98. ALDIZKARIA - 2022ko maiatzaren 20a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

34/2022 FORU DEKRETUA, maiatzaren 4koa, xedatzen duena kargutik kentzea Unai Garbisu de Goñi jauna, Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentuaren S3 Proiektu Estrategikoen Zerbitzuko zuzendaria.

35/2022 FORU DEKRETUA, maiatzaren 4koa, zeinaren bidez Delia Sola Giménez andrea izendatzen baita Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentuko S3 Proiektu Estrategikoen Zerbitzuko zuzendari.

41/2022 FORU DEKRETUA, maiatzaren 4koa, xedatzen duena kargutik kentzea, berak hala eskatu baitu, José Contreras López jauna, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentuko idazkari tekniko nagusia.

42/2022 FORU DEKRETUA, maiatzaren 4koa, zeinaren bidez izendatzen baita Iñaki Chourraut Aguirre jauna Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentuko idazkari tekniko nagusi.

94/2022 FORU AGINDUA, maiatzaren 5ekoa, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariak emana, kide berri bat izendatzen duena Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen eremuko lanpostuetan desgaitasuna duten pertsonen sarrera sustatzeko batzorde mistoan.

41E/2022 FORU AGINDUA, maiatzaren 2koa, Unibertsitateko, Berrikuntzako eta Eraldaketa Digitaleko kontseilariak emana, zeinaren bidez kargutik kentzen baita Iñaki Chourraut Aguirre jauna, Telekomunikazioetako eta Digitalizazioko Zuzendaritza Nagusiko Araubide Juridikoaren Ataleko burua.

56/2022 FORU AGINDUA, maiatzaren 4koa, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariak emana, zeinaren bidez kargutik kentzen baita, berak eskatu baitu, Delia Sola Giménez andrea, Europako Proiektuen eta Tokiko Jasangarritasunaren Ataleko burua.

87/2022 EBAZPENA, apirilaren 27koa, Lanbide Heziketako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez epaimahaiko kideak izendatzen baitira Lanbide Heziketako eta Arte Plastikoetako eta Diseinuko heziketa zikloetan eta Kirol Irakaskuntzetako zikloetan sartzeko probak koordinatzeko, eta ebaluazio epaimahaietako kideak eta aholkulariak izendatzeko prozedura arautzen baita. Koordinazio epaimahaia, ebaluazio epaimahaiak eta aholkulariak sarbide probetarako deialdia onetsi zuen Lanbide Heziketako zuzendari nagusiaren otsailaren 22ko 31/2022 Ebazpenean aurreikusita daude.

736E/2022 EBAZPENA, maiatzaren 2koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez kargutik kentzen baita, berak hala eskatuta, Blanca Esther Jiménez García andrea, Zangozako OOLTko Erizaintza Unitateko burua.

737E/2022 EBAZPENA, maiatzaren 2koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, María del Mar Lacunza Lizasoain andrea Zangozako OOLTko Erizaintza Unitateko buru izendatzen duena bitarte baterako.

754E/2022 EBAZPENA, maiatzaren 3koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Paula González Medrano andrea Lizarra III. Sektoreko Osasun Mentaleko Zentroko zuzendari izendatzen duena.

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

DEIALDIA, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan pediatriako eta bere arlo espezifikoetako fakultatibo espezialistaren 2 lanpostu oposizio-lehiaketa bidez betetzeko. Izendapen proposamena.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

72E/2022 EBAZPENA, apirilaren 28koa, Hezkuntza Baliabideen zuzendari nagusiak emana, Nafarroako toki erakundeei (udal eta kontzejuei) 0 eta 3 urte arteko haur hezkuntzako ikastetxeetan obrak egiteko dirulaguntzak emateko deialdia ebazten duena (Hezkuntza Baliabideen zuzendari nagusiak abenduaren 31n emandako 356E/2021 Ebazpenaren bidez onetsitako deialdia).

283/2022 EBAZPENA, apirilaren 26koa, Nekazaritza eta Abeltzaintzako zuzendari nagusiak emana, oinezko transhumantziarako “de minimis” araubideko laguntzak emateko oinarri arautzaileak ezartzen dituena eta 2022ko laguntzen deialdia onesten duena. DDBN identifikazioa: 623842.

1.7. BESTELAKOAK

13/2022 EBAZPENA, apirilaren 26koa, Nafarroako Foru Ogasuneko Lur-ondasunen eta Ondarearen gaineko Tributuen Zerbitzuko zuzendariak emana, Ergoieneko balorazio txostena onesten duena.

89/2022 EBAZPENA, martxoaren 27koa, Lanbide Heziketaren zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baitira Nafarroako Foru Komunitatean 2022-2023 ikasturtean ikastetxe publikoetako eta pribatu itunduetako ikasleak onartzeko prozeduraren jarraibideak, Lanbide Heziketako irakaskuntzetako eta Arte Plastikoetako eta Diseinuko lanbide irakaskuntzetako erdi mailako eta goi mailako heziketa zikloak egiteko.

145/2022 EBAZPENA, apirilaren 25ekoa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez baimena ematen baitzaio Tuterako “Monte San Julián” Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoari Atzerriko Bigarren Hizkuntza (frantsesa) irakats dezan 2022-2023 ikasturtetik aurrera.

105E/2022 EBAZPENA, apirilaren 19koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren zuzendariak emana, zeinaren bidez aldaketa nabarmen bat baimentzen baita Tafallako udal-mugartean dagoen hondakin ez-arriskutsuen zabortegiko instalazio batean. Instalazioaren titularra Fagor Ederlan Tafalla S.Coop. da.

109E/2022 EBAZPENA, apirilaren 20koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez ofizioz aldatzen baita Lizarrako udal-mugartean ardogintzako azpiproduktuak lortzen dituen instalazio baten ingurumen baimen integratua. Instalazioaren titularra Agrupación Alcoholera de Bodegas Cooperativas AGRALCO da.

120E/2022 EBAZPENA, apirilaren 28koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, Tuterako udal-mugartean dagoen animaliendako landare jatorriko pentsu konposatuak fabrikatzeko instalazioaren ingurumen baimen integratuan ezarritako funtzionamendu baldintzak aldatzeko egindako eskaera onartzen duena. Instalazioaren titularra De Heus Nutrición Animal SAU da.

121E/2022 EBAZPENA, apirilaren 28koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, Buñueleko udal-mugartean “tissue” papera fabrikatzeko eta eraldatzeko instalazioaren aldaketa nabarmena baimentzen duena. Instalazioaren titularra Sofidel Spain SA da.

355E/2022 EBAZPENA, apirilaren 28koa, Inguumeneko zuzendari nagusiak emana, Lizoain-Arriasgoitiko Udal Planaren aldaketari buruzko ingurumen txosten estrategikoa egiten duena, Oskarizko 9. poligonoko 17. eta 396. lurzatiei eragiten diena. Sustatzailea Heraclio Jiménez Alba da.

358E/2022 EBAZPENA, apirilaren 28koa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, Arakilgo Arau Subsidiarioen aldaketari buruzko ingurumen txosten estrategikoa egiten duena, Urritzolako 7. poligonoko 223. 228., 229. eta 230. lurzatiei eragiten diena. Sustatzailea Naiara Martinez Mariñelarena da.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

ARBIZU

Deialdia, udal liburutegiko arduradunaren eta kultur kudeaketako laguntzailearen lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko. Izendapena

EGUESIBAR

Deialdia, mailaz igotzeko lehiaketaren bidez betetzeko Udaltzaingoko inspektoreordearen lanpostu bat. Izendapena

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ABLITAS

Trafikoa, zirkulazioa eta mugikortasuna arautzen dituen ordenantzaren aldaketa behin betiko onestea

ARANTZA

Arau subsidiarioen aldaketa, 1. Sistema Orokorra 2. Jarduketa Unitatera eramatea. Behin betiko onespena

ARBIZU

Xehetasun-azterketa, Arnatz kaleko 15., 17., 19., 21. eta 23. zenbakietan. Behin betiko onespena

ARESO

Jendaurrean jartzea Udal plan orokorreko lurraldearen okupaziorako estrategiaren eta ereduaren atariko bertsioa

BURLATA

Hiri-jarduketarako plan berezia, Udal Plan Orokorreko APD-R2 unitatea garatzeko. Ingurumen-txostena onestea

CASTEJÓN

Arau subsidiarioen aldaketa, zenbait erabileraren ezarpena arautzeko. Behin betiko onespena

OLTZA ZENDEA

Xehetasun-azterketa, Iberoko 4. poligonoko 488. eta 543. lurzatien lerrokadurak aldatzeko eta bolumenak berrantolatzeko. Behin betiko onespena

GARTZARON

Aldaketa, Herri-lurretako aprobetxamenduak arautzen dituen udal ordenantzan. Behin betiko onespena

Aldaketa, bizilagunen ekarpen partikularrak arautzen dituen ordenantzan. Behin betiko onespena

GOIZUETA

Xehetasun-azterketa, 4. poligonoko 141. lurzatian.
Behin betiko onespena

LEKUNBERRI

2022ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

IRUÑA

Xehetasun-azterketa, katastroko 2. poligonoko 551. eta 541. lurzatietan (Z-7 U.I. XV). Behin betiko onespena

RIBAFORADA

Udal aterpetxearen ordenantza. Behin betiko onespena

ZABALTZA

Ordenantza fiskala, arautzen duena lur-ondasunen gaineko kontribuzioaren zerga. Behin betiko onespena

ZIZUR NAGUSIA

Zaindariaren festetan barrakak jartzeko araudi erregulatzailea. Hasierako onespena

3. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

EBROKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA

Iragarki oharra. Erreferentzia: 2021-A-22

4. PROZEDURA JUDIZIALAK

NAFARROAKO JUSTIZIA AUZITEGI NAGUSIA

Bake epaileen izendapena

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Notificación de Diligencia de comunicación sobre herencia yacente

AIBAR

Incumplimiento de deberes urbanísticos, edificio de calle del Cerco número 23

CAPARROSO

Periodo de pago voluntario de las tasas, precios públicos y canon de comunales. Primer semestre de 2022

Periodo de pago voluntario de la contribución territorial.
Primer semestre de 2022