248. ALDIZKARIA - 2019ko abenduaren 19a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.1. Foru legeak eta legegintzako foru dekretuak

AKATS ZUZENKETA, azaroaren 4ko 24/2019 Foru Legearena. Foru lege horren bidez, kreditu berezi bat eman zen, alderdi eta formazio politikoei ordaintzeko 2019ko maiatzaren 26an egin ziren Nafarroako Foru Parlamenturako hauteskundeetako gastuak finantzatzeko dirulaguntza.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

2491/2019 EBAZPENA, abenduaren 2koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Ikerketako errektoreordeak emana. Haren bidez, ikertzaileen lan kontratazioa egiteko hautaprobetarako deia egiten da honako ikerketa proiektu hau garatzeko: Horizon 2020 programaren barnean emandako “Stardust”, Holistic and Integrated Urban Model for Smart Cities.

DEIALDIA, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko basozain izateko hogeita hamaika lanpostu oposizio bidez betetzekoa. Izendapen proposamena.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

168E/2019 EBAZPENA, azaroaren 21ekoa, Industriaren, Energiaren eta S3 Proiektu Estrategikoen zuzendari nagusiak emana, “Nazioarteko lankidetzan I+Gko proiektuak egiteko laguntzak, medikuntza pertsonalizatuaren esparruan. PerMed 2019” izeneko deialdia onesten duena. DDBN identifikazioa: 483602.

3552E/2019 EBAZPENA, abenduaren 5ekoa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, 2020rako gastua baimentzen duena Nafarroako laneratze eta gizarteratze enpresen laguntza teknikorako dirulaguntzak ordaintzeko. DDBN identifikazioa: 483640.

3554E/2019 EBAZPENA, abenduaren 5ekoa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, 2020rako gastua baimentzen duena Nafarroako laneratze eta gizarteratze enpresen Gizarte Segurantzako enpresa-kuota eta soldatetarako dirulaguntzak ordaintzeko. DDBN identifikazioa: 483642.

3580E/2019 EBAZPENA, abenduaren 10ekoa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, 2020rako gastua baimentzen duena desgaitasuna duten pertsonek enplegu-zentro berezietan betetzen dituzten lanpostuen soldata-kostuetarako dirulaguntzak ordaintzeko. DDBN identifikazioa: 483646.

1.7. BESTELAKOAK

650/2019 EBAZPENA, abenduaren 4koa, Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren zuzendari nagusiak emana, Faltzesko eta Azkoiengo udal mugarteen arteko marra jurisdikzionala onesten duena.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

ALESBES

Zerbitzu anitzetako enplegatu izateko bi lanpostu betetzeko deialdia

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ETXARRI ARANATZ

2019ko aurrekontuko 2019/06U aldaketa.
Behin betiko onespena

GOIZUETA

2020 urteko udal zergen karga tasak

2020rako Udal Tasen eta prezio publikoen tarifak

IRURTZUN

Hiri-jarduketarako plan berezia, hirigintzako araudi orokorreko 25. artikulua aldatzeko. Hasierako onespena

LARRAGOA

Alkatetzaren eskuordetzea ezkontza zibila egiteko

LEDEA

Aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

LIZOAINIBAR-ARRIASGOITI

1etik 10era bitarteko aldaketak 2019ko aurrekontuan.
Hasierako onespena

MURILLO EL CUENDE

6/2019 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

OLAZTI

Ezkontza zibila egiteko eskumenetarako eskuordetzea

ERRIBERRI

2020ko tasak eta prezio publikoak

OROTZ-BETELU

1 eta 2/2019 aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

IRUÑA

Udalean eta haren sektore publiko instituzionalean euskararen erabilpena arautzen duen ordenantzaren. Hasierako onespena

AZKOIEN

Lurraren gaineko kontribuzioaren zerga-tasa

SAN ADRIÁN

Alkatetzaren eskuordetzea, kanpoan egoteagatik

TAFALLA

Alkatetzaren eskuordetzea, kanpoan egoteagatik

TUTERA

Aldaketa, “Tudela Renove” proiektuaren eremuan birgaitzeko obrak egiteko laguntzak arautzen dituen ordenantzan.
Hasierako onespena

Udalaren intereseko eremu izendatzea 5. poligonoko zenbait lurzati

UXUE

1, 2 eta 3/2019 aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

URROTZ

Udalbatzako kideen ordainsariak 2020rako

EGUESIBAR

Obretarako eta irekitzeko lizentziak Eguesibarko udal-mugartean, apustu establezimenduetarako, joko aretoetarako eta bingoetarako. Tramitazioa etetea

HIRIBERRI DEIERRI

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

BIDASOA ETA BERROARAN MENDIETAKO BILTZARRA

2019-2020ko ekonomia eta finantza plana jendaurrean jartzea

BUÑUEL ALDEKO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Ordenantza fiskala, Etxeko Laguntza Zerbitzua emateko tasa arautzen duena. Hasierako onespena

3. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

EBROKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA

Iragarki-oharra. Erreferentzia: 2019-S-476

Iragarki-oharra. Erreferentzia: 2019-S-840

KANTAURIALDEKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA

A/31/03867 JV/br espedientea. Jendaurreko epea

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Hacienda Foral de Navarra
Servicio de Recaudación
Notificación de diligencia de comunicación

BUÑUEL

Bajas por caducidad en Padrón Municipal de Habitantes

CINTRUÉNIGO

Bajas de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes

LODOSA

Bajas por caducidad en el Padrón Municipal de Habitantes

TAFALLA

Notificación de resolución de Alcaldía
Acto que se notifica: Resolución inicio procedimiento sancionador 49/OR/2019-N.º 87