99. ALDIZKARIA - 2012ko maiatzaren 25a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.3. Foru Aginduak

174/2012 FORU AGINDUA, apirilaren 19koa, Gizarte Politika, Berdintasun, Kirol eta Gazteriako kontseilariak emana, "Eguneko Zentroaren Zerbitzua Adinekoentzat" eta "Adinekoei Arreta Emateko Eguneko Landa Zerbitzua" sailkatzen dituena.

241/2012 FORU AGINDUA, maiatzaren 8koa, Landa Garapen, Industria, Enplegu eta Ingurumeneko kontseilariak emana, Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritza Nagusia izendatzen duena ikuskapen programa Nafarroako Foru Komunitatean kontrolatu eta aplikatzeaz arduratuko den organo eskuduna izateko, produktu fitosanitarioak aplikatzeko ekipoen aldian aldiko ikuskapenei buruzko azaroaren 18ko 1702/2011 Errege Dekretuan xedatutakoaren ondorioetarako.

256/2012 FORU AGINDUA, maiatzaren 15ekoa, Landa Garapen, Industria, Enplegu eta Ingurumeneko kontseilariak emana, lehortearen ondorioak arintzeko ohiz kanpoko neurriak hartzea agintzen duena.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

37/2012 FORU AGINDUA, apirilaren 27koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, Irati Iribas Jiménez andrea Hezkuntza Departamentuko Giza Baliabideen Zerbitzuko Langileen Afera Tekniko Administratiboen Bulegoko buru izendatzen duena, bitarte baterako.

237/2012 FORU AGINDUA, maiatzaren 8koa, Landa Garapen, Industria, Enplegu eta Ingurumeneko kontseilariak emana, María Mercedes Rodrigo Solanas andrea Leader Kudeaketa Bulegoko buru izendatzen duena bitarte baterako.

30/2012 EBAZPENA, maiatzaren 2koa, Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, Carmen Moneo Vilda andrea, Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko Ebaluazio eta Kalitate Zerbitzuari atxikitako Kalitatearen eta Etengabeko Hobekuntzaren Ataleko burua, kargutik kentzen duena, berak eskatu baitu.

1056/2012 EBAZPENA, maiatzaren 10ekoa, Hezkuntza Departamentuko Giza Baliabideen Zerbitzuko zuzendariak emana, Hezkuntza Departamentuko Giza Baliabideen Zerbitzuko zuzendariaren irailaren 1eko 1674/2011 Ebazpena aldatzen duena. Ebazpen horren bidez, zuzendari horren beraren otsailaren 18ko 300/2011 Ebazpenaren bidez deitutako hautapen prozeduran hautatutako izangaiak praktiketako funtzionario izendatu eta praktika horiek egiteko destinoa esleitu zitzaien.

736/2012 EBAZPENA, maiatzaren 4koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Ignacio Redín Mezquiriz jauna, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Adimen Osasuneko Mantentze-lanen Unitateko burua, kargutik kentzen duena.

318/2012 EBAZPENA, apirilaren 30ekoa, Nafarroako Kirolaren eta Jarduera Fisikoaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, Silvia de Andrés Marañón andrea, Nafarroako Kirolaren eta Jarduera Fisikoaren Institutuko Administrazio eta Kudeaketa Atalari atxikitako Barne Kudeaketaren, Logistikaren eta Langileriaren Bulegoko burua, kargutik kentzen duena, erretiroa hartu baitu, eta emandako zerbitzuak eskertzen dizkiona.

323/2012 EBAZPENA, maiatzaren 2koa, Nafarroako Kirolaren eta Jarduera Fisikoaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, Margarita García Fidalgo andrea Nafarroako Kirolaren eta Jarduera Fisikoaren Institutuko Administrazio eta Kudeaketa Atalari atxikitako Barne Kudeaketaren, Logistikaren eta Langileriaren Bulegoko buru izendatzen duena, bitarte baterako.

1.3. LURRALDEAREN ANTOLAMENDUA ETA HIRIGINTZA

17E/2012 FORU AGINDUA, apirilaren 26koa, Sustapen eta Etxebizitzako kontseilariak emana, Fustiñanako arau subsidiarioetako aldaketa behin betiko onesten duena. AR1-S2ri, 10. poligonoko 1.275. eta eta 1.276. lurzatiei dagokie eta bertako Udalak sustatzen du.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

48E/2012 FORU AGINDUA, apirilaren 13koa, Kulturako, Turismoko eta Erakunde Harremanetako Departamentuko kontseilariak emana, Nafarroako artisautza enpresen inbertsioetarako 2012ko deialdia onesten duena.

5E/2012 FORU AGINDUA, maiatzaren 4koa, Gizarte Politika, Berdintasun, Kirol eta Gazteriako kontseilariak emana, gutxiengo etnikoak sustatzea xede duten jarduerak antolatzeko, irabazi asmorik gabeko entitateentzako diru-laguntzen 2012. urteko deialdia onesten duena.

213/2012 FORU AGINDUA, maiatzaren 9koa, Gizarte Politika, Berdintasun, Kirol eta Gazteriako kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitatean adingabeen babesaren esparruan aritzen diren entitateentzako 2012. urteko diru-laguntzen deialdiaren oinarriak onesten dituena.

AKATS ZUZENKETA, Gizarte Politika, Berdintasun, Kirol eta Gazteriako kontseilariak martxoaren 30ean emandako 120/2012 Foru Aginduarena. Foru agindu horren bidez, Kazetaritzan eta Ikus-entzunezko Komunikazioan lizentziadun diren unibertsitateko tituludunak prestatzeko beka bat emateko deialdia onetsi zen, Idazkaritza Tekniko Nagusian aritzeko.

167E/2012 EBAZPENA, maiatzaren 8koa, Politika Ekonomikoaren eta Nazioartekoaren zuzendari nagusiak emana, enpresa elkarteak kanpoan sustatzeko diru-laguntzetarako 2012ko deialdia onesten duena.

262/2012 EBAZPENA, maiatzaren 3koa, Hezkuntzaren, Lanbide Heziketaren eta Unibertsitateen zuzendari nagusiak emana, 2010-2011 ikasturteari dagozkion Nafarroako Foru Komunitateko Lanbide Heziketako eta Arte Plastikoetako eta Diseinuko Sari Bereziak ematen dituena.

1.7. BESTELAKOAK

80/2012 FORU AGINDUA, maiatzaren 3koa, Sustapen eta Etxebizitzako kontseilariak emana, "Zilbetira iristeko NA-2532 errepidea egokitzea" izeneko proiektua behin-behinekoz onetsi eta jendaurrean jartzen duena, ukitutako ondasun eta eskubideak zehazteko eta ingurumenaren gaineko eragina ebaluatzeko.

006/2011 EBAZPENA, urtarrilaren 21ekoa, Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, prozedura laburtuko 447/2010 administrazioarekiko auzi-errekurtsoari dagokion espedientea Iruñeko Administrazioarekiko Auzien 3. Epaitegira igortzen duena. Roberto León Zaro jaunak eskatuta aurkeztu da errekurtsoa.

27/2012 EBAZPENA, apirilaren 24koa, Nafarroako Gobernuaren Eledunaren Bulegoa-Komunikazioko zuzendari nagusiak emana, soinuaren frekuentzia modulatuko uhin metrikoen bidezko irrati-hedapenaren zerbitzuaren titulartasun aldaketa, Iruñeko 94.2 eta 99.2 MHz-eko irrati-igorgailuei dagokiena, baimentzen duena zenbait baldintzarekin.

31/2012 EBAZPENA, apirilaren 25ekoa, Nafarroako Gobernuaren Eledunaren Bulegoa-Komunikazioko zuzendari nagusiak emana, Televisión Popular de Navarra, S.A.ri emandako bost lizentziak, toki arloko lurreko telebista digitalekoak, iraungitzen dituena.

129/2012 EBAZPENA, maiatzaren 2koa, Vianako Printzea Erakundea-Kulturako zuzendari nagusiak emana, Iturengo (Nafarroa) Sagardia jauregia izeneko monumentua ondasun inbentariatu deklaratzeko espedientea irekitzen duena.

83/2012 EBAZPENA, apirilaren 26koa, Ingurumen Kalitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, Ingurumenaren gaineko eraginaren ebaluazioa ez egitea erabakitzen duena Villatuertako udal mugapeko Villatuertako industrialdeko C nabean (Ezkien etorbidea, 22) metalezko hondakinak aldi baterako biltzeko jarduera sailkatuaren proiektuari buruz. Sustatzailea Juan Moreno Bustamante da.

84/2012 EBAZPENA, apirilaren 26koa, Ingurumen Kalitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, Ingurumen ukipenetarako baimena ematen duena Barasoaingo eta Biurrungo udal mugapeetan Barasoaingo Eremu Esperimentala, Acciona Windpower, S.A.k sustatua, aldatzeko 2012ko martxoan aurkeztutako dokumentazioari jarraituz.

85/2012 EBAZPENA, apirilaren 26koa, Ingurumen Kalitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, Ingurumen ukipenetarako baimena ematen duena Faltzesko udal mugapean Vedadilloko Eremu Esperimentala, Acciona Windpower, S.A.k sustatua, aldatzeko 2012ko martxoan aurkeztutako dokumentazioari jarraituz.

509/2012 EBAZPENA, apirilaren 24koa, Ingurumenaren eta Uraren zuzendari nagusiak emana, Sartagudako udal mugapean biodiesela ekoizteko instalaziorako Ingurumen baimen integratua iraungitzat jotzen duena. Titularra Biocarburantes la Ribera, S.L. da.

LANDA GARAPEN, INDUSTRIA, ENPLEGU ETA INGURUMEN DEPARTAMENTUA. Epatzeko iragarkia.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ALTSASU

2011/4 aldaketa aurrekontuan. Hasierako onespena

2011/3 aldaketa aurrekontuan. Hasierako onespena

2011/2 aldaketa aurrekontuan. Hasierako onespena

CASCANTE

Aldaketa aurrekontuan. Hasierako onespena

MENDIALDEA MANKOMUNITATEA

Aldaketa 2012ko aurrekontuan. Hasierako onespena

3. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

ESTATUKO ADMINISTRAZIO OROKORRA

JUS/943/2012 Agindua, apirilaren 24koa, Laguntza Judizialeko Kidegoan sarbide libreko sistema orokorraren bidez sartzeko hautapen prozesua gainditu dutenen behin betiko zerrenda
argitara ematen duena

EBROKO UR KONFEDERAZIOA

Iragarki oharra. Erreferentzia: 2011-EXT-208

Iragarki oharra. Erreferentzia: 2011-EXT-211

Iragarki oharra. Erreferentzia: 2012-O-65

Iragarki oharra. Erreferentzia: 2009-A-117

Iragarki-oharra. Erreferentzia: 2008-P-1150

Iragarki-oharra

KANTAURI ALDEKO UR KONFEDERAZIOA

A/31/02992 TR/br espedientea Jendaurreko informazioa

A/31/02996 NL/br espedientea Jendaurreko informazioa

4. PROZEDURA JUDIZIALAK

IRUÑEKO INSTRUKZIOKO 3. EPAITEGIA

Ediktua. 6628/2011 falta-judizioa

IRUÑEKO LAN ARLOKO 2. EPAITEGIA

Ediktua. Titulu judizialak betearazteko 51/2011 prozedura

IRUÑEKO LAN ARLOKO 3. EPAITEGIA

Jakinarazpen ediktua.
Titulu judizialak betearazteko 88/2011 prozedura

IRUÑEKO LAN ARLOKO 4. EPAITEGIA

Zitazio ediktua. 175/2012 prozedura arrunta

Jakinarazpen ediktua.
Titulu judizialak betearazteko 8/2012 prozedura

Jakinarazpen ediktua.
Titulu judizialak betearazteko 26/2012 prozedura

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA,
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS E INTERIOR

Tribunal Administrativo de Navarra
Edicto de notificación

Tribunal Administrativo de Navarra
Edicto de notificación

DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO
Y RELACIONES INSTITUCIONALES

Declaración de bien inventariado de la Ermita-Monasterio
de San Pedro de Gazaga, sita en Dicastillo (Navarra). Edicto

BURLADA

Edicto

PAMPLONA

Recurso contencioso-administrativo 60/12-1 (PA)
Notificación a interesados no localizados
en la forma legal establecida