9. ALDIZKARIA - 2020ko urtarrilaren 15a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

373/2019 EBAZPENA, abenduaren 30ekoa, Barneko zuzendari nagusiak emana. Horren bidez Iruñeko Administrazioarekiko Auzien 1. Epaitegiari igortzen zaio 271/2019 prozedura laburtuaren administrazioarekiko auzi-errekurtsoarekin loturiko administrazio espedientea. Patricia Solabre Recalde andreak aurkeztu zuen errekurtso hori, Alfredo Unanua Echavarri jaunaren izenean eta hura ordezkatuz, honako errekurtso hau administrazio-isiltasunaren bidez ezestearen aurka: demandatzaileak 2019ko maiatzaren 23an aurkeztutako gora jotzeko errekurtsoa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiari zuzendua, udaltzain-agenteen oinarrizko prestakuntza ikastarorako onartuen behin betiko zerrendaren aurka.

374/2019 EBAZPENA, abenduaren 30ekoa, Barneko zuzendari nagusiak emana. Horren bidez Iruñeko Administrazioarekiko Auzien 3. Epaitegiari igortzen zaio 271/2019 prozedura laburtuaren administrazioarekiko auzi-errekurtsoarekin loturiko administrazio espedientea. Fernando Isasi Ortiz de Barron jaunak aurkeztu zuen errekurtso hori, Alfredo Unanua Echavarri jaunaren izenean eta hura ordezkatuz, honako errekurtso hau ustez ezestearen aurka (Nafarroako Gobernuko Lehendakaritzako, Funtzio Publikoko, Barneko eta Justiziako Departamentuko Barne Zuzendaritza Nagusiaren ustezko ezespena): Barañaingo eta beste udalerri batzuetako udaltzain eta udal agente lanpostuak betetzeko deialdian, oinarrizko prestakuntza ikastarorako onartuen behin betiko zerrenda onetsi zuen ebazpenaren kontra aurkeztutako gora jotzeko errekurtsoa (Barneko zuzendari nagusiaren 222/2014 Ebazpenaren bidez onetsi zen deialdia).

8/2019 EBAZPENA, abenduaren 26koa, Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez hautapen prozedurak onesten baitira Bigarren Hezkuntzako Irakasleen Kidegoan sartu eta bertara igotzeko eta espezialitate berriak eskuratzeko, eta Lanbide Heziketako Irakasle Teknikoen Kidegoan sartu eta espezialitate berriak eskuratzeko, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren kudeaketa esparruko lanpostuetarako.

GORA JOTZEKO ERREKURTSOA, Nafarroako Foruzaingoko inspektore izateko hamalau lanpostu betetzeko deialdiaren proba teoriko-praktikoaren behin betiko emaitzen aurka.

1.7. BESTELAKOAK

375/2019 EBAZPENA, abenduaren 30ekoa, Barneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salara igortzen baita 323/2019 prozedura arruntari dagokion administrazioarekiko auzi-errekurtsoari buruzko administrazio espedientea. Errekurtsoaren sustatzaileak hauek dira: Juan Jesús Castillo Resano jauna, Juan Manuel Rubio Berrendero jauna, Beatriz Casarejos Oses andrea, Jesús Soto Medrano jauna, Marcos García Martínez jauna, Javier María Lizarraga Liberal jauna, Luis Fernando Pérez Pérez jauna, César Blanco García jauna, Israel Fuertes Martínez jauna eta Roque Muñoz Huerta jauna. Errekurtsoa Nafarroako Gobernuaren jarduerarik ezaren aurka jarri zen, apirilaren 10eko 15/2015 Foru Legea garatzeko erregelamendu-araua ez emateagatik. Lege horrek Nafarroako Poliziei buruzko martxoaren 23ko 8/2007 Foru Legea aldatzen du, Nafarroako toki-erakundeetako udaltzaingoei aplikatzeko.

228E/2019 EBAZPENA, abenduaren 11koa, Biodibertsitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, Zugarramurdiko udal mugartean Zugarramurdiko hargune berriak eta biltegirako konexio hodia egiteko proiektuari ingurumen ukipenetarako baimena ematen diona. Sustatzailea Zugarramurdiko Udala da.

230E/2019 EBAZPENA, abenduaren 11koa, Biodibertsitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana; honen bidez, ingurumen ukipenetarako baimena ematen zaio proiektu honi: zuntz optikoa jartzea Valtierrako eta Castejongo 66 kV-eko goi tentsioko aireko linean, Valtierrako eta Castejongo udal-mugarteetan. Sustatzailea Iberdrola Distribución Eléctrica SAU da.

232E/2019 EBAZPENA, abenduaren 13koa, Biodibertsitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana; honen bitartez ingurumen ukipenetarako baimena ukatzen zaio proiektu honi: “Urzante” jabeen erkidegoaren zenbait lurzatitarako behe tentsioko banaketa linea elektriko berria jartzea Cascanteko 10. poligonoan. Sustatzailea Manuel Rubio Luis da, “Urzante” jabeen erkidegoaren ordezkaria.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

TUTERA

Izangai onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda,
Tuterako Udaltzaingoan aritzeko lau udaltzain-agente lanpostu oposizio bidez betetzeko deialdirako

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ALLO

3/2019 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

ARTIKA

6/2019 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

BERRIOZAR

2/2019 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

3/2019 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

BIURRUN-OLKOTZ

2019ko 1. eta 2. aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

GESALATZ

6., 7., 8. eta 9. aldaketak 2019ko aurrekontuan.
Behin betiko onespena

LEKUNBERRI

Udal ordenantza, Ezkontza zibilak eta hil berrien aldeko agur edo omenaldi zibilak arautzen dituena. Behin betiko onespena

Ordenantza, Lekunberriko bestetako suziriari eta kartelei buruzko araudia arautzen duena. Behin betiko onespena

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

2020rako zerga-tasa, tasa, tarifa eta prezio publikoak.
Behin betiko onespena

ELO

8.etik 16.era bitarteko aldaketak 2019ko aurrekontuan.
Hasierako onespena

OLATZ

Olazko herri-lurretako baratzeen aprobetxamenduaren zuzeneko eta lehentasunezko adjudikazioa herritarren artean

SAN VICENTE

1/2019 aurrekontu-aldaketa.
Behin betiko onespena

TEBAS

3/2019 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

UNTZITI

6.etik 18.era bitarteko aldaketak 2019ko aurrekontuan.
Behin betiko onespena

19.etik 22.era bitarteko aldaketak 2019ko aurrekontuan.
Hasierako onespena

UNTZUE

2019ko aurrekontuko MP1907, MP1908 eta MP1909 aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

ZIZUR NAGUSIA

Aldaketa ordenantza fiskaletan, 2020rako tarifak eguneratzearren. Behin betiko onespena

ZUGARRAMURDI

Planeamenduko hirigintza hitzarmena 1. poligonoko 215. lurzatiari buruz. Hasierako onespena

Planeamenduko hirigintza hitzarmena 1. poligonoko 206. lurzatiari buruz. Hasierako onespena

Planeamenduko hirigintza hitzarmena 1. poligonoko 204. lurzatiari buruz. Hasierako onespena

Planeamenduko hirigintza hitzarmena 1. poligonoko 197. eta 216. lurzatiei buruz. Hasierako onespena

Planeamenduko hirigintza hitzarmena 1. poligonoko 214. lurzatiari buruz. Hasierako onespena

ZURUKUAIN

1/2019 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

KINTOKO MANKOMUNITATEA

2019ko aurrekontuen aldaketa. Behin betiko onespena

SAKANAKO MANKOMUNITATEA

Etxeetako hondakinak eta gisakoak bildu, tratatu eta aprobetxatu edo desegiteko tasak eta zerbitzu horrek eskaintzen dituen bestelako jarduerak arautzen dituen ordenantza fiskalaren aldaketaren behin betiko onespena, 2020. urterako

NAFARROAKO ERDIALDEKO KIROL, GIZARTE ETA KULTURA ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Aldaketa, prezio publikoak arautzen dituen ordenantza fiskalean. Hasierako onespena

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio de enajenación
mediante adjudicación directa de bien inmueble

EKONOMIA ETA OGASUN DEPARTAMENTUA

Nafarroako Zerga Ogasuna
Diru-bilketa Zerbitzua
Jakinarazpen ediktua

Nafarroako Zerga Ogasuna
Diru-bilketa Zerbitzua
Premiamendu probidentziaren jakinarazpen ediktua

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Anuncio de subasta de bien inmueble

ANSOÁIN

Notificación de diligencia de embargo de bienes inmuebles
Referencia: E016000/00015/2019

AZAGRA

Recaudación ejecutiva
Acto que se notifica: Providencia de apremio

BERA

Notificación de diligencia de embargo de bienes inmuebles
Referencia: E250000/00015/2019

BURLADA

Notificación de diligencia de embargo de bienes inmuebles
Referencia: E060000/00015/2019

CASTEJÓN

Notificación de diligencia de embargo
Diligencias de embargo de saldos en entidades de crédito

Recaudación ejecutiva
Acto que se notifica: Providencia de apremio

Notificación de diligencia de embargo

Recaudación ejecutiva
Acto que se notifica: Providencia de apremio

CINTRUÉNIGO

Notificación de prórroga de anotación de embargo de bien inmueble referencia: pro-072000-001/2019

FALCES

Providencia de apremio

FUNES

Providencia de Apremio

HUARTE

Recaudación ejecutiva
Diligencia de embargo de saldos de cuentas bancarias

Recaudación ejecutiva
Diligencia de embargo de devoluciones fiscales

LESAKA

Ondasun higiezinak bahitzeko izapideen jakinarazpena
Erreferentzia: E153000/00013/2019

MENDAVIA

Acto que se notifica: Providencia de apremio

NOÁIN (VALLE DE ELORZ)

Citación para notificación por comparecencia
Acto que se notifica: Notificación de providencia de apremio
Relación: 19BOAP1
Recaudación ejecutiva

Citación para notificación por comparecencia
Acto que se notifica: Notificación de requerimiento de bienes
Relación: 19BOESS1
Recaudación ejecutiva

Citación para notificación por comparecencia
Acto que se notifica: Notificación de requerimiento de bienes
Relación: 19BOERQ1
Recaudación Ejecutiva

Citación para notificación por Comparecencia
Acto que se notifica: Notificación de requerimiento de bienes
Relación: 19BOERQ2
Recaudación Ejecutiva

Citación para notificación por comparecencia
Acto que se notifica: Notificación de requerimiento de bienes
Relación: 19BOERQ3
Recaudación Ejecutiva

Citación para notificación por Comparecencia
Acto que se notifica: Notificación de requerimiento de bienes
Relación: 19BOERQ4
Recaudación ejecutiva

Recaudación ejecutiva
Acto que se notifica: Providencia de apremio

ORKOIEN

Acto que se notifica: Diligencia de embargo

Recaudación ejecutiva
Acto que se notifica: Providencia de apremio

PAMPLONA

Notificación de resolución

Notificación de resolución

Recaudación ejecutiva

Recaudación ejecutiva

Recaudación ejecutiva

PERALTA

Recaudación ejecutiva
Acto que se notifica: Providencia de apremio

Recaudación ejecutiva
Acto que se notifica: Diligencia de embargo

SANGÜESA

Providencia de Apremio

Diligencia de embargo

VALLE DE EGÜÉS

Citación a los Interesados para ser notificados por comparecencia
Acto que se Notifica: Notificación de requerimiento
de bienes relación: 20BOERQ1

MANCOMUNIDAD DE BORTZIRIAK-CINCO VILLAS PARA LA
GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS

Notificación de diligencia de embargo de bienes inmuebles
Referencia: E325000/00013/2019

COMUNIDAD REGANTES SECTOR II-1 CANAL DE NAVARRA

Notificación de prórroga
de anotación de embargo de bien inmueble
Referencia: pro-541000-001/2019