58. ALDIZKARIA - 2002ko maiatzaren 13a

Aurkibidea

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

Xedapen Orokorrak. Foru Legeak

9/2002 FORU LEGEA, maiatzaren 6koa, Nafarroan etxebizitza arloko jarduketa babesgarriei aplikatuko zaizkien moduluak ezarri eta etxebizitza erosteko laguntzak handitzen dituena.

10/2002 FORU LEGEA, maiatzaren 6koa, Nafarroako Foru Komunitatean uhin elektromagnetiko ez-gidatuen bidezko telekomunikazioko oinarrizko estazioak antolatzekoa

11/2002 FORU LEGEA, maiatzaren 6koa, gaixoaren zenbait eskubide, hain zuzen ere biziaren gaineko aurretiazko borondateak egitekoa eta informazioa eta agiri klinikoak eskuratzekoa, arautzen dituena.

Xedapen Orokorrak. Foru Dekretuak

78/2002 FORU DEKRETUA, apirilaren 15ekoa, Oieregiko (Bertizarana) iralekuen gaineko transakzio hitzarmenaren oinarri orokorrak onesten dituena.

Xedapen Orokorrak. Foru Aginduak

489/2002 FORU AGINDUA, martxoaren 25ekoa, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, 2002-2003ko kanpainarako, agente eta elkarte pribatuentzako baso lanetarako dirulaguntzen araubidea ezartzen duena.

Agintariak eta Langileak

EBAZPENA, 2002ko apirilaren 15ekoa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko biltegiko arduradun izateko lanpostu bat lekualdatze lehiaketa bidez betetzeko deialdia bete gabe gelditu dela adierazten duena.

269/2002 EBAZPENA, martxoaren 1ekoa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko gizarte langile izateko 5 lanpostu oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdia onesten duena.

582/2002 EBAZPENA, apirilaren 4koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Bideko Ama Birjina Ospitaleko Kirurgia Larri Anbulatorioko Zerbitzua zaharberritzeko lanak kontratatzeko lehiaketa hutsik gelditu dela deklaratzen duena (OB29/2001 lehiaketa).

Herrilanak eta Zerbitzu Publikoak

111/2002 FORU AGINDUA, apirilaren 19koa, Hezkuntza eta Kultura kontseilariak emana, Nafarroako liburu ondarea antolatu eta kontserbatzeko laguntzen deialdiko oinarriak onesten dituena.

466/2002 FORU AGINDUA, apirilaren 22koa, Herrilan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak emana, "Fustiñana eta Ribaforada arteko errepidearen trazadura berria" izeneko proiektuari dagozkion obrak kontratatzeko espedientea onesten duena.

475/2002 FORU AGINDUA, apirilaren 23koa, Herrilan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak emana, "Martzillako udal mugapean Zaragoza-Altsasu trenbideko 113/585 k.p.an (NA-128 errepidean) eta 114/828 k.p.an (Camino de la Serna bidean) dauden pasaguneak kentzea" izeneko proiektuko obrak kontratatzeko espedientea onesten duena.

263/2002 EBAZPENA, apirilaren 24koa, Toki Administrazioko zuzendari nagusiak emana, "Nafarroako Erreteneko hornidura, 15. eremuko soluzio bateratua, 2. fasea, Zarrakaztelu-Melida tartea" izeneko proiektua behin betikoz onesten duena.

264/2002 EBAZPENA, apirilaren 24koa, Toki Administrazioko zuzendari nagusiak emana, "Alduate, Altzorritz, Orbaitzeta eta Urzainkiko igorleen eta hondakin uren tratamenduen lanak" izeneko proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideak okupatu aitzineko aktak egiteko egunak finkatzen dituena.

265/2002 EBAZPENA, apirilaren 24koa, Herrilan zuzendari nagusiak emana, "Vianako hondakin uren tratamendua" izeneko proiektua behin betikoz onesten duena.

ADMINISTRAZIO BAIMENA, San Adrianen eta Azagran instalazio elektriko berria jartzeko. 7066 G.T. - JAA/jlp espedientea.

Beste Xedapenak

ERABAKIA, 2002ko apirilaren 22koa, Nafarroako Gobernuak hartua. Adierazten du "N-232 errepidearen bikoizketa, 1. tartea (probintziako muga-Tuterako saihesbidearen hasiera) eta 2. tartea (Tuterako saihesbidearen bukaera-probintziako muga)" proiektuaren argibide-azterlana, Herrilan, Garraio eta Komunikazio Departamentuak sustatua, udalez gaindiko proiektu sektoriala dela eta proiektua jendaurrean jartzen, Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko uztailaren 4ko 10/1994 Foru Legean eta Ingurumenaren gaineko Eragina neurtzeko prozeduran agindu bezala.

ERABAKIA, 2002ko apirilaren 22koa, Nafarroako Gobernuak hartua, "Nafarroako Unibertsitatearen Iruñeko Campusa" izeneko UPSa aldatzeko espedientearen tramitazioari hasiera eman eta jendaurrean jartzen duena. Espedientea Nafarroako Unibertsitateak sustatu du.

43/2002 FORU AGINDUA, apirilaren 5ekoa, Lehendakaritza, Justizia eta Barne kontseilariak emana, herritarren segurtasunaren arloko egitarau, jarduera eta inbertsioak egiteko dirulaguntzetarako deialdia onesten duena 2002. urterako.

76/2002 FORU AGINDUA, martxoaren 26koa, Hezkuntza eta Kultura kontseilariak emana. 2002ko ekitaldira luzatu baitira, Nafarroako 2001 ekitaldiko Aurrekontu Orokorrei buruzko 19/2000 Foru Legearen 35.6 artikulua garatzen duen deialdi publikoaren oinarriak onetsi dira, 2002/2003 ikasturterako (I. eranskina). Deialdiaren helburua da Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe itunduetan hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleei eta egoera sozial edo kultural behartuan daudenei laguntzeko behar diren baliabideak aldatu edo luzatzea.

281/2002 EBAZPENA, apirilaren 12koa, Hezkuntza zuzendari nagusiak emana. Goi mailako lanbide heziketa zikloetan sartzeko probetarako prestakuntza ikastaro esperimentala ezartzen du 2002-2003 ikasturterako, lanbide heziketako ikasketetan teknikari titulua lortu duten ikasleei begira.

OSASUN DEPARTAMENTUA. Ediktua.

HERRILAN, GARRAIO ETA KOMUNIKAZIO DEPARTAMENTUA. Zehapen espedienteen ebazpenak.

INDUSTRIA ETA TEKNOLOGIA, MERKATARITZA, TURISMO ETA LAN DEPARTAMENTUA. Ediktua.

NAFARROAKO ADMINISTRAZIO AUZITEGIA. Jakinarazpen ediktuak.

III. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

R O C A F O R T E

Hasierako onespena 2002ko aurrekontu orokor eta bakarrari eta haren exekuzio oinarriei

2001eko ekitaldiko kontuak onestea

A R A N G U R E N

Zehapenen jakinarazpena

I R U Ñ A

Ibilgailu abandonatuen gaineko errekerimenduen jakinarazpena

Zehapen espedienteei hasiera ematearen jakinarazpena

A T A R R A B I A

Arau-hausteen jakinarazpena

I R U Ñ A

Trafikoko arau-hausteen gaineko salaketen jakinarazpena

F U N E S

Funesko herrilurretako larreen esleipena eta aprobetxamendua arautzen dituen ordenantza behin betikoz onetsirik