114. ALDIZKARIA - 2009ko irailaren 16a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

LIZARRAGABENGOA

Kontu orokorra 2008. Hasierako onespena

Lizarragabengoko Kontzejuak, 2009ko apirilaren 24an egin bilkuran, erabaki zuen hasiera batean onestea 2008ko kontu orokorra.

Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 303. artikuluan, eta Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen 240. artikuluan eta ondorengoetan ezarritakoarekin bat, espedientea jendaurrean egonen da hamabortz egunean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita, interesdunek aztertu eta bidezko juzgatzen dituzten erreklamazioak aurkez ditzaten.

Inork erreklamaziorik aurkezten ez badu, hasierako onespen hau behin betikoa bihurtuko da.

Lizarragabengoa, 2009ko ekainaren 2an.-Alkatea-Lehendakaria, Koldo Flores Lazkoz.

Iragarkiaren kodea: L0921743