABLITAS

Bajas de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO TRES DE BARCELONA

Juicio: impugnación de actos administrativos en materia laboral y seguridad social, excluidos los prestacionales 388/2019