184. ALDIZKARIA - 2021eko abuztuaren 6a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.1. Foru legeak eta legegintzako foru dekretuak

4/2021 LEGEGINTZAKO FORU DEKRETUA, uztailaren 28koa, Tributu Harmonizazioari buruzkoa, Zerga Bereziei buruzko abenduaren 30eko 20/1992 Foru Legea eta Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 30eko 19/1992 Foru Legea aldatzen dituena.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

28/2021 FORU AGINDUA, abuztuaren 5ekoa, Osasuneko kontseilariak emana, zeinaren bidez izendatzen baitira Nafarroako Foru Komunitatean hiltzeko laguntza emateko Berme eta Ebaluazio Batzordeko kideak.

65E/2021 FORU AGINDUA, uztailaren 22koa, Unibertsitateko, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko kontseilariak emana, zeinaren bidez izendatzen baitira Nafarroako I+G+b arloko Aholku Kontseiluko kideak.

158/2021 EBAZPENA, uztailaren 26koa, Barneko zuzendari nagusiak emana, zuzendaritza nagusi horretako zerbitzuetako zuzendariak aldi baterako ordezteko izendapenak egiten dituena.

1099E/2021 EBAZPENA, uztailaren 19koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez kargutik kentzen baita, berak hala eskatuta, María Pilar Castillo Ondarra andrea, Altsasuko OOLTko Erizaintza Unitateko burua.

1100E/2021 EBAZPENA, uztailaren 19koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez Sofía Esquisabel Ansó andrea Altsasuko OOLTko Erizaintza Unitateko buru izendatzen baita bitarte baterako.

1134E/2021 EBAZPENA, uztailaren 21ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez kargutik kentzen baita Eduardo Senosiain Lisarri jauna, Lizarrako Osasun Barrutiko Profesionalen Kudeaketa eta Administrazio Ataleko burua, berak eskatu baitu.

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

260/2021 EBAZPENA, uztailaren 26koa, Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuko Ekonomiaren eta Profesionalen Kudeaketarako Zerbitzuko zuzendariak emana. Honen bidez, Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutua erakunde autonomoko osasun publikoko ikuskatzaileen 5 lanpostu oposizio-lehiaketa bidez betetzeko, eta lanpostu horretan aldi baterako kontratazio bidez eta aldi baterako barne igoeraren bidez aritzeko izangaien zerrendak hautaproben bidez osatzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin-behineko zerrenda onetsi da.

1.3. LURRALDEAREN ANTOLAMENDUA ETA HIRIGINTZA

68E/2021 FORU AGINDUA, uztailaren 1ekoa, Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako kontseilariak emana, behin betiko onesten duena Iturengo Arau Subsidiarioetan, 1. poligonoko 209. lurzatian, aldaketa egituratzaile bat egiteko espedientea, Iturengo Udalak sustatua.

69E/2021 FORU AGINDUA, uztailaren 1ekoa, Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako kontseilariak emana, behin betiko onesten duena Antzingo Arau Subsidiarioak Antzingo 1. poligonoko 707. katastro-lurzatian aldatzeko espedientea, Jamones Ancin SAk sustatua.

32E/2021 EBAZPENA, uztailaren 19koa, Lurralde Antolamenduko zuzendari nagusiak emana, behin betiko onesten duena Erripagañako Udalez gaindiko Plan Sektorialaren AR-1 banaketa eremuaren D-8 unitate morfologikoaren xehetasun azterketa, solairu kopurua handitzeari eta etxebizitzaren tipologia aldatzeari buruzkoa. Sustatzailea Iribarrengoa SL da.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

73E/2021 FORU AGINDUA, uztailaren 19koa, Herritarrekiko Harremanetako kontseilariak emana, zeinaren bidez onesten baita “Europa Hurbilago Programarako Laguntzak” dirulaguntzaren deialdia 2021erako. DDBN identifikazioa: 575872.

1.7. BESTELAKOAK

27/2021 FORU AGINDUA, uztailaren 13koa, Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako kontseilariak emana, zeinaren bidez behin betiko onesten baita proiektu honek ukitutako ondasun eta eskubideen zerrenda: Iruñerrian gai inerteen hondakindegiak ezartzeko Udalez gaindiko Proiektu Sektoriala eguneratzeko Proiektua, “Espartza Galarkoa handitzea” kokalekuari dagokionez. Horrekin batera, ondasun eta eskubide horiek okupatu aurreko aktak egiteko egunak adierazten dira.

AKATS ZUZENKETA, Hezkuntza Departamentuko Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzuko zuzendariaren uztailaren 28ko 2073/2021 Ebazpenaren argitalpenarena. Ebazpen horren bidez, batetik, betearazten da uztailaren 13ko 00198/2021 Epaia, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salak emandakoa, eta, bestetik, aldatzen da abenduaren 26ko 8/2019 Ebazpenaren I. eranskineko 2.1 atala. Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariaren ebazpen horren bitartez, hautapen prozedurak onetsi ziren Bigarren Hezkuntzako Irakasleen Kidegoan sartu eta bertara igotzeko eta espezialitate berriak eskuratzeko, eta Lanbide Heziketako Irakasle Teknikoen Kidegoan sartu eta espezialitate berriak eskuratzeko, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren kudeaketa esparruko lanpostuetarako.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

AGOITZ

Deialdia, kultura-koordinatzailearen lanpostu bat betetzeko oposizio-lehiaketa bidez, B mailakoa eta euskarako derrigorrezko hizkuntza eskakizunarekin, aldi baterako lan-kontratuarekin ari dadin. Izendapena

CINTRUÉNIGO

Izangai onartu eta baztertuen behin-behineko zerrenda, zerbitzu anitzetako enplegatuaren lanposturako

Deialdia, erizain lanpostu 1 oposizio-lehiaketa bidez betetzeko, San Francisco de Asís udal patronaturako. Izendapen proposamena

FONTELLAS

Deialdia, hautaproben bidez izangaien zerrenda bat osatzeko, musika eskolako irakasle lanpostuan aldi baterako kontratudun gisa aritzeko, tronboi, perkusio, zeharkako txirula, klarinete, tronpeta eta saxofoi espezialitateetan

TUTERAKO UDALAREN UR BATZORDEA

Deialdia, administratzaile lanpostuan (A maila/taldearekin parekatua) aritzeko izangaien bi zerrenda oposizio-lehiaketa bidez osatzeko, bata prestakuntzarako eta bestea aldi baterako kontratuarekin aritzeko, sortzen diren beharrei erantzute aldera

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ANTZIN

Arau Subsidiarioen aldaketa, 1. poligonoko 707. lurzatian.
Behin betiko onespena

ARGUEDAS

Alkatetzaren eskuordetzea, kanpoan egoteagatik

DONAMARIA

Lan egutegiaren aldaketa 2021. urterako

FITERO

Jendaurreko informazioa, “La atalaya de Olmiguete”
bidezidorra/bizikletarako ibilbidearen proiektuari buruzkoa

FUNES

Kontribuzio bereziak ezarri eta arautzea, Sardilla industrialdeko urbanizazio obretarako (I. fasea)

ITURMENDI

Xehetasun-azterketa, 2. poligonoko 517. lurzatian.
Behin betiko onespena

Xehetasun-azterketa, 2. poligonoko 610. lurzatian.
Behin betiko onespena

Alkatetzaren eskuordetzea, kanpoan egoteagatik

LAKUNTZA

Alkatetza beste baten esku uztea, kanpoan egoteagatik

LERIN

Hiri-jarduketarako plan berezia, 1. poligonoko zenbait lurzatitan. Behin betiko onespena

LODOSA

Alkatearen ordezkapena, kanpoan egoteagatik

MENDIGORRIA

Udal igerilekuetako tarifak. 2021eko uda

ERRIBERRI

Hiri-jarduketarako plan berezia, aldatzeko hirigintzako araudi partikularreko 6. artikulua, UC5 unitateari dagokiona.
Behin betiko onespena

IRUÑA

Hiri-jarduketarako plan berezia, 2. poligonoko 551. eta 541. lurzatietan. Behin betiko onespena

GARES

Aldaketa, Musika Eskolan ematen diren ikastaroetan izena emateko eta parte hartzeko tarifak eta onarpena arautzen dituen ordenantzan. Hasierako onespena

JAITZ

Alkatetzaren eskuordetzea ezkontza zibila egiteko

UTERGA

Xehetasun-azterketa, UO-9 unitatean. Behin betiko onespena

ALESBES

Hiri-jarduketarako plan berezia, UCA 51-D unitatean.
Behin betiko onespena

BUÑUEL ALDEKO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Ordenantza, Dirulaguntzak arautzen dituena.
Behin betiko onespena

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

CASCANTE

Baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes