280. ALDIZKARIA - 2020ko abenduaren 1a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.7. BESTELAKOAK

JENDAURREKO INFORMAZIOA, Azkoienen eta San Adrianen goi tentsioko instalazio elektrikoa jartzeko administrazio baimenari, proiektuaren onespenari eta zehazki haren onura publikoa deklaratzeari buruzkoa. SAT10705-2 espedientea.

Sektore Elektrikoari buruzko abenduaren 26ko 24/2013 Legearen 54., 55. eta 56. artikuluetan eta abenduaren 1eko 1955/2000 Errege Dekretuaren 125. eta 144. artikuluetan ezarritako ondorioetarako, jendaurrean jartzen da I-DE Redes Eléctricas Inteligentes SAUren eskaera, goi tentsioko honako instalazio elektriko honi administrazio baimena eman, proiektua onetsi eta zehazki haren onura publikoa deklaratzeko:

a) Instalazioaren kokalekua: Azkoiengo eta San Adriango udal-mugarteak.

b) Xedea: inguru horretako hornidura elektrikoaren kalitatea hobetzea.

c) Ezaugarri nagusiak: Zirkuitu bakuneko “Tafalla-Tutera 1” 66 kV-eko aireko linea elektrikoa berritzea, 274. euskarritik Azkoien BTAraino.

d) Aurrekontua: 775.741,39 euro.

Onura publikoaren deklarazioak berekin du ondasunak okupatu beharra edo ukitutako eskubideak eskuratu beharra, eta presako okupaziora behartuko du, ondorioak izan ditzan Desjabetzeari buruzko Legearen 52. artikuluak. Enpresa eskatzailea onuradun bihurtuko da desjabetze espedientean, Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 2.2 artikuluan ezarritakoari jarraituz.

Espedientea jendaurrean egonen da Industria Antolamenduaren, Azpiegitura Energetikoen eta Meatzeen Zerbitzuan, interesdunek azter dezaten aurretiko hitzordua eskatuta energia@navarra.es helbide elektronikoan, eta, bidezko bada, idatziz egin ditzaten egoki iruditzen zaizkien alegazioak, iradokizunak edo oharrak, 30 egun balioduneko epean, iragarki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita.

Iruñean, 2020ko azaroaren 9an.–Industria Antolamenduaren, Azpiegitura Energetikoen eta Meatzeen Zerbitzuko zuzendaria, Laura Larraya Irigoyen.

“TAFALLA-TUTERA 1” 66 KV-EKO ZB AIREKO LINEA ELEKTRIKOA BERRITZEA, 274. EUSKARRITIK AZKOIEN BTA-RAINO,
AZKOIENGO ETA SAN ADRIANGO UDAL-MUGARTEETAN (NAFARROA)

Ukitutako ondasun eta eskubideen zerrenda

FINKA

P/A

TITULARRAK

UKIPENAK

KATASTROKO DATUAK

LINEAREN LUZERA

EUSKARRIAK

POL.

LURZ.

LUR MOTA

m.l.

Zabal.

kop.

zenbakia

SAN ADRIANGO U.M.

1

San Adriango Udalaren herri-lurra

Navarra etorbidea 7

31570 San Adrian (Nafarroa)

0

0

0

1

2,89

273

1

1031

Oihana, larreak

2

Francisco Javier Muro Prado jn.

0

0

0

1

2,73

272

1

895

Oihana, larreak

Antonio Muro Prado jn.

Juan Martin Muro Garcia jn.

María Consuelo Muro Garcia and.

3

Francisco Javier Ursua Navarro jn.

0

0

0

1

2,56

271

1

1409

Urezt. alorra

4

Lucía Alcalde Suescun and.

0

0

0

1

2,73

270

1

1426

Ureztalurra/Mahastia

5

Luis Javier Alcalde Ripa jn.

0

0

0

1

2,73

268

1

1430

Ureztalurra/Mahastia

6

María José Fernandez de Manzanos Pastor and.

0

0

0

1

2,73

267

1

1431

Ureztalurra/Mahastia

7

Mario Munilla Muro jn.

0

0

0

0,5

1,37

265 (1/2)

1

1438

Lehorreko alorra/Mahastia

8

San Adriango Udalaren herri-lurra

0

0

0

0,5

1,37

265 (1/2)

1

1439

Urezt. alorra

9

María Isabel Gurpegui Paulin and.

0

0

0

1

3,06

263

4

570

Ureztalurra/Mahastia

10

Jose Niceto López Esparza jn.

0

0

0

1

2,9

261

4

629

Ureztalurra/Mahastia

11

Jose Javier Sola Gurpegui jn.

0

0

0

1

2,72

260

4

626

Ureztalurra/Fruta-arbolak

María Teresa Matute Benito and.

12

Cecilia Yolanda Jiménez Tres and.

0

0

0

1

2,73

258

4

618

Ureztalurra/Mahastia

Juan Jesus Iñigo Esparza jn.

13

San Adriango Udalaren herri-lurra

0

0

0

1

3,06

257

4

196

Oihana, larreak

14

Jose Etayo Nuñez jn.

16,36

4,6

106,5

1

3,8

255

4

157

Lehorreko alorra

15

San Adriango Udalaren herri-lurra

53,53

4,6

867,12

0

4

153

Lehorreko alorra

16

San Adriango Udalaren herri-lurra

77,08

4,6

1826,85

0

4

152

Lehorreko alorra/Larreak

17

San Adriango Udalaren herri-lurra

0

0

99,85

0

4

334

Lehorreko alorra/Larreak

18

José García Piquer jn.

19,99

4,6

475,54

0

4

331

Lehorreko alorra

19

Nafarroako Foru Komunitatea (altxonbideak)

González Tablas kalea 7B, 4.

31005 Iruña (Nafarroa)

19,29

4,6

403,73

0

4

333

Altxonbidea

AZKOIENGO U.M.

20

Nafarroako Foru Komunitatea (altxonbideak)

11,66

4,6

160,98

0

6

485

Altxonbidea

21

Azkoiengo Udalaren herri-lurra

Principal plaza 1

31350 Azkoien (Nafarroa)

230,64

4,6

2739,6

1

3,8

253

6

5035

Lehorreko alorra

22

Azkoiengo Udalaren herri-lurra

0

0

0

2

2,73 2,90

251 250

6

5133

Lehorreko alorra

23

Azkoiengo Udalaren herri-lurra

0

0

0

2

3,06 2,56

248 246

6

5030

Oihana, larreak

24

Nafarroako Foru Komunitatea (altxonbideak)

0

0

0

2

2,89 2,56

244 242

6

5122

Altxonbidea

25

Azkoiengo Udalaren herri-lurra

0

0

0

2

2,73 2,89

240 238

6

5026

Lehorreko alorra

26

Nafarroako Foru Komunitatea (altxonbideak)

0

0

0

1

2,89

237

6

5126

Altxonbidea

27

María Luz Juanmartiñena Arraiza and.

0

0

0

1

2,73

236

6

306

Lehorreko alorra

28

María Luz Juanmartiñena Arraiza and.

0

0

0

1

2,73

234

9

1

Lehorreko alorra

29

María Luz Juanmartiñena Arraiza and.

0

0

0

1

2,89

232

9

10

Oihana, larreak

30

María Luz Juanmartiñena Arraiza and.

0

0

0

2

2,89 2,73

230 228

9

3

Lehorreko alorra

31

María Luz Juanmartiñena Arraiza and.

0

0

0

1

2,73

226

9

5

Lehorreko alorra

32

María Luz Juanmartiñena Arraiza and.

0

0

0

1

3,06

224

9

7

Lehorreko alorra

33

María Luz Juanmartiñena Arraiza and.

0

0

0

2

3,24 2,73

222 220

9

8

Lehorreko alorra

34

Francisco Javier Echarte Cosio jn.

0

0

0

3

2,56 2,56 2,89

02 218 216 214

3

707

Lehorreko alorra

María Cristina Petra Echarte Cosio and.

María Jose Ana Echarte Cosio and.

35

Francisco Javier Echarte Cosio jn.

0

0

0

1

2,73

212

3

706

Lehorreko alorra

María Cristina Petra Echarte Cosio and.

María Jose Ana Echarte Cosio and.

36

Francisco Javier Echarte Cosio jn.

0

0

0

3

3,06 2,89 3,06

02 211 209 207

3

701

Lehorreko alorra

María Cristina Petra Echarte Cosio and.

María Jose Ana Echarte Cosio and.

37

Francisco Javier Echarte Cosio jn.

0

0

0

1

2,89

205

3

705

Lehorreko alorra

María Cristina Petra Echarte Cosio and.

María Jose Ana Echarte Cosio and.

38

Francisco Javier Echarte Cosio jn.

0

0

0

1

2,56

203

3

784

Lehorreko alorra

María Cristina Petra Echarte Cosio and.

María Jose Ana Echarte Cosio and.

39

Francisco Javier Echarte Cosio jn.

0

0

0

1

1,56

202

3

704

Lehorreko alorra

María Cristina Petra Echarte Cosio and.

María Jose Ana Echarte Cosio and.

Laburdurak: Pol.: poligonoa. Lur.: lurzatia.

Iragarkiaren kodea: F2013385