280. ALDIZKARIA - 2020ko abenduaren 1a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.2. Foru Dekretuak

84/2020 FORU DEKRETUA, azaroaren 18koa, Nafarroako Urrezko Domina Nafarroako osasun arloko eta arlo soziosanitarioko langileei ematen diena.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

83/2020 FORU DEKRETUA, azaroaren 18koa, zeinaren bidez onesten baita Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen unibertsitateaz kanpoko irakasleen 2020ko lan publikoaren eskaintza partziala, 2020ra arte luzatutako Estatuko 2018ko Aurrekontu Orokorrei buruzko uztailaren 3ko 6/2018 Legean aurreikusitako ordezte-tasari dagokiona.

1.3. LURRALDEAREN ANTOLAMENDUA ETA HIRIGINTZA

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2020ko azaroaren 18an hartua, zeinaren bidez behin betiko onesten baita “Jarduera ekonomikoetarako eskualdeko eremu bat ezartzeko Udalez gaindiko Plan Sektoriala” izenekoaren egiturazko aldaketa bat egiteko espedientea. Nafarroako Lurzorua eta Etxebizitzak SA sozietate publikoak sustatu du aldaketa, eta haren helburua da UPS horretako sektoreak berriz mugatzea eta S1 sektorea berrantolatzea Tuteran.

1.5. ESTATUTUAK ETA LAN HITZARMEN KOLEKTIBOAK

391E/2020 EBAZPENA, irailaren 28koa, Lehendakaritzako eta Gobernu Irekiko zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Zientzia Politikoetako eta Soziologiako Lizentziadunen eta Doktoreen Elkargo Ofizialaren estatutuetako aldaketa inskribatzen duena Nafarroako Lanbide Elkargoen eta Elkargoen Kontseiluen Erregistroan.

102C/2020 EBAZPENA, urriaren 19koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, “Nafarroako enpresa instalatzaileak arlo hauetan: iturgintza, berokuntza, aire-girotzea, suteen prebentzioa, gasa eta antzekoak” sektorearen hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailutu eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena.

103C/2020 EBAZPENA, urriaren 19koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez erabakitzen baita Solidus Solutions Videcart SA enpresaren Ibiriku Eguesibarko lantokirako hitzarmen kolektiboa erregistratzea, gordailutzea eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

1.7. BESTELAKOAK

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2020ko azaroaren 18an hartua, Gardentasunerako eta Gobernu Irekirako Departamentuarteko Batzordea sortu, eta haren osaera ezartzen duena.

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2020ko azaroaren 18an hartua, informazio publikoaren ardura duten unitateak izendatzen dituena, Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onari buruzko maiatzaren 17ko 5/2018 Foru Legean ezarritakoari jarraikiz.

33/2020 FORU AGINDUA, azaroaren 4koa, Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako kontseilariak emana, etxebizitza arloko VII. kontrol eta ikuskapen plana onesten duena, 2021erako eta 2022rako.

JENDAURREKO INFORMAZIOA, Azkoienen eta San Adrianen goi tentsioko instalazio elektrikoa jartzeko administrazio baimenari, proiektuaren onespenari eta zehazki haren onura publikoa deklaratzeari buruzkoa. SAT10705-2 espedientea.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ALTSASU

29/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

ANUE

1/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

ARATZURI

1/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

ARTIKA

5/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

AZAGRA

2020ko 9. eta 10. aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

Deialdia, laguntzak emateko dendei, ostatuei, autonomoei eta enpresa txikiei, jarduera ekonomikoari eusten laguntzeko, kontuan izanik nolako larrialdi soziala eta ekonomikoa eragin duten COVID-19aren osasun-krisiak eta alarma-egoerak

BERTIZARANA

6., 7. eta 8. aldaketak 2020ko aurrekontuan. Behin betiko onespena

BURGI

2020ko 1. eta 2. aurrekontu-aldaketak.
Hasierako onespena

2021erako karga-tasak

CÁRCAR

8/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

CINTRUÉNIGO

4-6 eta 8-12/2020 aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

CORELLA

2020ko 8., 9. eta 10. aurrekontu-aldaketak.
Behin betiko onespena

DESOIO

2/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

DONEZTEBE

Akats zuzenketa, 1. poligonoko 185. lurzatiaren xehetasun-azterketaren behin betiko onespenarena

LIZARRA

Merkataritza, ostalaritza eta zerbitzuetarako dirulaguntzak, COVID-19ak eragindako krisia arintzeko. Deialdi publikoa

ETAIU

1/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

ETSAIN

2020ko 5. eta 6. aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

EZKABARTE

1/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

2/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

GESALATZ

6, 7, 8 eta 9/2020 aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

IGANTZI

2020ko 5. eta 6. aurrekontu-aldaketak.
Hasierako onespena

ITZA

12/2020 eta 13/2020 aurrekontu-aldaketak.
Hasierako onespena

LEOTZ

5., 6. eta 7. aldaketak 2020ko aurrekontuan. Behin betiko onespena

LERGA

2021erako zerga-tasak

2021erako ordenantza fiskalak

LUKIN

Jarduera-lizentzia. Eskaera

MENDABIA

COVID-19ak eragindako egoera dela-eta, tokiko merkataritzari, zerbitzuei eta ostalaritzari eusteko aparteko dirulaguntzen deialdia. Laburpena

4/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

5/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

6/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

MURILLO EL CUENDE

3/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

MURUZABAL

2021erako zerga-tasak

OLAGUE

Oihan-aprobetxamenduaren enkante publikoa

OTEITZA

8. eta 9. aldaketak 2020ko aurrekontuan. Hasierako onespena

GARES

19/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

Aldaketa, Ibilgailuen zirkulazioa arautzen duen udal ordenantzan. Hasierako onespena

ZARE

2020ko aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

2021erako zerga-tasak

2021eko ordenantza fiskalak

URROTZ-HIRIA

10-16/2020 aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

ALTSASU, OLAZTI ETA ZIORDIKO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Aurrekontua aldatzen duen 2020/6 espedientea.
Hasierako onespena.

ERRONKARIKO IBAXAREN BATZORDEA

2021eko plantilla organikoa. Hasierako onespena

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

ALTSASU/ALSASUA

Notificación de trámite de audiencia previo a liquidación de impuesto de plusvalía

ALTSASU

Beladoreen gaineko 2020ko kuotak borondatez ordaintzeko epea

ALTSASU/ALSASUA

Notificación de acuerdo/resolución de alcaldía

CASTEJÓN

Baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes

LERÍN

Notificación de Resolución de Alcaldía

OTEIZA

Periodo de pago voluntario de diversos impuestos para 2021

ZIZUR MAYOR

Notificación de requerimiento para la retirada de vehículo del depósito municipal

Notificación de requerimiento para la retirada de vehículo del depósito municipal

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA

Citación. Juicio de delitos leves 2437/2020

Citación. Juicio de delitos leves 2350/20

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO UNO DE PAMPLONA

Ejecución de títulos judiciales 58/2020

Despidos / Ceses en general 726/2020-B

Procedimiento ordinario 353/2020

Ejecución de títulos judiciales 57/2020

Ejecución de títulos judiciales 64/2020

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO DOS DE PAMPLONA

Ejecución de títulos judiciales 78/2020

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO TRES DE PAMPLONA

Despido objetivo individual 400/2020

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA

Ejecución de títulos judiciales 37/2020