135. ALDIZKARIA - 2021eko ekainaren 10a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

123/2021 EBAZPENA, maiatzaren 28koa, Barneko zuzendari nagusiak emana, 134/2021 prozedura laburtuan gauzatutako administrazioarekiko auzi-errekurtsoari buruzko espediente administratiboa Iruñeko Administrazioarekiko Auzien 2. Epaitegira igortzen duena. Errekurtso hori Patricia Varela Fernández andreak jarri du Jose Javier Ruiz Zubicoa jaunaren izenean eta hura ordezkatuz.

1500/2021 EBAZPENA, maiatzaren 19koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez bukaera ematen baitzaio Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko enpleguko goi mailako tituludunen lanpostu hutsak lekualdatze lehiaketa bidez betetzeko prozedurari.

GORA JOTZEKO ERREKURTSOAK, dietetikako teknikari espezialista izateko 7 lanpostu oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdiaren gainean.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

52E/2021 FORU AGINDUA, apirilaren 29koa, Herritarrekiko Harremanetako kontseilariak emana, zeinaren bidez onesten baita “Irabazi-asmorik gabeko erakunde eta enpresentzako laguntzak EBko politika eta estrategiak zabaltzeko”·izeneko dirulaguntzaren deialdia. DDBN identifikazioa: 560733.

42E/2021 FORU AGINDUA, apirilaren 29koa, Kultura eta Kiroleko kontseilariak emana, zeinaren bidez onesten baitira kirol monitore edo entrenatzaile, epaile eta arbitro gisa prestatzeko ikastaroak egiteko dirulaguntzen deialdiaren oinarriak. Dirulaguntzak banakako ebaluazio araubidean emanen dira. DDBN identifikazioa: 561297.

35E/2021 EBAZPENA, maiatzaren 19koa, Industriaren, Energiaren eta S3 Proiektu Estrategikoen zuzendari nagusiak emana, dirulaguntza honen deialdia onesten duena: “Efizientzia energetikoa nekazaritza eta abeltzaintzako ustiategietan hobetzeko jarduketak egiteko laguntzak”. DDBN identifikazioa: 565228.

69/2021 EBAZPENA, 2021eko maiatzaren 11koa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onetsi egiten baitira toki entitateei 2021-2022 aldian ibai ingurunea lehengoratzeko eta mantentzeko jarduketak eta ibai eremuaren kudeaketari buruzko azterlanak egiteko emanen zaizkien laguntzen deialdia eta oinarri arautzaileak. DDBN identifikazioa: 563789.

13/2021 EBAZPENA, maiatzaren 31koa, Nafarroako Arartekoak emana, urtebeteko prestakuntza-beka baten deialdirako oinarriak onesten dituena, euskararen ezagutzaren baldintzarekin, Zuzenbideko gradua dutenentzat, Nafarroako Arartekoan aritzeko.

1.7. BESTELAKOAK

188/2021 EBAZPENA, maiatzaren 18koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, jarraibideak onesten dituena Zubiarte euskaltegi publikoaren 2021-2022 ikasturteko eskola egutegia prestatzeko, helduentzako euskararen irakaskuntza ez-arautuei dagokienez.

196/2021 EBAZPENA, maiatzaren 21ekoa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, jarraibideak onesten dituena Nafarroako Foru Komunitateko musikako lanbide irakaskuntzek eta dantzako irakaskuntza ez-arautuek 2021-2022 ikasturtean izanen duten eskola egutegia prestatzeko.

197/2021 EBAZPENA, maiatzaren 21ekoa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, jarraibideak onesten dituena 2021-2022 ikasturtean Iruñeko eta Tuterako hizkuntza eskola ofizialetan eta Nafarroako Urrutiko Hizkuntza Eskola Ofizialean emanen diren hizkuntza irakaskuntzei dagokien eskola egutegia prestatzeko.

100E/2021 EBAZPENA, maiatzaren 17koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez berrikusten baita Alesbesko udal-mugartean oilaskoak gizentzeko dagoen hegazti instalazio baten (120.000 plaza) ingurumen baimen integratua. Instalazioaren titularra SC Arejula Soret Eduardo y Juan Carlos Barcos da.

102E/2021 EBAZPENA, maiatzaren 17koa, Ingurumen Kalitatearen eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, Deierriko udal-mugartean oilaskoak gizentzeko hegazti ustiategi baten instalazioaren Ingurumen baimen integratua berrikusten duena. Instalazioaren titularra Gonzalo Azcona Vidaurre da.

141E/2021 EBAZPENA, maiatzaren 20koa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, ingurumen ukipenetarako baimena ematen diona Anueko udal-mugartean neurketa anemometrikorako dorre bat jartzeko proiektuari. Sustatzailea Sacyr Concesiones SLU da.

142E/2021 EBAZPENA, maiatzaren 20koa, Biodibertsitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, ingurumen ukipenetarako baimena ematen duena Zurukuaingo hiriguneko saneamendu sarearen proiekturako, Deierriko udal-mugartean. Sustatzailea Rubén Azcona Armenteros da.

286/2021 EBAZPENA, maiatzaren 27koa, Nafarroako Kirolaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez berariazko prebentzio neurri apartekoak hartzen baitira Nafarroako Foru Komunitatean garatzen diren kirol jardueretarako, COVID-19ak eragindako egoera epidemiologikoak izan duen bilakaeraren ondorioz.

JENDAURREKO INFORMAZIOA. Ingurumen baimen integratua emateko espedientea, E-Cogeneración Cabanillas SLk sustatua.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

BERRIOBEITI

Deialdia, kultura-teknikari koordinatzailearen lanpostu bat betetzeko oposizio-lehiaketa bidez, B mailakoa eta euskarako derrigorrezko hizkuntza eskakizunarekin, aldi baterako lan-kontratuarekin ari dadin. Onartuen behin betiko zerrenda

CORTES

Deialdia, oposizio-lehiaketa murriztuaren bidez betetzeko Uren zerbitzuko ofizialaren lanpostu bat, hautaprobak eginez, funtzionarioen araubidean jardun dezan

UHARTE

Deialdia, Udaltzaingoaren Zerbitzuko polizia agentearen bi lanpostu (kopurua handitzen ahalko da) oposizio bidez betetzeko

IRUÑA

Deialdia, izangai-zerrenda bat hautaproben bitartez osatzeko, Lantegi-Eskolako monitore lanpostuan, Soldadura espezialitatean, aldi baterako kontratu bidez aritze aldera, Iruñeko Udalean gertatzen ahal diren beharrak asetzeari begira

TAFALLA

Deialdia, udaltzain-agente izateko hiru lanpostu oposizio bidez betetzeko. Izendapena

VIANA

21-00519 gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiari zuzendua, administrari-ofizial lanpostu bat
oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdiaren aurka

ZIZUR NAGUSIA

Epatzea pertsonak edo entitateak, haien eskubide eta interes legitimoak ukiturik gelditzen ahal badira Nafarroako Administrazioaren Auzitegian jarritako 21-00571 gora jotzeko errekurtsoagatik, zeina ezarri baita kirol instalazioetako kudeatzaile eta kirol-koordinatzailearen lanpostuan aldi baterako kontratuarekin aritzeko izangaien zerrenda bat oposizio bidez eratzeko deialdiaren aurka

ALLO, ARELLANO, ARROITZ, DEIKAZTELU ETA LERINGO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Deialdia, eragile soziokulturalaren lanpostu bat
oposizio-lehiaketa bidez eta barne igoera murriztuan betetzeko. Izangai onartuen behin betiko zerrenda

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ALLIN

Xehetasun-azterketa, Zubielkiko 78 B lurzatian. Hasierako onespena

ALTSASU

Terrazak eta mahaiak lurzoru publikoan jartzea arautzen duen udal ordenantzaren aldaketa. Hasierako onespena

“Zuzkidura jarduketei lotutako hirigintza betebeharrak gauzatzea ezinezkoa izateagatik eman beharreko diruaren kalkulua arautzen duen udal ordenantza “ behin betiko onartzea

AZAGRA

Lurzati baten kalifikazio juridikoaren aldaketa Akats zuzenketa

BARAÑAIN

Emakumeen eta gizonen berdintasunerako udal ordenantza.
Behin betiko onespena

BEIRE

Aldaketa egituratzailea, Udal Planeko 1. poligonoko 493. lurzatian. Hasierako onespena

BERA

Eraikuntzako ordenantzaren 40. eta 98. artikuluen aldaketa. Hasierako onespena

BERRIOZAR

Berriozarko Udalaren “Francisco Casanova” Musika Eskolan musika ikasketak egiteko laguntzen deialdiaren laburpena. 2021/2022 ikasturtea.

BURLATA

Deialdia, ostalaritzarako bonuen dirulaguntzena. Laburpena

Kudeaketa-esleipena Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuari, langileria arloan

ETXAGUE

Etxagueko herri-ondasunen transakzio-hitzarmenak sinatzea. Hasierako onespena

ENERITZ

Balorazio txostenaren proiektua. Jendaurrean jartzea

ETXAURI

Auzolana arautzen duen udal ordenantza. Hasierako onespena

LEITZA

Xehetasun azterlana, 2. poligonoko 726 lursailean, hasiera batez onetsia

LEKUNBERRI

Hiri-jarduketarako plan berezia Udal Plan Orokorreko
5. Ordenantzaren hiri-lurzoruaren eremuan. Hasierako onespena

NOAIN (ELORTZIBAR)

Hiri-jarduketarako plan berezia, Dorreko 6. poligonoko 385. lurzatian (San Pedro kalea, 16). Hasierako onespena

ODIETA

Birpartzelazio proiektua, Ostizko OS.1.1-Iparraldea
exekuzio unitatean. Hasierako onespena

ORKOIEN

Deialdia, 2020-2021 ikasturtean ikastetxe publikoetan jateko prestazio ekonomikoak banakako ebaluazioaren bidez
emateko dirulaguntzena. Laburpena

IRUÑA

Aldaketa, Udal Planeko U.I. XVIko ZN-2 eremua birpartzelatzeko proiektuan eta urbanizatzeko proiektuan. Hasierako onespena

PUIU

Alkatetzaren eskuordetzea ezkontza zibila egiteko

UNTZUE

Balorazio txostenaren proiektua. Jendaurrean jartzea

URRAULBEITI

Plan berezia lurzoru urbanizaezinean, zerri gizendegia handitzeko. Hasierako onespena

ATARRABIA

2021eko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

DEIERRI

Kudeaketako hirigintza hitzarmena,
Zurukuaingo 21. poligonoko UE-ZUR-8 lurzatian.
Behin betiko onespena

4. PROZEDURA JUDIZIALAK

NAFARROAKO JUSTIZIA AUZITEGI NAGUSIA

Akats zuzenketa Saldiasko bake epaile titularraren izendapenean

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

ABLITAS

Bajas de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes

ARRÓNIZ

Notificación de la aprobación definitiva de los proyectos
de reparcelación y urbanización de la UE-6 del sector S.6.,
Área de reparto AR.2

ITURMENDI

Notificación de expediente de baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes del Ayuntamiento de Iturmendi

6.2. PARTIKULARREN IRAGARKIAK

SAT LA ATALAYA NA 561

Disolución y liquidación S.A.T.