9. ALDIZKARIA - 2020ko urtarrilaren 15a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ZURUKUAIN

1/2019 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

Zurukuaingo Kontzejuak, 2019ko maiatzaren 22an egin batzarrean, hasiera batez onetsi zuen 1/2019 aurrekontu-aldaketa egitea, eta erabaki hori 2019ko 116. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, ekainaren 17an. Jendaurrean egoteko epean inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, aurrekontu-aldaketa behin betiko onetsi eta argitara ematen da, behar diren ondorioak izan ditzan; hori guztia, irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikuluan xedatuari jarraikiz (foru dekretu horren bidez garatu zen, aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea).

Kreditu-gehigarria, gastuetan:

62201 partida: 38.000,00 euro.

Finantzaketa:

60900 partida: 33.891,55 euro.

21001 partida: 4.108,45 euro.

Zurukuainen, 2019ko abenduaren 9an.–Kontzejuko burua, Itsasne Maeztu Etxalar.

Iragarkiaren kodea: L1916047