9. ALDIZKARIA - 2020ko urtarrilaren 15a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

GESALATZ

6., 7., 8. eta 9. aldaketak 2019ko aurrekontuan.
Behin betiko onespena

2019ko 223. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, azaroaren 12an, 2019ko aurrekontuko 6., 7., 8. eta 9. aldaketak hasiera batez onesten zituen erabakia. Jendaurreko epean inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, aurrekontu-aldaketa horiek behin betiko onetsi eta argitara ematen dira, behar diren ondorioak izan ditzaten; hori guztia, irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikuluan xedatuari jarraikiz (foru dekretu horren bidez garatu zen, aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea).

6. Kreditu berezia:

Gastuen partida: 2014-2020 LGP (LGENF-NG): Prestakuntza (2020) 5.000 euro.

Diruzaintzako gerakina: 5.000 euro.

7. Kreditu berezia:

Gastuen partida: 2014-2020 LGP (LGENF-NG) Urtegiko arkitektura-oztopoak: 24.000 euro.

Diruzaintzako gerakina: 24.000 euro.

8. Kreditu berezia:

Gastuen partida: 2014-2020 LGP (LGENF-NG) - Baso didaktikoa. Bidexka hezigarriak eta aparkalekuaren baso-birmoldaketa: 45.000 euro.

Diruzaintzako gerakina: 45.000 euro.

9. Kreditu berezia:

Gastuen partida: : 2014-2020 LGP (LGENF-NG) - Gesalazko Udalaren kirol-instalazioetan energia-hobekuntzak egiteko jarduketak: 57.000 euro.

Diruzaintzako gerakina: 57.000 euro.

Muetzen, 2019ko abenduaren 12an.–Alkatea, Pedro José Soto Eguren.

Iragarkiaren kodea: L1915935