9. ALDIZKARIA - 2020ko urtarrilaren 15a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

BIURRUN-OLKOTZ

2019ko 1. eta 2. aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

Udalak, 2019ko urriaren 17ko osoko bilkuran hartu erabakiaren bidez, honako espediente hauek onetsi zituen hasiera batez:

1/2019 espedientea, 2019ko gastuen aurrekontuan kreditu-gehigarria egiteko, 13.659,60 eurokoa, “1.1510.6090002.–Kaleak urbanizatzea” partidan, 1.4250.21300 eta 1.9250.4820001 partidak beheitituz finantzatzekoa.

2/2019 espedientea, 2019ko gastuen aurrekontuan kreditu berezia egiteko, 113.593,04 eurokoa, “1.0000.7720001–BS1 urbanizatzearen gastuengatik eragindako sarrera bidegabeen itzulketa” partidan, gastu orokorretarako diruzaintzako gerakinaren bidez finantzatzekoa.

Hasierako onespenaren iragarkia 2019ko 221. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, azaroaren 8an. Jendaurreko epean inork ez duenez alegaziorik aurkeztu, espedientea behin betiko onetsita gelditu da.

Biurrun-Olkotzen, 2019ko abenduaren 12an.–Alkatea, María Luisa Serrano Echaves.

Iragarkiaren kodea: L1915961