9. ALDIZKARIA - 2020ko urtarrilaren 15a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ARTIKA

6/2019 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

Urriaren 10eko bilkuran, hasiera batez onetsi zen 2019ko aurrekontuan 6/2019 aldaketa egitea, eta erabaki hori 2019ko 229. Nafarroako Aldizkari Ofizialean eman zen argitara, azaroaren 20an. Jendaurreko epean inork ez du alegaziorik aurkeztu. Horrenbestez, 6/2019 aurrekontu-aldaketa behin betiko onetsirik gelditu da, eta argitara ematen da, behar diren ondorioak izan ditzan.

Aplikatu beharreko araudia: irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikulua; foru dekretu horren bidez garatu zen, aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea.

Kreditu-transferentzia

GASTUAK: kreditua hartzen duen partida.

PARTIDA

KONTZEPTUA

ZENBATEKOA

Kreditu berezia

1 9200 62600

Funtzio anitzeko informatika ekipamendua

2.834,33 euro

Aldatu beharreko gastuak, guztira

2.834,33 euro

Finantzaketa: kreditua lagatzen duen partida.

PARTIDA

KONTZEPTUA

ZENBATEKOA

1 9200 2160001

Informatika ekipamenduak (funtzio anitzekoa, kontzejua)

2.834,33 euro

Finantzaketa, guztira

2.834,33 euro

Artikan, 2019ko abenduaren 13an.–Kontzejuko burua, Cristina Recalde Vallejo.

Iragarkiaren kodea: L1915994