15. ALDIZKARIA - 2021eko urtarrilaren 22a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

1E/2021 FORU AGINDUA, urtarrilaren 7koa, Osasuneko kontseilariak emana, zeinaren bidez kargutik kentzen baita, berak hala eskatuta, María Pilar Sanz Mutiloa andrea, Osasun Departamentuko Idazkaritza Tekniko Nagusiko Araubide Juridikoaren Ataleko Espedienteak Tramitatzeko Bulegoko burua.

1590E/2020 EBAZPENA, abenduaren 31koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, María Elísabe Ugarte Echeverría andrea Informazioaren Segurtasunerako eta Erabiltzaileari Zerbitzua Emateko Ataleko buru izendatzen duena bitarte baterako.

2E/2021 EBAZPENA, urtarrilaren 7koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Carmelo Ibiricu Ardanaz jauna Garesko OOLTko zuzendari izendatzen duena.

3E/2021 EBAZPENA, urtarrilaren 7koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, María Begoña Flamarique Chocarro andrea, Osasun Mentaleko kudeatzailea, kargutik kentzen duena.

4E/2021 EBAZPENA, urtarrilaren 7koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Iñaki Danel Arrizabalaga Etxegoena jauna Osasun Mentaleko kudeatzaile izendatzen duena.

7E/2021 EBAZPENA, urtarrilaren 11koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez Julio Benito Jalón jauna izendatzen baita, bitarte baterako, Lizarrako Osasun Barrutiko Bigarren Solairuko, KHAko eta Eguneko Ospitaleko Erizaintza Unitateko buru.

1.3. LURRALDEAREN ANTOLAMENDUA ETA HIRIGINTZA

95E/2020 EBAZPENA, abenduaren 11koa, Lurraldearen Antolamenduko zuzendari nagusiak emana, behin betiko onesten duena Salestarren Udalez gaindiko Plan Sektorialeko Birzatiketa Proiektuaren aldaketa, Eguesibarko udal mugarteari eragiten diona. Sustatzailea UPS horretako UE-1 exekuzio unitateko konpentsazio batzordea da.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

4467E/2020 EBAZPENA, abenduaren 16koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, 2021erako gastua baimentzen duena Nafarroako laneratze eta gizarteratze enpresen Gizarte Segurantzako enpresa-kuota eta soldatetarako dirulaguntzak ordaintzeko. DDBN identifikazioa: 536667.

4450E/2020 EBAZPENA, abenduaren 16koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez baimena kentzen baita desgaitasuna duten pertsonek enplegu-zentro berezietan betetzen dituzten lanpostuen soldata-kostuetarako dirulaguntzaren gastua egiteko. DDBN identifikazioa: 483646.

4451E/2020 EBAZPENA, abenduaren 16koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, enplegu-zentro berezietako egokitze pertsonal eta sozialeko zerbitzuen barruan lanbide jarduerari laguntzeko unitateentzako 2020ko dirulaguntzen gastuari baimena kentzen diona. DDBN identifikazioa: 494430.

4452E/2020 EBAZPENA, abenduaren 16koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, 2021erako gastua baimentzen duena Nafarroako laneratze eta gizarteratze enpresen laguntza teknikorako dirulaguntzak ordaintzeko. DDBN identifikazioa: 536657.

4513E/2020 EBAZPENA, abenduaren 21ekoa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez onesten baitira deialdi bat eta oinarri arautzaileak, banakako ebaluazio araubidean dirulaguntzak eman daitezen 2021ean langabeendako prestakuntza ekintzak egiteko, gero horiek kontratatzeko konpromisoarekin. DDBN identifikazioa: 541791.

4524E/2020 EBAZPENA, abenduaren 24koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez onesten baitira, banakako ebaluazioaren araubidean, dirulaguntza hauen 2021eko deialdia eta oinarri arautzaileak: Material informatikoaren alokairua eta Interneterako sarbidea enplegurako lanbide-prestakuntzaren arloko zenbait ekimenetan. DDBN identifikazioa: 542679.

4538E/2020 EBAZPENA, abenduaren 29koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez 2021eko dirulaguntzen deialdia eta oinarri arautzaileak onesten baitira landunei zuzendutako prestakuntza programak egiteko. DDBN identifikazioa: 542668.

1.7. BESTELAKOAK

69E/2020 EBAZPENA, abenduaren 17koa, Komunikazioko eta Erakundeekiko Harremanetako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez baimentzen baita Tafallako (FM 104.4) lizentziaren titulartasuna eskualdatzea.

236/2020 EBAZPENA, abenduaren 31koa, Garraioetako zuzendari nagusiak emana, errepideko garraio publikoan aritzeko behar den lanbide gaitasuna lortzeko probak gainditu dituzten izangaien zerrenda onesten duena. Probak 2020ko azaroaren 7an egin ziren.

140/2020 EBAZPENA, abenduaren 30ekoa, Lanbide Heziketaren zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez dei egiten baita Lanbide Heziketako teknikari tituluak lortzeko probetarako, 2020-2021 ikasturterako, Nafarroako Foru Komunitatearen eremuan.

374/2020 EBAZPENA, abenduaren 2koa, Vianako Printzea Erakundea-Kulturako zuzendari nagusiak emana, Elon (Nafarroa) dagoen Eloko gurutzea izeneko monumentuaren babes eremua behin-behinekoz mugatu eta haren interes kulturaleko ondasunaren espedientea jendaurrean egoteko epea irekitzen duena.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ALLO

Hiri-jarduketarako plan berezia. Behin betiko onespena

ANTSOAIN

Berriozarko eta Antsoaingo udalen arteko hitzarmena, langileen deialdiak kudeatzeko

ARANTZA

Aldaketa, Eraikuntzen ordenantza orokorrean. Behin betiko onespena

BEIRE

Udal ordenantza, Hilerriaren erabilera arautzen duena. Behin betiko onespena

BERA

Bide publikoetan pasabidearen lizentziak arautzen dituen udal ordenantza. Behin betiko onespena

BERRIOZAR

Berriozarko eta Antsoaingo Udalen arteko hitzarmena, langileen deialdiak kudeatzeko

2021eko aurrekontua. Hasierako onespena

BIURRUN-OLKOTZ

Aldaketa Eraikingintzaren ordenantzan. Behin betiko onespena

BURLATA

Finken normalizazioa, Elizgibela kaleko eta Floirac plazako hiri-jarduketarako plan bereziak ukitutako zenbait lurzati egokitzeko planeamenduari. Behin betiko onespena

GARINOAIN

2021eko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

2021eko aurrekontua. Behin betiko onespena

GOIZUETA

Hiri-jarduketarako plan berezia 4. poligonoko 24. lurzatian. Behin betiko onespena

UHARTE

Xehetasun-azterketa, 1. poligonoko 1311. lurzatian. Behin betiko onespena

LEITZA

Hiri-jarduketarako plan berezia (Peritza, 3. poligonoko 138. lurzatia). Behin betiko onespena

3. poligonoko 642. lurzatiaren kalifikazio juridikoaren aldaketa eta desafekzioa, gero 1. Poligonko 753. lurzatiarekin trukatzeko

LESAKA

Egiaztapenerako kode segurua sortzea

MURCHANTE

Hiri-jarduketarako plan berezia, hiri-lurzoru finkatuan determinazio xehatuak birdoitzeko. Behin betiko onespena

Aldaketa egituratzailea Udal Plan Orokorrean. Behin betiko onespena

NOAIN (ELORTZIBAR)

Hiri-jarduketarako plan berezia 1. poligonoko 747. lurzatian. Hasierako onespena

URRAULGOITI

2021eko zerga-tasak

URROZ

Alkatetzaren eskuordetzea ezkontza egiteko

VIANA

Xehetasun-azterketa, 6. poligonoko 1425., 1426. eta 1427. lurzatiena. Behin betiko onespena

VILLATUERTA

Ordenantza, Lagun egiteko animaliak, eta bereziki zakurrak, edukitzea arautzen duena. Behin betiko onespena

ZIZUR NAGUSIA

Xehetasun-azterketa, Ardoi sektoreko H-9 eta H-17 unitate morfologikoetan. Behin betiko onespena

3. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

EBROKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA

Iragarki oharra. Erreferentzia: 2020-EXT-19