98. ALDIZKARIA - 2022ko maiatzaren 20a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

72E/2022 EBAZPENA, apirilaren 28koa, Hezkuntza Baliabideen zuzendari nagusiak emana, Nafarroako toki erakundeei (udal eta kontzejuei) 0 eta 3 urte arteko haur hezkuntzako ikastetxeetan obrak egiteko dirulaguntzak emateko deialdia ebazten duena (Hezkuntza Baliabideen zuzendari nagusiak abenduaren 31n emandako 356E/2021 Ebazpenaren bidez onetsitako deialdia).

Hezkuntzako Azpiegituren Zerbitzuak aurkeztu duen txostenean proposatu da onets dadila Nafarroako udal eta kontzejuei xede horretarako dirulaguntzak ematea.

Hezkuntza Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren 30eko 267/2019 Foru Dekretuaren bidez esleitutako ahalmenak erabiliz,

EBAZTEN DUT:

1. III. eranskinean agertzen diren Nafarroako udal eta kontzejuei dirulaguntzak ematea onestea; zenbatekoa, guztira, 250.000,00 eurokoa da.

2. Dirulaguntza horien ordainketa 2022ko aurrekontuko “Obrak udal jabetzako 0-3 ikastetxeetan” izeneko 410001-41810-7609-325106 partidaren kargura eginen da (0040000212 kontabilitate esp.) (DDBNko 595913 deialdi zenbakia), obrak bukatu ondoko ordainketa bakarraren bidez.

3. Honekin batera atxiki den II. eranskinean bildutako eskaeren hurrenkera onestea.

4. Ez onartzea Alesbesko Udalak “Haur Eskola eraberritzeko obrak” izeneko jarduerarako aurkeztutako eskaera, oinarri arautzaileen 5. atalean ezarritako epetik kanpo aurkezteagatik.

ESPEDIENTE ZENBAKIA

TOKI ERAKUNDEA

IKASTETXEA

DIRULAGUNTZAREN XEDEKO OBRA

0011-3691-2022-000022

ALESBES

Alesbesko Haur Eskola

Alesbesko Haur Eskola eraberritzeko obrak.

5. Ukatzea Iruñeko Haur Eskolen Erakunde Autonomoari dirulaguntza bat ematea Mendialdea Haur Eskola 28/2007 Foru Dekretura egokitzeko, oinarri arautzaileetako 4. atalean ezarritakoa oinarri hartuta ez baitu dirulaguntzarik jasotzen ahal.

ESPEDIENTE ZENBAKIA

TOKI ERAKUNDEA

IKASTETXEA

DIRULAGUNTZAREN XEDEKO OBRA

0011-3691-2022-000003

IRUÑEKO HEEA

Mendialdea Haur Eskola

Mendialdea Haur Eskola 28/2007 Foru Dekretura egokitzea.

6. Ondorengo zerrendan agertzen diren udalek beren eskaeretan atzera egin dutela jotzea, beren eskaera zuzentzeko errekerimenduari erantzun diotelako, eta ez dituztelako betetzen deialdi hau arautzen duen 5. oinarriaren 2. puntuan eskatzen diren betebeharrak.

ESPEDIENTE ZENBAKIA

TOKI ERAKUNDEA

IKASTETXEA

DIRULAGUNTZAREN XEDEKO OBRA

0011-3691-2022-000004

TUTERA

Lourdes Haur Eskola

Patioko zoladura elastikoa ordeztea.

0011-3691-2022-000005

TUTERA

María Reina Haur Eskola

Patioko zoladura elastikoa ordeztea.

0011-3691-2022-000006

TUTERA

Santa Ana Haur Eskola

Kanpoaldeko espazioa (terraza) eraberritzea, segurtasuna, erabilera eta osasungarritasuna bermatzeko.

0011-3691-2022-000010

AUÑAMENDI MANK.

Haur Txokoa Haur Eskola

Patioan estalki partziala eraikitzea.

7. Vianako Udalak bere eskaeran atzera egin duela jotzea, bere eskaera zuzentzeko errekerimenduari erantzun diolako, eta ez dituelako betetzen deialdi hau arautzen duen 5. oinarriaren 1. puntuan eskatzen diren betebeharrak. Izan ere, eskatutako dirulaguntzaren xedea ez da diruz lagungarria, memoria baloratua zuzendu ondoren. Memoria zuzendu ondoren eskatutako xedea ez da diruz lagungarria.

ESPEDIENTE ZENBAKIA

TOKI ERAKUNDEA

IKASTETXEA

DIRULAGUNTZAREN XEDEKO OBRA

0011-3691-2022-000007

VIANA

Jaime G. Orio Haur Eskola

Autokontsumoko instalazioa - Instalazio fotovoltaikoa.

8. Honekin batera atxiki den I. eranskina onestea. Eranskin horretan, Nafarroako udal eta kontzejuei onartutako, ez onartutako, ukatutako eta atzera egindako dirulaguntza-eskaerak biltzen dira.

9. Ebazpen hau eta eranskinak Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara daitezela agintzea.

10. Ebazpen hau eta eranskinak udal eta kontzeju interesdunei jakinaraztea, eta ohartaraztea ebazpenak ez duela administrazio bidea amaitzen eta haren aurka gora jotzeko errekurtsoa jartzen ahal dela Hezkuntzako kontseilariari zuzendua, jakinarazi eta biharamunetik hilabeteko epean.

11. Ebazpen hau eta I., II. eta III. eranskinak igortzea Kudeaketa Ekonomikoaren Bulegora, Hezkuntza Departamentuko kontu-hartzaile delegatura, 0-3 urteko Haurren eta Landa Eskolen Atalera, Obren Atalera eta Hezkuntzako Azpiegituren Zerbitzuko Zuzendaritzara, behar diren ondorioak izan ditzaten.

Iruñean, 2022ko apirilaren 28an.–Hezkuntza Baliabideen zuzendari nagusia, Begoña Unzué Vela.

I. ERANSKINA

Aurkeztutako eskaerak, 2022, onartuak, ez onartuak, ukatuak eta atzera egindakoak

Onartutako eskaerak.

ESPEDIENTE ZK.

TOKI ERAKUNDEA

IFZ

IKASTETXEA

DIRULAGUNTZAREN XEDEKO OBRA

ESKATUTAKO AURREKONT. (BEZarekin)

1

0011-3691-2022-000001

BAZTAN

P3105000H

Elizondoko Haur Eskola

Irisgarritasuna hobetzea-Ate automatikoa sarreran.

7.199,50 euro

2

0011-3691-2022-000002

IRUÑA (UDALA)

P3120100G Lezkairuko Haur Eskola

Haur eskola berria eraikitzea Lezkairun (Iruña).

3.255.759,83 euro

3

0011-3691-2022-000008

FUNES

P3110600H

Joaquina Martínez Tellez Haur Eskola

Barrualdean zoladura malgua aldatzea.

28.397,97 euro

4

0011-3691-2022-000009

MURIETA

P3117700I

Murietako Haur Eskola

Murietan haur eskola berria eraikitzea.

153.544,48 euro

5

0011-3691-2022-000011

AGOITZ

P3101900C

Agoizko Haur Eskola

Barrualdean zoladura malgua ordeztea eta korridorean markesina ordeztea.

44.612,81 euro

6

0011-3691-2022-000012

BERA

P3125000D

Mukixu Haur Eskola

Irisgarritasuna hobetzea-Sarbideko zoladura birmoldatzea.

18.204,10 euro

7

0011-3691-2022-000013

ABLITAS

P3100600J

Mi Cole Haur Eskola

Kanpoaldeko arotzeria aldatzea eta elementu eraisgarriak jartzea. Sarrerako elementua finkatzea.

5.853,74 euro

8

0011-3691-2022-000014

ABLITAS

P3100600J

Mi Cole Haur Eskola

Ganberak eta sabai aizuna isolatzea, fatxada pintatzea-silikatoa/inpr. eta isurkiak konpontzea

12.905,19 euro

9

0011-3691-2022-000015

ALTSASU

P3101000B

Txirinbulo Haur Eskola

Kanpoko patioa egokitzea: estaldura aplikatzea hormigoi ekortuzko zolaren gainean.

10.983,56 euro

10

0011-3691-2022-000016

BARAÑAIN

P3138600F

BARAÑAIN II Haur Eskola

Iragazgaizteko eta isolamendu termikoko obrak sarrerako estalkian.

28.973,75 euro

11

0011-3691-2022-000017

BARAÑAIN

P3138600F

BARAÑAIN II Haur Eskola

Kanpoko terrazan egungo zoladura aldatzea, malgua jartzeko.

27.225,49 euro

12

0011-3691-2022-000018

ALTSASU

P3101000B

Txirinbulo Haur Eskola

Haur eskolako barruko korridorea egokitzea gelak egiteko.

4.418,12 euro

13

0011-3691-2022-000019

ORKOIEN

P3190800G

Ostadar Haur Eskola

Kanpoko patioak pergola erretraktilez estaltzea. 1. fasea.

58.072,86 euro

14

0011-3691-2022-000020

ALTSASU

P3101000B

Txirinbulo Haur Eskola

Kanpoko espazioa egokitzea, hareatzaren eta soropil artifizialaren ordez soropil naturala jarriz.

20.260,86 euro

15

0011-3691-2022-000021

BARAÑAIN

P3138600F

Barañain I Haur Eskola

Haur eskolako sarreran eta barruko patioan kanpoko arotzeria ordeztea.

73.179,47 euro

Onartu ez diren eskaerak.

ESPEDIENTE ZK.

TOKI ERAKUNDEA

IFZ

IKASTETXEA

DIRULAGUNTZAREN XEDEKO OBRA

ESKATUTAKO AURREKONT. (BEZarekin)

1

0011-3691-2022-000022

ALESBES

P3125400F

Alesbesko Haur Eskola

Eraberritze obrak Haur Eskolan. *

-

(*) Ez da onartu epez kanpo aurkezteagatik.

Ukatutako eskaerak.

ESPEDIENTE ZK.

TOKI ERAKUNDEA

IFZ

IKASTETXEA

DIRULAGUNTZAREN XEDEKO OBRA

ESKATUTAKO AURREKONT. (BEZarekin)

1

0011-3691-2022-000003

IRUÑA (Udalaren Haur Eskolak)

Q3109438F

Mendebaldea Haur Eskola

Haur eskola egokitzea 29/2007 Foru Dekretua betetzeko.*

-

(*) Ukatua diruz lagungarria ez den xede baterako izateagatik.

Atzera egindako eskaerak*

ESPEDIENTE ZK.

TOKI ERAKUNDEA

IFZ

IKASTETXEA

DIRULAGUNTZAREN XEDEKO OBRA

AURREK. ESKATUTAKOA (BEZarekin) 1

0011-3691-2022-000004

TUTERA

P3123200B

Lourdes Haur Eskola

Patioko zoladura elastikoa ordeztea.

22.876,56 euro

2

0011-3691-2022-000005

TUTERA

P3123200B

María Reina Haur Eskola

Patioko zoladura elastikoa ordeztea.

5.377,24 euro

3

0011-3691-2022-000006

TUTERA

P3123200B

Santa Ana Haur Eskola

Kanpoaldeko espazioa (terraza) eraberritzea, segurtasuna, erabilera eta osasungarritasuna bermatzeko.

89.520,07 euro

4

0011-3691-2022-000007

VIANA

P3125100B

Jaime Garcia Orio Haur Eskola

Autokontsumo instalazioa-Instalazio fotovoltaikoa.

63.317,46 euro

5

0011-3691-2022-000010

AUÑAMENDI MANK.

P3127510J

Haur Txokoa Haur Eskola

Patioan estalki partziala eraikitzea.

29.374,59 euro

(*) Atzera egina, eskaera zuzentzeko eskaeran adierazitako baldintzak ez betetzeagatik.

II. ERANSKINA

Eskaeren zerrenda 2022

1. Lehentasun ordena.

ESPEDIENTE ZK.

TOKI ERAKUNDEA

IKASTETXEA

DIRULAGUNTZAREN XEDEKO OBRA

AURREKONTUA
(BEZa BARNE)

SORRERA-DATA

IKASLEAK 2022-01-1eam

0011-3691-2022-000002

IRUÑA (UDALA)

Lezkairuko Haur Eskola

1. Haur eskola berria eraikitzea Lezkairun (Iruña).

3.398.496,69 euro

-

-

0011-3691-2022-000009

MURIETA

Murietako Haur Eskola

1. Murietan haur eskola berria eraikitzea

153.544,48 euro

-

-

3. Lehentasun ordena.

ESPEDIENTE ZK.

TOKI ERAKUNDEA

IKASTETXEA

DIRULAGUNTZAREN XEDEKO OBRA

AURREKONTUA (BEZa BARNE)

SORRERA-DATA

IKASLEAK 2022-01-1eam

0011-3691-2022-000016

BARAÑAIN

BARAÑAIN II Haur Eskola

3. Iragazgaizteko eta isolamendu termikoko obrak sarrerako estalkian.

28.973,75 euro

2009/6/15

73

0011-3691-2022-000011

AGOITZ

Agoizko Haur Eskola

3. Barrualdean zoladura malgua ordeztea eta korridorean markesina ordeztea.

44.612,81 euro

2013/4/18

38

0011-3691-2022-000015

ALTSASU

Txirinbulo Haur Eskola

3. Kanpoko patioa egokitzea: estaldura aplikatzea hormigoi ekortuzko zolaren gainean.

10.983,56 euro

2013/5/2

48

0011-3691-2022-000013

ABLITAS

Mi Cole Haur Eskola

3. Kanpoaldeko harotzeria aldatzea eta elementu eraisgarriak jartzea. Sarrerako elementua finkatzea.

5.853,74 euro

2013/5/2

28

0011-3691-2022-000008

FUNES

Joaquina Martínez Tellez Haur Eskola

3. Barrualdean zoladura malgua aldatzea.

28.397,97 euro

2013/5/2

25

0011-3691-2022-000012

BERA

Mukixu Haur Eskola

3. Irisgarritasuna hobetzea-Sarbideko zoladura birmoldatzea.

18.204,10 euro

2013/6/27

40

0011-3691-2022-000001

BAZTAN

Elizondoko Haur Eskola

3. Irisgarritasuna hobetzea-Ate automatikoa sarreran.

7.199,50 euro

2019/6/15

66

4. Lehentasun ordena.

ESPEDIENTE ZK.

TOKI ERAKUNDEA

IKASTETXEA

DIRULAGUNTZAREN XEDEKO OBRA

AURREKONTUA (BEZa BARNE)

SORRERA-DATA

IKASLEAK 2022-01-1eam

0011-3691-2022-000017

BARAÑAIN

BARAÑAIN II Haur Eskola

4. Kanpoko terrazan egungo zoladura aldatzea, malgua jartzeko.

27.225,49 euro

2009/6/15

73

0011-3691-2022-000018

ALTSASU

Txirinbulo Haur Eskola

4. Haur eskolako barruko korridorea egokitzea gelak egiteko.

4.418,12 euro

2013/5/2

48

0011-3691-2022-000020

ALTSASU

Txirinbulo Haur Eskola

4. Kanpoko espazioa egokitzea, hareatzaren eta soropil artifizialaren ordez soropil naturala jarriz.

20.260,86 euro

2013/5/2

48

0011-3691-2022-000019

ORKOIEN

Ostadar Haur Eskola

4. Kanpoko patioak pergola erretraktilez estaltzea. 1. fasea.

58.072,86 euro

2013/11/28

41

5. Lehentasun ordena.

ESPEDIENTE ZK.

TOKI ERAKUNDEA

IKASTETXEA

DIRULAGUNTZAREN XEDEKO OBRA

AURREKONTUA

(BEZa BARNE)

SORRERA-DATA

IKASLEAK 2022-01-1eam

0011-3691-2022-000021

BARAÑAIN

Barañain I Haur Eskola

5. Haur eskolako sarreran eta barruko patioan kanpoko arotzeria ordeztea.

73.179,47 euro

2013/5/2

58

0011-3691-2022-000014

ABLITAS

Mi Cole Haur Eskola

5. Ganberak eta sabai faltsua isolatzea, fatxada pintatzea-silikatoa/inpr. eta isurkiak konpontzea.

12.905,19 euro

2013/5/2

28

II. ERANSKINA

2022an emandako laguntzak eta erreserban

Emandako laguntzen zerrenda.

ZK.

ESPEDIENTE ZK.

TOKI ERAKUNDEA

IFZ

IKASTETXEA

DIRULAGUNTZAREN XEDEKO OBRA

PIRINIOETAKO PLANA (%95)

GEHIENEKO DIRULAGUNTZA 2022KO OINARRIAK

LEHENTASUN ORDENA

1

0011-3691-2022-000002

IRUÑA

P3120100G

Lezkairuko Haur Eskola

1. Haur eskola berria eraikitzea Lezkairun (Iruña).

3.398.496,69 euro

EZ

100.000,00 euro

1.

2

0011-3691-2022-000009

MURIETA

P3117700I

Murietako Haur Eskola

1. Murietan haur eskola berria eraikitzea

153.544,48 euro

EZ

99.803,91 euro

1.

3

0011-3691-2022-000016

BARAÑAIN

P3138600F

BARAÑAIN II Haur Eskola

3. Iragazgaizteko eta isolamendu termikoko obrak sarrerako estalkian.

28.973,75 euro

EZ

18.832,94 euro

3.

4

0011-3691-2022-000011

AGOITZ

P3101900C

Agoizko Haur Eskola

3. Barrualdean zoladura malgua ordeztea eta korridorean markesina ordeztea.

44.612,81 euro

EZ

28.998,33 euro

3.

5

0011-3691-2022-000015

ALTSASU

P3101000B

Txirinbulo Haur Eskola

3. Kanpoko patioa egokitzea: estaldura aplikatzea hormigoi ekortuzko zolaren gainean.

10.983,56 euro

EZ

2.364,82 euro

3.

250.000,00 euro

Erreserban daudenen zerrenda lehentasun hurrenkeran.

ZK.

ESPEDIENTE ZK.

TOKI ERAKUNDEA

IFZ

IKASTETXEA

DIRULAGUNTZAREN XEDEKO OBRA

GEHIENEKO DIRULAGUNTZA 2022KO OINARRIAK

LEHENTASUN ORDENA

1

0011-3691-2022-000015

ALTSASU

P3101000B

Txirinbulo Haur Eskola

3. Kanpoko patioa egokitzea: estaldura aplikatzea hormigoi ekortuzko zolaren gainean.

10.983,56 euro

EZ

4.774,49 euro

3.

2

0011-3691-2022-000013

ABLITAS

P3100600J

Mi Cole Haur Eskola

3. Kanpoaldeko arotzeria aldatzea eta elementu eraisgarriak jartzea. Sarrerako elementua finkatzea.

5.853,74

euro

EZ

3.804,93 euro

3.

3

0011-3691-2022-000008

FUNES

P3110600H

Joaquina Martínez Tellez Haur Eskola

3. Barrualdean zoladura malgua aldatzea.

28.397,97 euro

EZ

18.458,68 euro

3.

4

0011-3691-2022-000012

BERA

P3125000D

Mukixu Haur Eskola

3. Irisgarritasuna hobetzea-Sarbideko zoladura birmoldatzea.

18.204,10 euro

EZ

11.832,67 euro

3.

5

0011-3691-2022-000001

BAZTAN

P3105000H

Elizondoko Haur Eskola

3. Irisgarritasuna hobetzea-Ate automatikoa sarreran.

7.199,50

euro

EZ

4.679,68 euro

3.

6

0011-3691-2022-000017

BARAÑAIN

P3138600F

BARAÑAIN II Haur Eskola

4. Kanpoko terrazan egungo zoladura aldatzea, malgua jartzeko.

27.225,49 euro

EZ

17.696,57 euro

4.

7

0011-3691-2022-000018

ALTSASU

P3101000B

Txirinbulo Haur Eskola

4. Haur eskolako barruko korridorea egokitzea gelak egiteko.

4.418,12

euro

EZ

2.871,78 euro

4.

8

0011-3691-2022-000020

ALTSASU

P3101000B

Txirinbulo Haur Eskola

4. Kanpoko espazioa egokitzea, hareatzaren eta soropil artifizialaren ordez soropil naturala jarriz.

20.260,86 euro

EZ

13.169,56 euro

4.

9

0011-3691-2022-000019

ORKOIEN

P3190800G

Ostadar Haur Eskola

4. Kanpoko patioak pergola erretraktilez estaltzea. 1. fasea.

58.072,86 euro

EZ

37.747,36 euro

4.

10

0011-3691-2022-000021

BARAÑAIN

P3138600F

Barañain I Haur Eskola

5. Haur eskolako sarreran eta barruko patioan kanpoko arotzeria ordeztea.

73.179,47 euro

EZ

47.566,66 euro

5.

11

0011-3691-2022-000014

ABLITAS

P3100600J

Mi Cole Haur Eskola

5. Ganberak eta sabai aizuna isolatzea, fatxada pintatzea, silikatoa/inpr. eta isurkiak konpontzea

12.905,19 euro

EZ

8.388,37 euro

5.

Iragarkiaren kodea: F2206158