114. ALDIZKARIA - 2009ko irailaren 16a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.3. Foru Aginduak

139 /2009 FORU AGINDUA, uztailaren 31koa, Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariak emana, Kontabilitate Atalean bulegoetako egitura ezartzen duena.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

38/2009 EBAZPENA, irailaren 8koa, Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko Sarrerarako Hautapenaren Zerbitzuko zuzendariak emana, abuztuaren 5eko 32/2009 Ebazpenean atzemandako akatsa zuzentzen duena. Ebazpen horren bidez, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko gidari (C maila) izateko lanpostuak barne igoera murriztuan eta oposizio bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertutako izangaien behin betiko zerrenda onetsi zen.

2124/2009 EBAZPENA, abuztuaren 3koa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko gizarte-langile izateko hiru lanpostu huts lekualdatze lehiaketa bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda onetsi eta Langileen Batzordeak epaimahaian izanen dituen ordezkariak izendatzen dituena.

2125/2009 EBAZPENA, abuztuaren 3koa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko albaitari izateko bi lanpostu huts lekualdatze lehiaketa bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda onetsi eta Langileen Batzordeak epaimahaian izanen dituen ordezkariak izendatzen dituena.

2132/2009 EBAZPENA, abuztuaren 3koa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko Enpresa Zientzietako diplomadun izateko zortzi lanpostu huts lekualdatze lehiaketa bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda onetsi eta Langileen Batzordeak epaimahaian izanen dituen ordezkariak izendatzen dituena.

2281/2009 EBAZPENA, abuztuaren 24koa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko zaintzaile izateko hamabi lanpostu huts lekualdatze lehiaketa bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda onetsi eta Langileen Batzordeak epaimahaian izanen dituen ordezkariak izendatzen dituena.

2282/2009 EBAZPENA, abuztuaren 24koa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko gizarte-hezitzaile izateko bi lanpostu huts lekualdatze lehiaketa bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda onetsi eta Langileen Batzordeak epaimahaian izanen dituen ordezkariak izendatzen dituena.

2283/2009 EBAZPENA, abuztuaren 24koa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko basozain izateko hamahiru lanpostu huts lekualdatze lehiaketa bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda onetsi eta Langileen Batzordeak epaimahaian izanen dituen ordezkariak izendatzen dituena.

1721/2009 EBAZPENA, abuztuaren 27koa, Hezkuntza Departamentuko Giza Baliabideen Zerbitzuko zuzendariak emana, Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuan behar diren ikuskatzaile lanpostuak zerbitzu eginkizunetan aldi baterako betetzeko izangai zerrenda bat egiteko deialdia onesten duena.

1561/2009 EBAZPENA, abuztuaren 24koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomoan erizaintzako laguntzaile izateko lanpostu hutsak merezimendu-lehiaketa bidezko lekualdatzearen bitartez esleitzen dituena.

AKATS ZUZENKETA, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Giza Baliabideen zuzendariak uztailaren 3an emandako 1682/2009 Ebazpenarena. Ebazpen horren bidez, onartu eta baztertutako izangaien behin betiko zerrendak onetsi ziren Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomoan zenbait lanpostu huts oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdian. Hona hemen bete beharreko lanpostu hutsak: Mikrobiologiako Laguntza Zerbitzuko buru izateko lanpostu huts bat, Pneumologiako Laguntza Zerbitzuko buru izateko lanpostu huts bat, Pediatriako Laguntza Zerbitzuko buru izateko lanpostu huts bat.

DEIALDIA, Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko zuzendari kudeatzailearen irailaren 2ko 151/2009 Ebazpenaren bidez onetsia, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko koordinazioko operadore laguntzaile izateko lanpostuak oposizio-lehiaketa bidez betetzeko. Lanpostuak Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiaren urtarrilaren 26ko 189/2009 Ebazpenaren bidez deitutako lekualdatze lehiaketaren bidez betetzen ez direnak izanen dira, tramitatzen ari baita.

1.5. ESTATUTUAK ETA LAN HITZARMEN KOLEKTIBOAK

341/2009 EBAZPENA, abuztuaren 7koa, Lehendakaritzako zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Administrazio Kudeatzaileen Elkargo Ofiziala Nafarroako Lanbide Elkargoen eta Elkargoen Kontseiluen Erregistroan (Lehendakaritza, Justizia eta Barne Departamentuari atxikia) inskriba dadila eta haren estatutuak Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara daitezela agintzen duena.

1175/2009 EBAZPENA, abuztuaren 11koa, Arriskuen Prebentziorako eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, "Navser, S.L." enpresaren lan hitzarmen kolektiboa aldatzeko akordioa erregistratu, gorde eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena (espediente zenbakia: 72/2008).

BERRIKUNTZA, ENPRESA ETA ENPLEGU DEPARTAMENTUA. Iragarkia

BERRIKUNTZA, ENPRESA ETA ENPLEGU DEPARTAMENTUA. Iragarkia

1.7. BESTELAKOAK

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2009ko abuztuaren 24an hartua, Nafarroako Unibertsitate Publikoan Haur Hezkuntzako Maisu-Maistren gradua eta Lehen Hezkuntzako Maisu-Maistren gradua titulu ofizialak eskuratzeko irakaskuntzak ezartzeko baimena ematen duena.

401/2009 EBAZPENA, abuztuaren 21ekoa, Antolamenduaren, Kalitatearen eta Berrikuntzaren zuzendari nagusiak emana, Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoetako A eta G ereduetan programa eleaniztunak emateko oinarriak ezartzen dituena, 2009-10 ikasturterako.

473/2009 EBAZPENA, abuztuaren 26koa, Ikuskapenaren eta Zerbitzuen zuzendari nagusiak emana, Iruñeko eta Zizur Txikiko "Miravalles-El Redín" ikastetxe pribatuak duen baimena aldatzen duena, Haur Hezkuntzako bigarren zikloko unitate kopurua handitu duelako.

1729/2009 EBAZPENA, abuztuaren 27koa, Hezkuntza Departamentuko Giza Baliabideen Zerbitzuko zuzendariak emana. Honen bidez argitara ematen da zer destino esleitu zaien, 2009-2010 ikasturterako, irakaslanik ez izateagatik edo euskaraz irakasteko konpromisoa betetzeko beren ikastetxetik aldarazitako Irakaskuntza Ertainetako irakasleen kidegoetako funtzionarioei, behin-behineko destinoa dutenei eta zerbitzu eginkizunetan arituko diren kidego horietako funtzionarioei.

659/2009 EBAZPENA, abuztuaren 24koa, Ingurumen Kalitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, Ingurumen ukipenetarako baimena ematen duena Zarrakazteluko udal mugapeko 12. poligonoko 89. lurzatian sakelako telefoniaren oinarrizko estazio bat jartzeko. Sustatzailea Vodafone España, S.A.U. da.

660/2009 EBAZPENA, abuztuaren 24koa, Ingurumen Kalitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, Ingurumen ukipenetarako baimena ematen duena Lesakako udal mugapeko 1. poligonoko 476. lurzatian dauden instalazioetan sakelako telefoniaren oinarrizko estazio bat jartzeko. Sustatzailea Vodafone España, S.A.U. da.

664/2009 EBAZPENA, abuztuaren 24koa, Ingurumen Kalitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, Ingurumen ukipenetarako baimena ematen duena Carcarko udal mugapeko 4. poligonoko 744. lurzatian dauden instalazioetan sakelako telefoniaren oinarrizko estazio bat jartzeko. Sustatzailea Vodafone España, S.A.U. da.

665/2009 EBAZPENA, abuztuaren 24koa, Ingurumen Kalitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, Ingurumen ukipenetarako baimena ematen duena Tuterako udal mugapeko 24. poligonoko 104. lurzatian dauden instalazioetan sakelako telefoniaren oinarrizko estazio bat jartzeko. Sustatzailea Vodafone España, S.A.U. da.

666/2009 EBAZPENA, abuztuaren 24koa, Ingurumen Kalitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, Ingurumen ukipenetarako baimena ematen duena Sartagudako udal mugapeko 2. poligonoko 846. lurzatian dauden instalazioetan sakelako telefoniaren oinarrizko estazio bat jartzeko. Sustatzailea Vodafone España, S.A.U. da.

667/2009 EBAZPENA, abuztuaren 24koa, Ingurumen Kalitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, Ingurumen ukipenetarako baimena ematen duena Kasedako udal mugapeko 15. poligonoko 66. lurzatian dauden instalazioetan sakelako telefoniaren oinarrizko estazio bat jartzeko. Sustatzailea Vodafone España, S.A.U. da.

668/2009 EBAZPENA, abuztuaren 24koa, Ingurumen Kalitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, Ingurumen ukipenetarako baimena ematen duena Pitillasko udal mugapeko 3. poligonoko 368. lurzatian dauden instalazioetan sakelako telefoniaren oinarrizko estazio bat jartzeko. Sustatzailea Vodafone España, S.A.U. da.

683/2009 EBAZPENA, abuztuaren 27koa, Ingurumen Kalitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, Ingurumen ukipenetarako baimena ematen duena Artaxoan eta Tafallan Nafarroako Ubidearen 6, 7A eta 19A tarteak egiteko lanetako ibilgailu astunak igarotzeko obra-bidearen proiektuarentzat. Sustatzailea Nafarroako Ubidea, S.A. da.

685/2009 EBAZPENA, abuztuaren 27koa, Ingurumen Kalitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, Ingurumen ukipenetarako baimena ematen duena Alesbesko udal mugapeko X: 603.778 eta Y: 4.684.524 UTM koordenatuetan sakelako telefoniaren oinarrizko estazio bat jartzeko. Sustatzailea Vodafone España, S.A.U. da.

1751/2009 EBAZPENA, abuztuaren 26koa, Ingurumenaren eta Uraren zuzendari nagusiak emana, Arakilgo udal mugapean esnetarako behiak ustiatzeko jarduerarako Ingurumen baimen integratua aldatzen duena, instalazioaren konfigurazio berrira egokitzeko. Titularra Ganadería Etxeberri eraldaketarako nekazaritza sozietatea da.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

EL BUSTO

Ezkondu gabeko bikote egonkorren udalaren erregistroa arautzen duen ordenantza. Behin betiko onespena

TXULAPAIN

Ordenantza, Ezgaitasuna duten pertsonei Txulapaingo Udalean aparkatzeko txartelak ematea arautzen duena.
Behin betiko onespena

LEGARDA

Aurrekontuko 4/2009 aldaketa

Aurrekontuko 3/2009 aldaketa

Aurrekontuko 2/2009 aldaketa

LIZARRAGABENGOA

Kontu orokorra 2008. Hasierako onespena

Aurrekontuak 2009. Hasierako onespena

NOAIN (ELORTZIBAR)

Jarduerarako lizentzia. Eskaera

UNTZUE

2008ko kontuak. Onespena

3. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Anuncio de subasta de bienes inmuebles (TVA-603)
(Expediente de Subasta 35/09)

Anuncio de subasta de bienes inmuebles (TVA-603)
(Expediente de Subasta 41/09 y 42/09)

Anuncio de subasta de bienes inmuebles (TVA-603)
(Expediente de Subasta 57/09)

Anuncio de subasta de bienes inmuebles (TVA-603)
(Expediente de Subasta 70/09)

4. PROZEDURA JUDIZIALAK

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO CINCO DE PAMPLONA

Edicto. Ejecución número 238/2008

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO DOS DE PAMPLONA

Edicto ejecución 0000102/2008

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO TRES DE PAMPLONA

Edicto de citación demanda 282/2009

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

EKONOMIA ETA OGASUN DEPARTAMENTUA

Ediktua

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Hacienda Tributaria de Navarra. Servicio de Recaudación. Recaudación Ejecutiva. Edicto de notificación.

Hacienda Tributaria de Navarra. Servicio de Recaudación. Recaudación Ejecutiva. Notificación de Subsanación de deficiencias en solicitud de fraccionamiento.

Hacienda Tributaria de Navarra. Servicio de Recaudación. Recaudación Ejecutiva. Edicto de notificación.

Hacienda Tributaria de Navarra. Servicio de Recaudación. Recaudación Ejecutiva. Notificación de Cancelación
de Fraccionamiento

Hacienda Tributaria de Navarra. Servicio de Recaudación. Recaudación Ejecutiva. Edicto de notificación.

Tribunal Económico-Administrativo Foral de Navarra.
Edicto de notificación

Hacienda Tributaria de Navarra
Servicio de Recaudación
Notificación resolución declaración de responsabilidad tributaria

Hacienda Tributaria de Navarra
Servicio de Recaudación
Notificación de diligencia de cuentas bancarias

Hacienda Tributaria de Navarra
Servicio de Recaudación
Notificación de diligencia de embargo salarios

Hacienda Tributaria de Navarra
Servicio de Recaudación
Notificación Resoluciones Director Servicio Recaudación
Aplazamiento

Hacienda Tributaria de Navarra
Servicio de Recaudación
Notificación de extinción total o parcial de deudas en vía de apremio mediante compensación devoluciones tributarias

Hacienda Tributaria de Navarra
Servicio de Recaudación
Notificación resolución declaración de responsabilidad tributaria

ALLÍN

Recaudación ejecutiva
Acto que se notifica: Providencia de apremio
Referencia: 011000/00005/2009

ALTSASU/ALSASUA

Recaudación ejecutiva
Acto que se notifica: Providencia de apremio
Referencia: 010000/00013/2009

ARBIZU

Recaudación ejecutiva
Acto que se notifica: Providencia de apremio
Referencia: 027000/00004/2009

ARCE

Recaudación ejecutiva
Acto que se notifica: Providencia de apremio
Referencia: 028000/00001/2009

AZAGRA

Recaudación ejecutiva
Acto que se notifica: Providencia de apremio
Referencia: 042000/00010/2009

BARAÑÁIN

Recaudación ejecutiva
Acto que se notifica: Providencia de apremio

Recaudación ejecutiva
Acto que se notifica: Providencia de apremio
Referencia: 266000/00014/2009

BERA/VERA DE BIDASOA

Recaudación ejecutiva
Acto que se notifica: Providencia de apremio
Referencia: 250000/00011/2009

BERRIOZAR

Recaudación ejecutiva
Acto que se notifica: Providencia de apremio
Referencia: 903000/00013/2009

BURLADA

Recaudación ejecutiva
Acto que se notifica: Providencia de apremio
Referencia: 060000/00012/2009

CASCANTE

Recaudación ejecutiva
Acto que se notifica: Providencia de apremio
Referencia: 068000/00008/2009

EGÜÉS

Recaudación ejecutiva
Acto que se notifica: Providencia de apremio
Referencia: 086000/00013/2009

ESTERIBAR

Recaudación ejecutiva
Acto que se notifica: Providencia de apremio
Referencia: 098000/00009/2009

EZCABARTE

Recaudación ejecutiva
Acto que se notifica: Providencia de apremio
Referencia: 101000/00003/2009

FALCES

Recaudación ejecutiva
Acto que se notifica: Providencia de apremio
Referencia: 104000/00013/2009

FITERO

Recaudación ejecutiva
Acto que se notifica: Providencia de apremio
Referencia: 105000/00003/2009

GARRALDA

Recaudación ejecutiva
Acto que se notifica: Providencia de apremio
Referencia: 115000/00001/2009

IBARGOITI

Recaudación ejecutiva
Acto que se notifica: Providencia de apremio
Referencia: 124000/00001/2009

IZA

Recaudación ejecutiva
Acto que se notifica: Providencia de apremio
Referencia: 131000/00001/2009

LÓNGUIDA

Recaudación ejecutiva
Acto que se notifica: Providencia de apremio
Referencia: 158000/00004/2009

LOS ARCOS

Recaudación ejecutiva
Acto que se notifica: Providencia de apremio
Referencia: 029000/00002/2009

MENDAVIA

Recaudación ejecutiva
Acto que se notifica: Providencia de apremio
Referencia: 165000/00004/2009

MENDIGORRÍA

Recaudación ejecutiva
Acto que se notifica: Providencia de apremio
Referencia: 167000/00003/2009

MILAGRO

Recaudación ejecutiva
Acto que se notifica: Providencia de apremio
Referencia: 169000/00012/2009

NOÁIN (VALLE DE ELORZ)

Recaudación ejecutiva
Acto que se notifica: Providencia de apremio
Referencia: 088000/00013/2009

OLITE

Recaudación ejecutiva
Acto que se notifica: Providencia de apremio
Referencia: 191000/00012/2009

OROZ-BETELU

Recaudación ejecutiva
Acto que se notifica: Providencia de apremio
Referencia: 199000/00002/2009

PAMPLONA

Recaudación ejecutiva

Notificación de resolución

Notificación de resolución

Notificación de resolución

Notificación de resolución

Recaudación ejecutiva

Recaudación ejecutiva

PERALTA

Recaudación ejecutiva
Acto que se notifica: Providencia de apremio
Referencia: 202000/00014/2009

SAN ADRIÁN

Recaudación ejecutiva
Acto que se notifica: Providencia de apremio
Referencia: 215000/00011/2009

TAFALLA

Recaudación ejecutiva
Acto que se notifica: Providencia de apremio
Referencia: 227000/00013/2009

VIANA

Recaudación ejecutiva
Acto que se notifica: Providencia de apremio
Referencia: 251000/00011/2009

VILLAVA

Recaudación ejecutiva
Acto que se notifica: Providencia de apremio
Referencia: 258000/00013/2009

YERRI

Recaudación ejecutiva
Acto que se notifica: Providencia de apremio
Referencia: 260000/00009/2009

ZIZUR MAYOR

Notificación de bajas por caducidad en padrón municipal
de habitantes

MANCOMUNIDAD DE SAKANA

Recaudación ejecutiva
Acto que se notifica: Providencia de apremio
Referencia: 475000/00007/2009

MANCOMUNIDAD DE VALDIZARBE

Recaudación ejecutiva
Acto que se notifica: Providencia de apremio
Referencia: 400000/00007/2009

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

Notificaciones

TESORERÍA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Anuncio

Edicto de notificación de la providencia de apremio
a deudores no localizados

Edictos de notificación de la providencia de apremio
a deudores no localizados

Edictos de notificación de la providencia de apremio
a deudores no localizados

Corrección de errores

INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Cédula de notificación
Actas de liquidación

6.2. PARTIKULARREN IRAGARKIAK

CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA DE NAVARRA

Anuncio

SINDICATO RIEGOS COMUNIDAD REGANTES CORELLA

Recaudación ejecutiva
Acto que se notifica: Providencia de apremio
Referencia: 591000/00006/2009