114. ALDIZKARIA - 2009ko irailaren 16a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

LEGARDA

Aurrekontuko 4/2009 aldaketa

Legardako Udalak 2009ko abuztuaren 28ko osoko bilkuran erabakita onetsi zen hasiera batean aurrekontuko 4/2009 aldaketa. Kreditu berezia da, Legardako herrigunea urbanizatzeko gastuen kontu-sailari dagokiona.

Aditzera ematen da, interesdunek, 15 eguneko epean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik hasita, espedientea aztertu eta bidezko alegazioak aurkez ditzaten. Inork alegaziorik aurkezten ez badu, hasierako onespena behin betikoa bilakatuko da.

Legardan, 2009ko irailaren 1ean.-Alkatea, Silvestre Belzunegui Otano.

Iragarkiaren kodea: L0921751