9. ALDIZKARIA - 2020ko urtarrilaren 15a

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

EKONOMIA ETA OGASUN DEPARTAMENTUA

Nafarroako Zerga Ogasuna
Diru-bilketa Zerbitzua
Jakinarazpen ediktua

Kasu bakoitzean espedientean aipatzen diren arrazoiengatik, ezin izan da egin Tributuei buruzko abenduaren 14ko 13/2000 Foru Lege Orokorraren 99. artikuluko 2. apartatuan agindutako jakinarazpena. Horregatik, Foru Lege horren 99. artikuluko 4. apartatuak agintzen duenari jarraikiz, ediktu hau argitara ematen da eta dei egiten zaie ondoko interesdunei, Zergadunari Laguntza Emateko Atalaren bulegoetara ager daitezen (Iruñeko Ezkirotz kalea 16), Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hamabost egun naturaleko epean, berak zuzenean edo behar bezala ordezkatuta, jakinarazpena jasotzeko. Eta aditzera ematen zaie ezen, epe hori betetzen denean agertu ez badira, egintza horiek jakinarazi zaizkiela ulertuko dela, ondorio guztietarako, epea bete eta biharamunetik.

Tributupekoei honen berri ematen zaie: premiamenduzko bidearen hasiera edo beste edozein tramite jakinarazitzat jotzen denean ez interesdunak ez haien ordezkariak agertu ez direlako, jakinarazitzat joko dela premiamenduzko prozedurak egiten diren hurrengo jarduketetan eta jardunbideetan, nahiz eta ez duten galduko beste edonoiz agertzeko eskubidea. Nolanahi ere, enbargatutako ondasunak besterentzeko ebazpena Tributuei buruzko Foru Lege Orokorraren 99. artikuluan xedatutakoari jarraikiz jakinaraziko da.

Errekurtsoa jartzeko epea:

Jakinarazpena egintzat eman eta biharamunetik interesdunak hilabetea dauka bidezko errekurtsoak jartzeko.

Iruñean, 2019ko abenduaren 19an.–Diru-bilketa Zerbitzuko zuzendaria, Javier Ezpeleta Iraizoz.

DEITZEN DIREN INTERESDUNAK:

Interesduna: 73125511-R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/011819.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73436642-B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/012042.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 18198206-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/009900.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X5775619C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/010779.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X5775619C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/010814.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 15984853-Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 148 PROPOSAMENEN KONPENTSAZIOA.

Urtea eta zk.: 2019/000943.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X6585172L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/012043.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73467412-F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/011951.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 15794418-L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/009873.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73110218-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/012321.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X5159173C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/012122.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 33428115-F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/011632.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73112586-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/011756.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73461557-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/011806.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 71440422-F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/012124.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X8356594G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/010724.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X8356594G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/010718.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X2142868G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 148 PROPOSAMENEN KONPENTSAZIOA.

Urtea eta zk.: 2019/000717.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X2142868G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/011823.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 78759795-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/012125.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 15252655-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/010816.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72693462-F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/011498.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 18200555-B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/012097.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 25480606-X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/009904.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72670832-D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/011952.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73637576-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/011994.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73637576-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/011634.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72682902-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/012106.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 78748989-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/011635.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 78760645-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/011636.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 78760645-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 148 PROPOSAMENEN KONPENTSAZIOA.

Urtea eta zk.: 2019/000822.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 33420693-Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/011948.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 33420693-Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/011995.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y3311948P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/011501.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9097737H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/001610.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9593287X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/009942.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9882449Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/012905.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9882449Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/012830.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9882449Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/012877.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9882449Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/012937.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 29143271-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/009910.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9877768G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/012832.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X4776650X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/012835.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X6621503X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/012836.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 16015585-H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/011608.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 16015585-H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/011601.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 44613428-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/011704.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y0255078E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/011762.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72809050-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/011642.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73512749-B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/011944.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 15955974-T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/012025.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 08730672-X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/011621.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 08730672-X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/011610.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 44874880-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/012132.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73127101-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/011463.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 11040296-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/009844.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72824655-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/012134.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 44618877-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/011644.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 16011307-H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/009952.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 15850784-N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/012255.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72814866-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/012094.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73608501-Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/001801.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72703324-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/011954.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X4067735R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/011955.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 15909705-F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/003723.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72804159-M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/011646.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X3385006G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/011506.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72706516-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/011585.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72706516-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/011709.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 51339325-J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 148 PROPOSAMENEN KONPENTSAZIOA.

Urtea eta zk.: 2019/000945.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 51339325-J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/009928.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 51339325-J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 148 PROPOSAMENEN KONPENTSAZIOA.

Urtea eta zk.: 2019/000814.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73122917-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/011755.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X6029683A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/012091.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 18074015-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/011766.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72806879-B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/011999.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y3357712W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/011788.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73138382-S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/011767.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 16016063-J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/005684.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73454834-X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/011507.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72814685-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/011648.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73119386-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/001950.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72819057-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/011711.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72819057-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/011829.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X3040531T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/011712.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X7144742E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/006213.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y3117791V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 148 PROPOSAMENEN KONPENTSAZIOA.

Urtea eta zk.: 2019/000955.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72681848-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/000112.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 78815538-N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/011649.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72691194-Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/012003.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72805933-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/002027.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72702313-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/009752.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72702313-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/009677.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 29140109-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/011587.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y3430860X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/011715.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y3430860X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/011832.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 33448404-X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/011469.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 78754675-F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/011652.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 52446403-D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 148 PROPOSAMENEN KONPENTSAZIOA.

Urtea eta zk.: 2019/000927.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y3611099K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/011716.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X5954924V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/011653.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 33535659-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 148 PROPOSAMENEN KONPENTSAZIOA.

Urtea eta zk.: 2019/000861.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X8556496J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/011717.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: B31695117 FRITOS ARTESANOS,SL.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 148 PROPOSAMENEN KONPENTSAZIOA.

Urtea eta zk.: 2017/001079.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72699731-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/012330.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72815089-X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 148 PROPOSAMENEN KONPENTSAZIOA.

Urtea eta zk.: 2019/000865.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73125527-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 148 PROPOSAMENEN KONPENTSAZIOA.

Urtea eta zk.: 2019/000898.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72706260-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/011720.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72807571-J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/012139.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 33425830-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/011602.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 74494851-J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/011833.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 15786434-Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/004623.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 44629906-Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/012095.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y3125674B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/012268.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X8690994F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 148 PROPOSAMENEN KONPENTSAZIOA.

Urtea eta zk.: 2019/000778.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X7581750F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/010738.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 44053520-X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/012269.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 78752604-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 148 PROPOSAMENEN KONPENTSAZIOA.

Urtea eta zk.: 2019/000789.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72819202-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/006278.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 29139762-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/009906.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73143184-X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/009629.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y2370803T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/012142.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 15891901-M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/009973.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 52445665-F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/012143.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X7522913G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/005747.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 70241897-N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 148 PROPOSAMENEN KONPENTSAZIOA.

Urtea eta zk.: 2019/000944.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y4491456F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/011657.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X2092570F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/011724.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73437265-J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/012147.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73437265-J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/012189.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 15636641-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/005512.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X6747319Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/010741.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72689891-R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/001381.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 33426415-D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 148 PROPOSAMENEN KONPENTSAZIOA.

Urtea eta zk.: 2019/000924.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 44169836-S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 148 PROPOSAMENEN KONPENTSAZIOA.

Urtea eta zk.: 2019/000831.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 15837230-M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/009880.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X4777274J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/012149.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y5815527Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/009690.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72806362-T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/011770.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72466381-M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/011659.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X3325991F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/011726.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 33434941-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/011603.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 33434941-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/011612.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 33434941-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/011562.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 18194095-Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/006669.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 33442882-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/005154.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 45175964-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/011661.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 16001060-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/011662.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72801766-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/002492.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 15754647-S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/011812.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 33440340-L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/002505.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 16293769-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/011921.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 15843072-M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 148 PROPOSAMENEN KONPENTSAZIOA.

Urtea eta zk.: 2019/000884.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72671203-N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/011665.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72671203-N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/011614.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y4816230K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/012061.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 78778522-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/012852.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 78778522-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/012827.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 44629061-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/011518.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 44629061-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/011667.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X8937206G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/006370.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 70944032-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/005793.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72806656-H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/011624.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73122783-X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/011521.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73416238-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/011625.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73416238-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/011669.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 25434259-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/012917.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 16015827-F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/010850.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72729148-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/010901.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 33443441-S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/009917.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 16548708-R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 148 PROPOSAMENEN KONPENTSAZIOA.

Urtea eta zk.: 2019/000917.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 16548708-R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 148 PROPOSAMENEN KONPENTSAZIOA.

Urtea eta zk.: 2019/000812.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X3847637J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/011670.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 79284379-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/011967.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 16030585-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/012281.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 44635850-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2018/013709.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 15836115-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/012343.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 77144317-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/010716.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72814332-N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/011776.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X4918934Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/012344.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9644273M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/012964.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73493680-D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 148 PROPOSAMENEN KONPENTSAZIOA.

Urtea eta zk.: 2019/000883.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 15802094-J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/011798.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 15802094-J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/009961.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 78747927-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/011734.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X7485731J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/012920.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X7485731J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/012855.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X7485731J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/012965.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X7485731J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/012890.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 33434668-M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/005815.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 15931757-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/009888.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 44630259-R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/012153.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 33426223-R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 148 PROPOSAMENEN KONPENTSAZIOA.

Urtea eta zk.: 2019/000877.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X6468155A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/002895.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X5470018C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/012068.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X8411410B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/005252.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9186571A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/011845.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X3451457P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 148 PROPOSAMENEN KONPENTSAZIOA.

Urtea eta zk.: 2019/000854.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 44627283-S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/011735.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X7833363T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/010904.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 44617961-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/012040.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y0874153Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/012156.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 15832166-R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/011928.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 33444214-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/012034.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9495608N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/012309.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9495608N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/012407.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 44634999-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/012157.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 78747342-B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/010905.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 14527471-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/011801.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72701062-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/011737.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 16017024-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/012159.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72683851-X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/008774.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 44637809-F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 148 PROPOSAMENEN KONPENTSAZIOA.

Urtea eta zk.: 2019/000930.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73128234-X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/011971.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73139333-T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/011778.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73115301-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/012354.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 33435180-B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/010807.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73430345-Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/012160.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73135094-Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/012162.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 15853893-Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 148 PROPOSAMENEN KONPENTSAZIOA.

Urtea eta zk.: 2019/000899.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73431100-N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/012163.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73431100-N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/012113.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 71001122-F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/012014.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73420159-L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/012165.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72807708-N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/011932.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 16600129-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/010810.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 16600129-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/010775.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 74992482-Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/011803.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X9744492J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/012749.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72809412-Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/011740.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72694764-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/011680.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y1669640S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/010754.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 44642457-D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/012898.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 44642457-D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/012927.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X6621509Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/010777.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73423297-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/012170.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 47481894-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/012116.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X8465599N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/012900.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X8465599N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/012870.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X8408491J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/012902.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X8408491J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/012872.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 18194882-L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/010778.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 29155340-B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 148 PROPOSAMENEN KONPENTSAZIOA.

Urtea eta zk.: 2019/000940.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72811662-X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/012037.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72692822-B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/012118.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72692822-B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/012171.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X2722458V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/011979.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73423188-N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/012173.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X2472198C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 148 PROPOSAMENEN KONPENTSAZIOA.

Urtea eta zk.: 2019/000847.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y1570110Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 148 PROPOSAMENEN KONPENTSAZIOA.

Urtea eta zk.: 2019/000862.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: X6294446J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/011540.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: Y0140241R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/012302.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 70072538-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/012178.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 70072538-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/012120.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73620483-J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/012360.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 29141703-J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/012361.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 15772175-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 148 PROPOSAMENEN KONPENTSAZIOA.

Urtea eta zk.: 2019/000881.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 15772175-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/012303.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 72700795-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/012121.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73120601-J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/011784.

Zer den: ZORDUNA.

Interesduna: 73137947-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 147 KONPENTSAZIOAREN EGIAZTAGIRIA.

Urtea eta zk.: 2019/011785.

Zer den: ZORDUNA.

Iragarkiaren kodea: F1916695