137. ALDIZKARIA - 2021eko ekainaren 14a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

1511/2021 EBAZPENA, maiatzaren 19koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko funtzionarioak izendatzen dituena, Nafarroako Foruzaingoko agente lanpostua betetzeko.

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

1499/2021 EBAZPENA, maiatzaren 19koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez deklaratzen baita bete gabe gelditu direla Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko goi mailako kirol teknikarien lanpostu hutsak lekualdatze lehiaketa bidez betetzeko deialdiko lanpostuak.

1064/2021 EBAZPENA, maiatzaren 26koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko kudeatzaileak emana. Haren bidez onesten da Nafarroako Unibertsitate Publikoan oinarrizko lanpostuko teknikari izateko lanpostu bat oposizio bidez betetzeko deialdia.

1072/2021 EBAZPENA, 2021eko maiatzaren 27koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Irakasleen Gaietarako errektoreordeak emana. Haren bidez, zenbait akats zuzentzen dira unibertsitateko irakaskidegoetako lanpostuak betetzeko lehiaketarako deialdian –Nafarroako Unibertsitate Publikoko Irakasleen Gaietarako errektoreordearen 2021eko apirilaren 13ko 782/2021 Ebazpenaren bidez onetsia–.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

57E/2021 EBAZPENA, maiatzaren 7koa, Nafarroako Berdintasunerako Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, 2021-2022 aldiko deialdia onesten duena Nafarroako Berdintasunerako Institutuak dirulaguntzak eman diezazkien Nafarroako Tokiko Ekintza Taldeei, emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatu eta bultzatzeko proiektuak garatzeko. DDBN identifikazioa: 562687.

59E/2021 EBAZPENA, maiatzaren 4koa, Landa Garapeneko zuzendari nagusiak emana. Honen bidez onesten dira makinak amankomunean erabiltzeko kooperatibentzako laguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia, 2021ean nekazaritzako makinak eta ekipamenduak eskura ditzaten. DDBN identifikazioa: 562009.

1.7. BESTELAKOAK

51/2021 FORU AGINDUA, maiatzaren 17koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, zeinaren bidez hartzen baitira irailaren 29ko 31/2020 Errege Lege-dekretuan ezarritako salbuespeneko neurriak, Nafarroako Foru Komunitateko Lanbide Heziketako Irakaskuntzetan, Arte Plastikoetako eta Diseinuko Lanbide Irakaskuntzetan eta Kirol-irakaskuntzetan.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ABLITAS

Alkatearen ordezkapena, kanpoan egoteagatik

Akats zuzenketa, 2021eko plantilla organikoaren behin betiko onespenean

AINTZIOA

2021eko aurrekontuaren hasierako onespena

AÑORBE

Aldaketa, 2021eko aurrekontua betearazteko oinarrietan. Behin betiko onespena

ARAKIL

2021eko plantilla organikoa.
Behin betiko onespena

2021eko aurrekontua. Behin betiko onespena

ARBIZU

2021eko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

ARRUAZU

Aldaketa, 2021eko aurrekontua betearazteko oinarrietan. Behin betiko onespena

BADOSTAIN

2021eko aurrekontua. Hasierako onespena

BALLARIAIN

2021eko aurrekontua. Hasierako onespena

BARILLAS

Aldaketa, 2021eko aurrekontua betearazteko oinarrietan. Behin betiko onespena

BAZTAN

Alkatetzaren eskuordetzea kanpoan egoteagatik

BERRIOGOITI

2021eko aurrekontua. Behin betiko onespena

CASCANTE

Bake epaile ordezkoaren kargua hutsik

ESPRONTZEDA

2021eko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

Aldaketa, Udal hilerria arautzen duen ordenantzan. Hasierako onespena

LIZARRA

Aldaketa 2021eko plantilla organikoan. Behin betiko onespena

ESTERIBAR

Aldaketa, 2021eko aurrekontua betearazteko oinarrietan.
Hasierako onespena

FUNES

Aldaketa, 2021eko plantilla organikoan. Hasierako onespena

Aldaketa, 2021eko aurrekontua betearazteko oinarrietan. Hasierako onespena

GALAR

Udalkideen ordainsariak, bilkura-sariak eta kalte-ordainak

GARTZIRIAIN

Aldaketa, Gartziriaingo izen ofizialean. Hasierako onespena

GESALATZ

Aldaketa, Hirigintzako tramitazioen tasak arautzen dituen udal ordenantza fiskalean. Behin betiko onespena

UHARTE

Udal erregelamendu organikoa. Hasierako onespena

IRUÑELA

2021eko aurrekontua. Hasierako onespena

LEITZA

Eskumenak beste baten esku uztea

LEOTZ

Ordenantza fiskala, Herriko jabari publikoan interes orokorreko hornidura zerbit}zuak ustiatzen dituzten enpresen aprobetxamendu bereziaren tasa arautzen duena. Hasierako onespena.

LESAKA

Lehen alkateordearen izendapena

LOS ARCOS

2021eko aurrekontua. Behin betiko onespena

IRUNBERRI

Aldaketa, 2021eko plantilla organikoan. Hasierako onespena

MILAGRO

2, 3 eta 4/2021 aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

2021eko aurrekontua. Hasierako onespena

MURILLO EL FRUTO

2022ko lan-egutegia

MURUZABAL

Aldaketa, 2021eko aurrekontua betearazteko oinarrietan. Hasierako onespena

LEAZKUEKO KONTZEJUA

2021eko aurrekontua. Hasierako onespena

OTEITZA

2021eko aurrekontua. Behin betiko onespena

RIBAFORADA

Aldaketa 2021eko plantilla organikoan. Behin betiko onespena

SUNBILLA

Alkateordearen eskuordetzea, ezkontza zibil bat egiteko

TABAR

2021eko aurrekontua. Hasierako onespena

TIRAPU

Aldaketa, 2021eko aurrekontua betearazteko oinarrietan. Hasierako onespena

URDAZUBI

2021ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

UTERGA

Aldaketa, 2021eko aurrekontua betearazteko oinarrietan. Hasierako onespena

ANTSOAINGO, BERRIOBEITIKO, BERRIOZARKO, ITZAKO ETA TXULAPAINGO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

2021eko aurrekontua. Hasierako onespena

2021eko plantilla organikoa. Hasierako onespena

ARALARKO ELKARTEA

2021eko aurrekontua. Hasierako onespena

NAFARROAKO ERREGE BARDEAREN KOMUNITATEA

Komunitateko buruaren arduraldi esklusiboko araubidea,
eta Batzar Orokorreko ordezkarien eta Batzorde Iraunkorreko kideen bilkura-sariak. Onespena

CALIBUS ADMINISTRAZIO ZERBITZUEN BATASUNA

2021eko aurrekontua. Hasierako onespena

2021eko plantilla organikoa. Hasierako onespena

ETXARRI ARANATZ ALDEKO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

1/2021 aldaketa aurrekontuan. Hasierako onespena

Aldaketa, 2021eko aurrekontua betearazteko oinarrietan. Hasierako onespena

ERDIALDE-MAIRAGAKO MANKOMUNITATEA

Aparteko kredituaren espedientea, eraisteko Romeraleseko zabortegiko nabeak. Hasierako onespena

Aparteko kredituaren espedientea, Azkoiengo zeharbideko hornidura eta saneamendu sareak berritzeko proiektua idazteko. Hasierako onespena

KINTOA MANKOMUNITATEA

Aldaketa, 2021eko plantilla organikoan. Behin betiko onespena

IZARBEIBARKO KIROL ETA OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

2021eko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Servicio de Recaudación
Notificación de Diligencia de comunicación sobre herencia yacente

ALTSASU

Hiri-lurreko eta landa-lurreko ondasunen gaineko kontribuzioa borondatez ordaintzeko epea. 2021eko lehen seihilekoa

ARGUEDAS

Baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes

Baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes

BERBINZANA

Periodo de pago voluntario de la Contribución territorial.
Primer semestre Urbana y anual Rústica 2021

CABANILLAS

Bajas por caducidad en Padrón Municipal de habitantes

LOS ARCOS

Bajas por caducidad en Padrón Municipal de Habitantes

OBANOS

Periodo de pago voluntario de la contribución territorial.
Primer semestre de 2021

ÚCAR

Periodo de pago voluntario de la contribución territorial 2021

VIANA

Citación para notificación por comparecencia
Acto que se Notifica: Notificación providencia de apremio
RELACIÓN: 21BOEAP6

YERRI

Baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes

MANCOMUNIDAD DE LA RIBERA

Notificación de diligencia de comunicación sobre herencia yacente
Referencia: A600000/00017/2021

Notificación de diligencia de comunicación sobre herencia yacente
Referencia: A600000/00016/2021

Notificación de diligencia de comunicación sobre herencia yacente
Referencia: A600000/00015/2021

Notificación de diligencia de comunicación sobre herencia yacente
Referencia: A600000/00014/2021

Notificación de diligencia de comunicación sobre herencia yacente
Referencia: A600000/00013/2021

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE NAVARRA
SALA DE LO SOCIAL

Recurso de suplicación 92/2020

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
NÚMERO UNO DE ESTELLA-LIZARRA

Procedimiento de Juicio verbal 145/2020

Juicio verbal (Desahucio precario-250.1.2) 145/2020

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO TRES DE PAMPLONA
(JUZGADO DE FAMILIA)

Procedimiento de modificación de medidas definitivas 435/2019

Procedimiento de familia 79/2020

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO DOS DE PAMPLONA

Juicio inmediato sobre delitos leves 2001/2020

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO UNO DE PAMPLONA

Ejecución de títulos judiciales 50/2021

Ejecución de títulos judiciales 28/2021

Ejecución de títulos judiciales 52/2021

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO DOS DE PAMPLONA

Reclamación de cantidad 183/2020

Ejecución de títulos judiciales 81/2020

Ejecución de títulos judiciales 65/2020

Ejecución de títulos judiciales 82/2020

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO TRES DE PAMPLONA

Despidos / Ceses en general 267/2021

Ejecución de títulos judiciales 32/2021

Despidos / Ceses en general 268/2021

Ejecución de títulos judiciales 51/2021

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA

Citación. Despidos / Ceses en general 142/2021

Ejecución de títulos judiciales 59/2021