280. ALDIZKARIA - 2020ko abenduaren 1a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

MURILLO EL CUENDE

3/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

3/2020 aurrekontu-aldaketaren hasierako onespenaren erabakia 2020ko 221. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, irailaren 29an, argitaraturik, eta jendaurreko epea alegaziorik gabe iraganik, Osoko Bilkurak 2020ko azaroaren 6an hartutako erabakiarekin bat, behin betiko onetsi da eta kapituluetan banatuta argitaratzeko agindu da, behar diren ondorioak izan ditzan.

Aurrekontuko lehen aldaketa: aparteko kreditua gaitzea.

GASTUAK:

6. kapitulua.–Inbertsio errealak: 48.028,70 euro.

Gastuak, guztira: 48.028,70 euro.

Finantzaketa:

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 19.010,70 euro.

7. kapitulua.–Kapital-transferentziak: 16.518,00 euro.

2. kapitulua.–Ondasun eta zerbitzuetako gastu arruntak: 12.500,00 euro.

Finantzaketa, guztira: 48.028,70 euro.

Arradan (Murillo El Cuende), 2020ko azaroaren 12an.–Alkate udalburua, Miguel Ángel Enciso Martínez.

Iragarkiaren kodea: L2014257