114. ALDIZKARIA - 2009ko irailaren 16a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.7. BESTELAKOAK

473/2009 EBAZPENA, abuztuaren 26koa, Ikuskapenaren eta Zerbitzuen zuzendari nagusiak emana, Iruñeko eta Zizur Txikiko "Miravalles-El Redín" ikastetxe pribatuak duen baimena aldatzen duena, Haur Hezkuntzako bigarren zikloko unitate kopurua handitu duelako.

Ikusirik Jesús María Ezponda Iradier jaunak, ikastetxeko entitate titularraren izenean, "Miravalles-El Redín" Haur, Lehen eta Bigarren Hezkuntzako ikastetxe pribatuko Haur Hezkuntzako bigarren zikloan 3 unitate gehiago jartzeko aurkeztu duen eskaera dela-eta instruitu den espedientea.

Ikusirik Obren eta Mantentze-lanen Zerbitzuak emandako aldeko txostena, non azaltzen baita Zizur Txikiko ikastetxearen instalazioak egokiak direla, unitate berriak hantxe kokatuko baitira.

Kontuan harturik Nafarroako Foru Komunitatean araubide orokorreko irakaskuntza ez-unibertsitarioa ematen duten ikastetxe pribatuak baimentzeko prozedura ezartzen duen uztailaren 6ko 251/1992 Foru Dekretuak ezarritakoa.

Horrenbestez, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari buruzko abenduaren 3ko 15/2004 Foru Legearen 22.1 d) artikuluak ematen dizkidan ahalmenak erabiliz eta Ikastetxeen eta Ikasketetarako Laguntzen Zerbitzuak proposaturik,

EBATZI DUT:

1. Iruñeko eta Zizur Txikiko "Miravalles-El Redín" ikastetxe pribatuak duen baimena aldatzea (ikastetxearen kodea: 31008581) Zizur Txikiko ikastetxean Haur Hezkuntzako bigarren zikloan 3 unitate gehiago jartzeko. Aldaketak 2009-2010 ikasturtearen hasieratik aurrera izanen ditu ondorioak. Horrenbestez, ikastetxeak hezkuntza etapa honetarako 18 unitate izateko baimena du behin betiko, eta indarrik gabe gelditu da ikastetxeak gaur egun duen aldi baterako baimena, etapa honetan 2 unitate izateko.

2. Hemendik aurrera, hauxe izanen da ikastetxearen osaera juridikoa:

-Haur Hezkuntzako bigarren zikloa: 18 unitate eta gehienez 450 ikaspostu Zizur Txikian.

-Lehen Hezkuntza: 30 unitate eta gehienez 750 ikaspostu (18 unitate eta 450 ikaspostu gehienez ere Zizur Txikian, eta 12 unitate eta gehienez ere 300 ikaspostu Iruñean).

-Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza: 16 unitate eta gehienez 480 ikaspostu (8 unitate eta 240 ikaspostu gehienez ere Zizur Txikian, eta 8 unitate eta gehienez ere 240 ikaspostu Iruñean).

-Batxilergoa: 8 unitate eta gehienez 280 ikaspostu (4 unitate eta 140 ikaspostu gehienez ere Zizur Txikian, eta 4 unitate eta gehienez ere 140 ikaspostu Iruñean).

3. Horretaz gainera, ikastetxeak Lehen Hezkuntzan beste unitate baterako aldi baterako baimena du.

4. Ikastetxeak itundurik dauzkanez Haur Hezkuntzako bigarren zikloari dagozkion ikasketak, ebazpen honen bidez baimendutako unitate berriak abian jartzeko bete egin beharko da itunei buruzko legeek horretaz xedatutakoa.

5. Ebazpen honen aurka gora jotzeko errekurtsoa jar daiteke, Hezkuntza Departamentuko kontseilariari zuzendua, jakinarazi eta, biharamunetik, hilabeteko epean.

6. Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

7. Ebazpen hau igortzea ikastetxearen titularrari, Zerbitzuak Ikuskatzeko eta Ikuskapen Teknikorako Zerbitzuari, Ikastetxeen eta Ikasketetarako Laguntzen Zerbitzuari, Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologien Atalari, Ikastetxeen eta haien Finantzaketaren Atalari, Informazioa Kudeatzeko Bulegoari, Hezkuntza Itunen Bulegoari eta Ikastetxeak Baimendu eta Erregistratzeko Bulegoari.

Iruñean, 2009ko abuztuaren 26an.-Ikuskapenaren eta Zerbitzuen zuzendari nagusia, Francisco Javier Esparza Sánchez.

Iragarkiaren kodea: F0921568