271. ALDIZKARIA - 2020ko azaroaren 19a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

1804/2020 EBAZPENA, azaroaren 2koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko kudeatzaileak emana, deialdi bat onesten duena Nafarroako Unibertsitate Publikoko zerbitzu orokorretako lanpostu hutsak (D maila) lekualdatze-lehiaketaren bidez betetzeko.

1805/2020 EBAZPENA, 2020ko azaroaren 2koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko kudeatzaileak emana, deialdi bat onesten duena Nafarroako Unibertsitate Publikoko Kimikako Laborategiko zerbitzuetako ofizial izateko lanpostu hutsak (C maila) lekualdatze-lehiaketaren bidez betetzeko.

1806/2020 EBAZPENA, 2020ko azaroaren 2koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko kudeatzaileak emana, deialdi bat onesten duena Nafarroako Unibertsitate Publikoko Mekanikako Laborategiko zerbitzuetako ofizial izateko lanpostu hutsak (C maila) lekualdatze-lehiaketaren bidez betetzeko.

1809/2020 EBAZPENA, 2020ko azaroaren 3koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Ikerketako errektoreordeak emana. Haren bidez, izangaien zerrenda bat osatzeko hautaprobetarako deia egiten da, ikertzaileen lan kontratazioa egiteko ikerketa-proiektu hau garatzeko: “Zuntz optikozko sentsore banatuak, telekomunikazio sareak erabiliz ibilgailuen zirkulazioa monitorizatzeko (FIBRATRAFIC)”.

1810/2020 EBAZPENA, 2020ko azaroaren 3koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Ikerketako errektoreordeak emana. Haren bidez, izangaien zerrenda bat osatzeko hautaprobetarako deia egiten da, ikertzaileen lan kontratazioa egiteko ikerketa-proiektu hau garatzeko: “Zuntz optikozko sentsore banatuak, telekomunikazio sareak erabiliz ibilgailuen zirkulazioa monitorizatzeko (FIBRATRAFIC)”.

1844/2020 EBAZPENA, azaroaren 4koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Ikerketako errektoreordeak emana. Haren bidez, ikertzaileen lan kontratazioa egiteko hautaprobetarako deia egiten da honako ikerketa proiektu hau garatzeko: “0011-1365-2020-000052 Irteera-etapen analisia eta mekanizatuko geometrien optimizazioa Q bandan gaitasun handia duten sateliteentzat”.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

120/2020 FORU AGINDUA, azaroaren 9koa, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariak emana, zeinaren bidez emakumeen eta gizonen arteko berdintasunaren arloko 2021eko Berdinna Sariaren deialdia egin eta hura emateko oinarriak ezartzen baitira.

374/2020 FORU AGINDUA, azaroaren 4koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, “Nafarroako ebaluazio proiektu eta ekimenei buruzko saria” ematen duena.

PERMED deialdian parte hartzeko epea irekitzea. Nazioarteko lankidetzako I+Gko 2021eko proiektuak finantzatzeko programa.

1.7. BESTELAKOAK

324E/2020 FORU AGINDUA, azaroaren 5ekoa, Osasuneko kontseilariak emana, zeinaren bidez profesionalak gaitzeko prozedura ezartzen baita, aho-hortzak zaintzeko zerbitzuak eman ditzaten Haurren Aho-hortzetako Osasun Laguntzaren Programaren esparruan (PADI), Nafarroan.

430/2020 EBAZPENA, urriaren 16koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baitira araubide bereziko hizkuntza irakaskuntzetako ziurtapen probak egiteko zehaztapenak, eta ezartzen baitira igoera eta ziurtapen baldintzak.

447/2020 EBAZPENA, urriaren 26koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez deialdia egiten baita Nafarroako Foru Komunitatearen lurralde eremuan diren Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxeetan atzerriko hizkuntzetan ikasteko programetan sartzea edo ateratzea eskatzeko prozedurarako, 2021-2022 ikasturteari begira.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

ARANGUREN

Deialdia, eskolazain lanpostu bat, D mailakoa eta euskarazko C1 hizkuntza-eskakizuna duena, oposizio-lehiaketa bidez betetzeko. Izangai onartu eta baztertuen behin betiko zerrenda

MENDABIA

Deialdia, zerbitzu anitzetako enplegatu izateko bi lanpostu oposizio bidez betetzeko

ZIZUR NAGUSIA

Deialdia, oposizio bidez bete daitezen udaltzain-agente izateko 4 lanpostu, Udaltzaingoan

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ALLIN

Egiturazko aldaketa Etxabariko 274 A eta 324 lurzatietan. Hasierako onespena

ANTSOAIN

Hiri-jarduketarako plan berezia 22. poligonoko 310. lurzatian. Hasierako onespena

ARAKIL

Deialdia, Arakilgo historiari eta ondareari buruzko ikerketarako “Jimeno Jurío” izeneko bekarena. Laburpena

ARTAZU

2021eko zerga-tasak. Hasierako onespena

CASCANTE

Herri-lurzatien desafektazioa, lur trukea egiteko. Hasierako onespena

GESALATZ

Urbanizatzeko proiektua

LEITZA

1. poligonoko 606. lurzatiko Hiri-jarduketarako Plan Berezia. Hasierako onespena

LEKUNBERRI

Udal Plan Orokorreko S 3-Ekialdea sektorean Udalak dituen partizipazio indibisoak Nasuvinsari zuzenean eta dohainik besterentzea. Behin betiko onespena

LODOSA

Hiri-jarduketarako plan berezia, 2. poligonoko 799., 290. eta 296. lurzatietan. Hasierako onespena

Aldaketa puntuala antolamendu xehatuan. Arau orokorrak, 42.1 artikulua, landa-etxolak. Hasierako onespena

LOTZA

1. azpieremuko 202. lurzatia desafektatzea eta ondoren soberako lurzati deklaratzea

AZKOIEN

2020ko 7. eta 8. aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

TUTERA

Aldaketa puntuala, 1. sektorearen birpartzelazio proiektuan, 4. unitate integratuko U2.8-2.1, U2.8-2.2 eta U2.8-3C lurzatietan. Hasierako onespena

UHARTE ARAKIL

Akats zuzenketa, beka deialdi batean

3. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

EBROKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA

Iragarki-oharra. Erreferentzia: 2020-S-643

Iragarki-oharra. Erreferentzia: 2020-OC-365

KANTAURIALDEKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA

A/31/03971 JV/sr espedientea. Jendaurreko informazioa

Hondakin uren isurketaren gaineko espedientea jendaurrean

4. PROZEDURA JUDIZIALAK

NAFARROAKO JUSTIZIA AUZITEGI NAGUSIA

Bake epaile titularren eta ordezkoen izendapena