9. ALDIZKARIA - 2020ko urtarrilaren 15a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

BERRIOZAR

3/2019 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

2019ko abuztuaren 28ko osoko bilkuran onetsi zen, hasiera batez, aurrekontuan aldaketak egiteko erabakia (3/2019 espedientea), eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, 2019ko irailaren 16an. Jendaurreko epean inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, aurrekontuan egin aldaketa hori behin betiko onetsi eta argitara ematen da, behar diren ondorioak izan ditzan; hori guztia, irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikuluan xedatuari jarraikiz (foru dekretu horren bidez garatu zen, aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea).

Aurrekontu-aldaketa:

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA

1 321006220001

Mendialdea ikastetxeko obrak

75.000,00

Aldaketak, guztira

75.000,00

Finantzabideak:

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA

1 7503000

Nafarroako Gobernua, Mendialdea

75.000,00

Finantzaketa, guztira

75.000,00

Aurrekontu-aldaketa:

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA

1 311002279902

Usoen kontrola

6.700,00

Aldaketak, guztira

6.700,00

Finantzabideak:

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA

1 441104630000

Eskualdeko garraioa

-6.700,00

Finantzaketa, guztira

6.700,00

Aurrekontu-aldaketa:

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA

1 153336340001

Obretako furgoneta elektrikoa

14.868,00

Aldaketak, guztira

14.868,00

Finantzabideak:

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA

1 441104630000

Eskualdeko garraioa

-14.868,00

Finantzaketa, guztira

14.868,00

Aurrekontu-aldaketa:

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA

1 153336340001

Obretako furgoneta elektrikoa

7.632,00

Aldaketak, guztira

7.632,00

Finantzabideak:

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA

1 8700002

Baliabide atxikien diruzaintzako gerakina

7.632,00

Finantzaketa, guztira

7.632,00

Diruzaintzako gerakinaren kargura

7.632,00

Aurrekontu-aldaketa:

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA

1 321006220002

Ikastetxe publikoko fatxadaren konponketa

36.000,00

Aldaketak, guztira

36.000,00

Finantzabideak:

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA

1 8700002

Baliabide atxikien diruzaintzako gerakina

36.000,00

Finantzaketa, guztira

36.000,00

Berriozarren, 2019ko urriaren 8an.–Alkatea, Raúl Maiza González.

Iragarkiaren kodea: L1915989