135. ALDIZKARIA - 2021eko ekainaren 10a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.7. BESTELAKOAK

188/2021 EBAZPENA, maiatzaren 18koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, jarraibideak onesten dituena Zubiarte euskaltegi publikoaren 2021-2022 ikasturteko eskola egutegia prestatzeko, helduentzako euskararen irakaskuntza ez-arautuei dagokienez.

“Zubiarte euskaltegia” izeneko helduak euskalduntzeko ikastegia Hezkuntza eta Kulturako kontseilariaren uztailaren 5eko 365/2002 Foru Aginduak arautzen du, zeinaren bidez onetsi baitzen Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuaren menpe dagoen Zubiarte euskaltegi publikoaren antolamendu eta funtzionamendurako erregelamendua.

Ikusirik Eleaniztasunaren eta Arte Ikasketen Zerbitzuko Euskara Atalak aldeko txostena eman duela onets daitezen Zubiarte euskaltegi publikoaren 2021-2022 ikasturteko eskola egutegia prestatzeko jarraibideak, helduentzako euskararen irakaskuntza ez-arautuei dagokienez.

Hezkuntza Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren 30eko 267/2019 Foru Dekretuak emandako ahalmenak erabiliz,

EBAZTEN DUT:

1. Zubiarte euskaltegi publikoaren 2021-2022 ikasturteko eskola egutegia prestatzeko jarraibideak onestea, helduentzako euskararen irakaskuntza ez-arautuei dagokienez. Ebazpen honen eranskinean jaso dira.

2. Ebazpen honen aurka gora jotzeko errekurtsoa jartzen ahalko da, Hezkuntzako kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita.

3. Ebazpen hau eta eranskina Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

4. Ebazpen hau eta eranskina igortzea, behar diren ondorioak izan ditzaten, Hezkuntza Baliabideen Zuzendaritza Nagusira, Antolamendu, Prestakuntza eta Kalitate Zerbitzura, Eleaniztasunaren eta Arte Ikasketen Zerbitzura, Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzura, Euskara Atalera, Ikastetxeetako Informazioa Kudeatzeko Bulegora eta Zubiarte euskaltegi publikora.

Iruñean, 2021eko maiatzaren 18an.–Hezkuntzako zuzendari nagusia, Gil Sevillano González.

ERANSKINA

Arauak Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuaren menpe dagoen Zubiarte euskaltegi publikoaren 2021-2022 ikasturteko eskola egutegia prestatzeko, helduentzako euskararen irakaskuntza ez-arautuei dagokienez

1. Egutegia.

2021-2022 ikasturtean, Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuko Zubiarte Euskaltegiaren eskola egutegiak baldintza hauek bete beharko ditu helduentzako euskararen irakaskuntza ez-arautuei dagokienez:

1.1. Ikasturtea 2021eko irailaren 1ean hasiko da, eta 2022ko ekainaren 30ean bukatuko.

1.2. Egutegian 160 eskola egun izanen dira gutxienez, eta bi lauhileko izanen dira. Eskolak goizeko, eguerdiko, arratsaldeko eta gaueko saioetan emanen dira.

1.3. Eskolak, oro har, 2021eko irailaren 15ean hasiko dira, eta ez dira bukatuko 2022ko ekainaren 3a baino lehen. Kanpoko taldeen eskolak urriaren 4an hasiko dira, eta maiatzaren 27an bukatuko. 2022ko maiatzean, barnetegi bat egiteko aukera izanen da.

Ekaineko ziurtapen probak ekaineko lehenengo hamabostaldian eginen dira. Proba horiek egiten diren egunak eskola eguntzat hartuko dira.

2021-2022 ikasturteko matrikula 2021eko ekainean eginen da, eta matrikulatik ateratako taldeen osaera Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuari jakinaraziko zaio ikasturtea bukatu baino lehen. Matrikulak egiteko beste epe bat egonen da Hezkuntza Departamentuak baimendutako taldeak osatzeko, 2021eko irailean eskolak hasi baino lehen. Eta 2022ko urtarrilean beste matrikulaldi bat izan daiteke, Hezkuntza Departamentuak baimentzen dituen taldeetako postuak osatzeko.

1.4. 2021eko irailaren 1etik eskolak hasi bitarteko aldia, oro har, honako hauek egiteko erabiliko da: ikastaro espezifikoak, azterketak (halakorik egonez gero), prestakuntza jarduerak, programazio lanak, zikloko bilerak, klaustroak eta ikasturtearen antolaketarekin zerikusia duen beste edozein jarduera. Iraileko ziurtapen probak iraileko lehenengo astean eginen dira, eta egun horiek eskola eguntzat hartuko dira.

1.5. Eskolak bukatzen direnetik 2022ko ekainaren 30era bitartean, irakasleak nahitaez egon beharreko orduak zehaztuko ditu euskaltegiko zuzendaritzak, lan hauek egin daitezela bermatzeko: azterketak, ikasturtea berrikusteko eta ebaluatzeko berariazko lanak, klaustroak, programazioak eta ikasmaterialak, mailako memoria didaktikoak, bukaerako memoria eta behar diren egintza administratibo guztiak.

1.6. Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak aurretik baimenduta, ikasle talderen batek eskolak bukatzen baditu oro har finkatu diren egunak baino lehen, irakasleek euskaltegiko zuzendaritzak esleitzen dizkien lanak egiten beteko dute beren lanaldia.

1.7. Egutegia moldatu behar bada, hura lehen aldiz prestatzeko erabilitako prozedura berari jarraituko zaio, betiere gutxieneko eskola egunak errespetatuta.

1.8. Eskola egunetan, ezinezkoa izanen da eskolak orokorrean etetea azterketa edo ebaluazio aldiak ezartzeko, ez eta ebaluazio batzordeak edo klaustroak egiteko ere. Eskola eguntzat hartuko da ikasturtearen aurkezpen eguna; hau da, tutoreak, irakasleak, programak, helburuak, ordutegiak eta abar aurkezteko erabiltzen dena. Eskola egun gisa kontatuko dira mailakatze probak egiteko ekainean erabilitako egunak.

1.9. Hauek izanen dira jaiegunak, Nafarroako lan egutegi arruntaren arabera: 2021eko urriaren 12a, azaroaren 1a eta abenduaren 3a, 6a eta 8a. Antolamendu, Prestakuntza eta Kalitate Zerbitzuak beharrezko jarraibideak emanen ditu erabakitzen bada beste jaiegunen bat ezartzea eta, horrenbestez, eskola egutegia aldatzea.

Euskaltegiak finkatuko ditu herriko zaindariari eskainitako jaieguna eta hezkuntza mailaren zaindariari eskainitakoa. Herriko zaindariaren eguna eskola eguna ez den egun batean egokitzen bada, ikastetxeak beste egun bat hautatzen ahalko du.

2022ko inauterietako asteko egunak eskolarik gabeko eguntzat hartuko dira.

1.10. Neguko oporrak, hots, Eguberrietakoak, 2021eko abenduaren 23an hasiko dira, eta 2022ko urtarrilaren 9an bukatuko, biak barne.

1.11. Udaberriko oporrak, hots, Aste Santukoak, 2022ko apirilaren 14an hasiko dira, eta apirilaren 24an bukatuko, biak barne.

Neguko eta udaberriko oporraldiak (Gabonetakoak eta Aste Santukoak) ezin izanen dira luzatu inola ere.

1.12. Aurreko edozein atalen gaineko salbuespenak, zeinak, betiere, aparteko arrazoiengatik izanen baitira, Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuari eskatu beharko zaizkio, onets ditzan.

2. Tramitazioa.

2.1. Zuzendaritzak, Eskola Kontseiluari entzun ondoren, 2021-2022 ikasturterako egutegi eta ordutegi proposamena bidaliko du Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzura, EDUCA kudeaketa programaren bidez. Horretarako azkeneko eguna 2021eko ekainaren 17a izanen da.

Gainera, epe berean, kopia sinatu eta zigilatu bat igorriko dio euskaltegiko ikuskatzaileari.

2.2. Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak egutegia eta ordutegia onetsi edo ukatuko ditu, aztertu ondoren. EDUCA kudeaketa programak ematen duen informatikako euskarriaren bidez iritsiko zaio euskaltegiari Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuaren jakinarazpena.

2021eko ekainaren 26rako inolako jakinarazpenik jasotzen ez duten ikastetxeen egutegiak eta ordutegiak onetsitzat joko dira.

Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak egokia ikusten badu, EDUCAz beste bide bat erabiliko da jakinarazpen hori egiteko.

2.3. Euskaltegiak bere egutegi proposamena epe barruan igortzen ez badu, Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak ofizioz ezarriko dio egutegi bat, 1. puntuan (egutegia) jaso diren baldintzak betez.

2.4. Egutegia, behin onartu eta gero, nahitaez bete beharrekoa izanen da. Euskaltegiko zuzendaritzaren ardura da egutegia betetzea eta Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuari dagokio betetzen den ikuskatzea eta kontrolatzea.

2.5. Eskola egutegia ikusgai izanen da euskaltegiko iragarki-taulan, eta ezin izanen da inolaz ere aldatu, non eta Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak ez duen horretarako baimen idatzia ematen, euskaltegiko zuzendaritzak eskatuta.

2.6. Beste egoera batzuk, unean uneko osasun egoeraren arabera.

Kontuan harturik osasun errealitatea unean-unean aldatzen dela, eranskin honetan bildutako jarraibideak aldatzen ahalko dira. Horretarako, Hezkuntza Departamentuak prebentzio eta antolaketa protokolo bat prestatuko du 2021-2022 ikasturtean hezkuntza jarduera aurrera eramateko.

Iragarkiaren kodea: F2108232