98. ALDIZKARIA - 2022ko maiatzaren 20a

3. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

EBROKO KONFEDERAZIO HIDROGRAFIKOA

Iragarki oharra. Erreferentzia: 2021-A-22

San Simeón y San Roque ureztatzaileen elkarteak honako datu eta ezaugarri hauek dituen ur publikoen aprobetxamendua aldatzeko eskatu du:

Ezaugarriak:

Eskatzailea: San Simeon y San Roque ureztatzaileen elkartea.

Xedea: Cabredon (Nafarroa), ur-kontzesioaren ezaugarriak aldatzea, azalera eta ur-emaria handitu gabe.

Ur-ibilgua: Ega II ibaia.

Alderdia: Cabredo eta Marañón.

Udalerria: Cabredo (Nafarroa).

Azalera: 362,2434 ha.

Gehieneko bolumena urtean: 764.461 m³.

Batez besteko emari baliokidea: 106,5 l/s.

San Simeon y San Roque ureztatzaileen elkartea da Ega ibaiaren arroko “Sota” eta “Tocedo” erreketatik datozen ur publikoen aprobetxamenduaren titularra, Cabredoko udal-mugartean (Nafarroan); aprobetxamenduaren batez besteko emaria kontsumo handieneko hilean 106,5 l/s da, eta 362,2434 ha ureztatzeko erabiltzen da, Cabredon eta Marañonen (Nafarroa). Aprobetxamendua Ur Erregistroaren A ataleko 3. liburukiko 33. orrian inskribaturik dago.

Aldaketaren bidez, Cabredoko udal-mugarteko 2. poligonoko 13. lurzatiaren ordez udal-mugarte horretako 1. poligonoko 444. lurzatia sartu nahi da ureztatze-eremuan, hektarea kopurua aldatu gabe, 362,2434 ha-n mantenduko baita, eta ur publikoen emarian aldaketarik eragin gabe.

Aditzera ematen da orok jakin dezan eta eskaera honek kalte egiten diela uste dutenek beren erreklamazioak Ebroko Konfederazio Hidrografikoari idatziz aurkezteko aukera izan dezaten, hogeita bost egun balioduneko epean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik hasita. Eta, horretarako, espedientea eta dokumentazio teknikoa ikusgai egonen dira Ebroko Konfederazio Hidrografikoaren Jendaurreko Informazioaren Zerbitzuan (Sagasta pasealekua 24-28, Zaragoza), bulego orduetan (9:00etatik 14:00etara). Aurrez aurre jasotzeko beharrezkoa izanen da aldez aurretik hitzordua eskatzea 976711000 telefonoan edo informacionciudadana@chebro.es helbide elektronikoan.

Era berean, aipatutako agiriak epe horretan ikusten ahalko dira arroaren erakundearen web orrian, esteka honetan: https://iber.chebro.es/webche/ipCriterios.aspx.

Edozein pertsona fisikok edo juridikok egiten ahalko du alegaziorik ezarritako epean, baina alegaziorik egiteak ez dio ematen egiten duenari espedientean interesduna delako izaera.

Zaragozan, 2022ko apirilaren 12an.–Komisario albokoa, Javier San Román Saldaña.

Iragarkiaren kodea: E2205967