86. ALDIZKARIA - 2021eko apirilaren 16a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.2. Foru Dekretuak

23/2021 FORU DEKRETUA, martxoaren 31koa, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen plantilla organikoa aldatzen duena.

24/2021 FORU DEKRETUA, martxoaren 31koa, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen plantilla organikoa aldatzen duena.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

26/2021 FORU DEKRETUA, martxoaren 31koa, zeinaren bidez Jorge Ollero Perán jauna izendatzen baita Migrazio Politiketako eta Justiziako Departamentuko Zigor Betearazpeneko eta Justizia Errestauratiboko Zerbitzuko zuzendari. Izendapenak 2021eko apirilaren 6tik aurrera izanen ditu ondorioak.

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2021eko martxoaren 31n hartua, Itzaltzuko Udalerriko Kudeaketa Batzordea izendatzekoa.

62/2021 FORU AGINDUA, martxoaren 30ekoa, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariak emana, zeinaren bidez Nafarroako LGTBI+ Kontseiluko kideak izendatzen baitira, honako hauen ordezkari gisa aritzeko: Foru Komunitateko Administrazioko departamentuak, Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioa eta Nafarroako gazteria.

64/2021 FORU AGINDUA, martxoaren 31koa, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariak emana, Nafarroako Babes Zibilerako Batzordeko kideak eguneratzen dituena.

31/2021 FORU AGINDUA, martxoaren 29koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, zeinaren bidez Fernando José Quintana Ortigosa jauna izendatzen baita, bitarte baterako, Hezkuntza Departamentuko Sostengu Bulegoko buru.

93/2021 FORU AGINDUA, martxoaren 22koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, zeinaren bidez kargutik kentzen baita Antidio Martínez de Lizarrondo Artola jauna, Modernizazio eta Dibulgazio Ataleko burua.

94/2021 FORU AGINDUA, martxoaren 22koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, zeinaren bidez kargutik kentzen baita Laura Rufina Pérez Villanueva andrea, Plangintza, Ebaluazio eta Kalitate Ataleko burua.

95/2021 FORU AGINDUA, martxoaren 22koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, zeinaren bidez Antidio Martínez de Lizarrondo Artola jauna izendatzen baita, bitarte baterako, Plangintza, Ebaluazio eta Kalitate Ataleko buru. Atal hori dago Errealitate Sozialaren Behatokiaren eta Gizarte Politiken Plangintzaren eta Ebaluazioaren Zuzendaritza Nagusian, Eskubide Sozialetako Departamentuan.

96/2021 FORU AGINDUA, martxoaren 22koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, zeinaren bidez Laura Rufina Pérez Villanueva andrea izendatzen baita, bitarte baterako, Modernizazio eta Dibulgazio Ataleko buru. Atal hori dago Errealitate Sozialaren Behatokiaren eta Gizarte Politiken Plangintzaren eta Ebaluazioaren Zuzendaritza Nagusian, Eskubide Sozialetako Departamentuan.

47/2021 FORU AGINDUA, martxoaren 18koa, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariak emana, zeinaren bidez Paloma Natalia Troya Santamaría andrea izendatzen baita, bitarte baterako, Ehiza Ataleko buru.

44E/2021 EBAZPENA, martxoaren 24koa, Nafarroako Foru Ogasuneko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez María De León Arlegui andrea izendatzen baita, bitarte baterako, Lur-ondasunen Erregistroaren Ataleko buru. Atal hori dago Nafarroako Foru Ogasuneko Lur-ondasunen eta Ondarearen gaineko Tributuen Zerbitzuan.

723/2021 EBAZPENA, 2021eko martxoaren 29koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana. Haren bidez, Nafarroako Unibertsitate Publikoko funtzionario izendatzen ditu Judit Pérez Moriones andrea eta Miren Andueza Osés andrea, oinarrizko lanpostuko kudeatzaile izateko, eta lanpostu bana esleitzen die.

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

70/2021 EBAZPENA, martxoaren 17koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez deialdi bat onesten baita Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko suhiltzaile-kaboen 15 lanpostu huts lekualdatze lehiaketa bidez betetzeko.

661/2021 EBAZPENA, martxoaren 4koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana. Honen bidez deialdiak onetsi dira, hautaproben bidez osa daitezen Ogasuneko kudeatzaile eta ikertzaile laguntzailearen lanpostuak betetzeko izangaien bi zerrenda: bata, prestakuntzarako zerbitzu berezietan aritzeko, eta bestea, aldi baterako kontratazioak egiteko.

55/2021 EBAZPENA, martxoaren 24koa, Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez ebazten baita deialdi hau: Nafarroako toki-erakundeetako B taldeko kontu-hartzaileen lanpostu hutsak gaikuntza duten funtzionarioen arteko merezimendu lehiaketa bidezko lekualdatzeaz betetzeko deialdia.

657/2021 EBAZPENA, martxoaren 18koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Ikerketako errektoreordeak emana. Haren bidez, ikertzaileen lan kontratazioa egiteko hautaketa prozesurako deia egiten da honako ikerketa proiektu hau garatzeko: “PC177-178 REDUCENANO 2.0-Nanopartikula metaliko egonkorrak lortzeko bidea ematen duten erredukzio-prozesu kimikoen balidazioa, lehengai gisa sugarretako pirolisia eginez sortutako nano-oxido metalikoak erabiliz”.

665/2021 EBAZPENA, martxoaren 18koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko kudeatzaileak emana. Haren bidez, hautaproben bitartez bi izangai-zerrenda egiteko deialdiak onesten dira, Liburutegiko oinarrizko lanpostuko teknikari lanpostua betetzeko (A mailakoa), bata aldi baterako kontratazioak egiteko, eta bestea prestakuntzarako, zerbitzu berezien egoeran, betiere Nafarroako Unibertsitate Publikoan sortzen diren beharrak betetzearren.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

688/2021 EBAZPENA, martxoaren 23koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Ikerketako errektoreordeak emana. Haren bidez, deialdi bat onesten da Nafarroako Industria Ingeniaritzako Graduatuen eta Ingeniari Teknikoen Elkargoaren eta Nafarroako Unibertsitate Publikoaren 4.0 Industria Katedrak Gradu Amaierako Lan Hoberenari Saria emateko.

1.7. BESTELAKOAK

64/2021 EBAZPENA, martxoaren 8koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez arautzen baita nola sartu eskolen sareetan, Nafarroako Foru Komunitateko unibertsitateaz kanpoko ikastetxe itunduentzat, 2021-2022 ikasturterako. Eskola sare horiek dira Osasuna sustatzen duten Eskolen Sarea, Eskola Solidarioen Sarea eta Eskola Jasangarrien Sarea.

65/2021 EBAZPENA, martxoaren 8koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez 2021-2022 ikasturterako deialdia onesten baita irakasleen etengabeko prestakuntza planaren baitako hezkuntza berrikuntza proiektuak egiteko ikastetxe publikoetan.

66/2021 EBAZPENA, martxoaren 8koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez arautzen baita nola sartu Eskolen Sareetan, Nafarroako Foru Komunitateko unibertsitateaz kanpoko ikastetxe publikoentzat, 2021-2022 ikasturterako. Eskola sare horiek dira Osasuna sustatzen duten Eskolen Sarea, Eskola Solidarioen Sarea eta Eskola Jasangarrien Sarea.

89/2021 EBAZPENA, martxoaren 25ekoa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, 2021/2022 ikasturtean irakasleen etengabeko prestakuntza planaren hezkuntza berrikuntzako proiektuetarako deialdia onesten duena, ikastetxe itunduetan.

62E/2021 EBAZPENA, martxoaren 22koa, Biodibertsitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, Arangoitiko estazio meteorologikoa Irunberriko udal mugarteko beste kokaleku batera aldatzeko proiektuari ingurumen ukipenetarako baimena ematen diona. Sustatzailea Tragsatec da.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

CORTES

Deialdia, administrari-ofizialaren lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko, funtzionarioen araubidean Cortesko Udalaren zerbitzura jardun dezan. Izendapena

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ANUE

Xehetasun-azterketa, Etsaingo 7. poligonoko 31. lurzatian.
Behin betiko onespena

CASTEJÓN

Jarduera-lizentzia ematea

CORELLA

Udaltzainburuaren izendapena. Alkatetzaren 398/2021 Ebazpena

DONEZTEBE

Hiri-jarduketarako plan berezia, 2. poligonoko 153. lurzatian.
Behin betiko onespena

UHARTE

Dirulaguntzak emateko deialdia, herriko taldeei eta elkarteei zuzendua, kultura, hezkuntza, berdintasuna, euskara eta gazteria arloan jarduerak eta proiektuak egiteko. Laburpena

IGANTZI

Oihan aprobetxamenduaren bigarren enkante publikoa,
hasierako prezioa %10 jaitsita

IRURTZUN

2021. urterako garapenerako lankidetzako
proiektuak aurkezteko epearen irekiera

NOAIN ELORTZIBAR

Xehetasun-azterketa 1. poligonoko 105. lurzatian. Behin betiko onespena

Xehetasun-azterketa Zuluetako 6. poligonoko 394. lurzatian. Behin betiko onespena

OBANOS

Aldaketa puntuala, AR4 Plan Partzialaren AE-8 eremuko lurzatietan. Behin betiko onespena

Xehetasun-azterketa, AR4 Plan Partzialaren AE-8 eremuko lurzatietan. Behin betiko onespena

LEAZKUEKO KONTZEJUA

Ohian aprobetxamenduaren enkante publikoa.
PEFC ziurtagiridun zura

3. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

GOBERNUAREN ORDEZKARITZA

Jendaurreko informazioa, eskaera honena: “Abeto New Energy” 93 MWp-ko eguzki planta fotovoltaikorako eta haren ebakuazio azpiegituretarako aurretiazko administrazio baimena eta ingurumen-inpaktuaren adierazpena, bai eta plantako azpiestazioa promotores azpiestazio kolektorearekin lotzen dituen 66 kV-eko lur azpiko linearen onura publikoaren deklarazioa ere