9. ALDIZKARIA - 2020ko urtarrilaren 15a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

UNTZITI

6.etik 18.era bitarteko aldaketak 2019ko aurrekontuan.
Behin betiko onespena

2019ko 221. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, azaroaren 8an, aurrekontu-aldaketak egiteko hasierako onespenaren erabakia. Jendaurreko epean inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, aurrekontu-aldaketa horiek behin betiko onetsi eta argitara ematen dira, behar diren ondorioak izan ditzaten; hori guztia, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan garatzen duen irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikuluan xedatuari jarraikiz.

6/2019 AURREKONTU-ALDAKETA

Kreditu-gehigarria

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA

0 4121 4680001

Ehizaren abonamendua, kontzejuena

70

FINANTZAKETA

0 5545001

Untzitiko ehiza-barrutia

70

7/2019 AURREKONTU-ALDAKETA

Kreditu-gehigarria

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA

0 9120 10000

Hautetsien dietak ordaintzea

360

FINANTZAKETA

0 4508002

Udalkideen diru konpentsaziorako dirulaguntza

360

8/2019 AURREKONTU-ALDAKETA

Kreditu-gehigarria

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA

0 9200 4680006

Zabaltzetako Kontzejuaren transferentzia (FHL)

90

0 9200 4680005

Untzitiko Kontzejuaren transferentzia (FHL)

640

0 9200 4680003

Zenboraingo Kontzejuaren transferentzia (FHL)

145

0 9200 4680002

Artaizko Kontzejuaren transferentzia (FHL)

115

0 9200 4680001

Altzorrizko Kontzejuaren transferentzia (FHL)

275

FINANTZAKETA

0 45000

Toki Ogasunen funtsa

1.265

9/2019 AURREKONTU-ALDAKETA

Kreditu berezia

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA

0 9200 76200

Eloko igogailuaren obraren finantzazioa

1.450

FINANTZAKETA

0 45000

Toki Ogasunen funtsa

1.450

10/2019 AURREKONTU-ALDAKETA

Kreditu-gehigarria

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA

1 1650 22100

Karrikako argiak

600

FINANTZAKETA

1 9200 21200

Higiezinen konponketa arrunta

-600

11/2019 AURREKONTU-ALDAKETA

Kreditu-gehigarria

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA

1 4140 2100002

Bideak zaindu eta konpontzea

450

FINANTZAKETA

1 9200 21200

Higiezinen konponketa arrunta

-450

12/2019 AURREKONTU-ALDAKETA

Kreditu-gehigarria

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA

2 1650 22100

Karrikako argiak

580

FINANTZAKETA

2 4140 6090001

Artaizko bideak hobetzea

-580

13/2019 AURREKONTU-ALDAKETA

Kreditu berezia

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA

2 1522 61900

Artaizko Kontzejuaren etxeko ateak eta pertsianak

5.100

FINANTZAKETA

2 4140 6090001

Artaizko bideak hobetzea

-5.100

14/2019 AURREKONTU-ALDAKETA

Kreditu-gehigarria

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA

3 1640 6090001

Zenboraingo hilerriko konponketa

11.445

FINANTZAKETA

3 4140 6090001

Zenboraingo bideetako inbertsioak

-6.445

3 3370 6090001

Haur parkea estaltzea

-5.000

15/2019 AURREKONTU-ALDAKETA

Kreditu-gehigarria

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA

5 4140 6090001

Untzitiko bideetako inbertsioa

400

FINANTZAKETA

5 1522 62201

Untzitiko Kontzejuaren biltegia egokitzea

-400

16/2019 AURREKONTU-ALDAKETA

Kreditu-gehigarria

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA

6 1650 22100

Karrikako argiak

320

FINANTZAKETA

0 87000

Diruzaintzako gerakina gastu orokorretarako

320

17/2019 AURREKONTU-ALDAKETA

Kreditu-gehigarria

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA

6 1532 62100

Zabaltzetako saneamendu sarea eta zoladura berritzea

31.800

FINANTZAKETA

0 87000

Diruzaintzako gerakina gastu orokorretarako

31.800

18/2019 AURREKONTU-ALDAKETA

Kreditu-gehigarria

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA

0 9200 46300

Itzaga Zerb. Adm. Mankomunitatea

2.880

FINANTZAKETA

0 9291 51000

Aurreikusi gabeko gastuak

-2.880

Untzitin, 2019ko abenduaren 10ean.–Alkatea, Antonio San Miguel Jiménez.

Iragarkiaren kodea: L1915707