280. ALDIZKARIA - 2020ko abenduaren 1a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

CINTRUÉNIGO

4-6 eta 8-12/2020 aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

2020ko 250. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, urriaren 27an, aurrekontu-aldaketak egiteko hasierako onespenaren erabakia. Jendaurreko epean inork erreklamaziorik aurkeztu ez duenez, aurrekontu-aldaketa horiek behin betiko onetsi eta argitara ematen dira, behar diren ondorioak izan ditzaten; hori guztia, irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikuluan eta Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen 202. artikuluan eta hurrengoetan xedatuari jarraikiz.

4/2020 ALDAKETA

Kreditu-gehigarria

6. kapitulua.–Inbertsio errealak: 100.000,00 euro.

Finantzaketa:

2. kapitulua.–Ondasun eta zerbitzuetako gastu arruntak: 100.000,00 euro.

5/2020 ALDAKETA

Aparteko kreditua

6. kapitulua.–Inbertsio errealak: 15.000,00 euro.

Finantzaketa:

2. kapitulua.–Ondasun eta zerbitzuetako gastu arruntak: 15.000,00 euro.

6/2020 ALDAKETA

Kreditu-gehigarria

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 40.000,00 euro.

Finantzaketa:

2. kapitulua.–Ondasun eta zerbitzuetako gastu arruntak: 40.000,00 euro.

8/2020 ALDAKETA

Kreditu-gehigarria

6. kapitulua.–Inbertsio errealak: 653.500,00 euro.

Finantzaketa:

8. kapitulua.–Finantza-aktiboak: 653.500,00 euro.

9/2020 ALDAKETA

Kreditu-gehigarria

6. kapitulua.–Inbertsio errealak: 48.000,00 euro.

Finantzaketa:

8. kapitulua.–Finantza-aktiboak: 48.000,00 euro.

10/2020 ALDAKETA

Kreditu-gehigarria

6. kapitulua.–Inbertsio errealak: 28.000,00 euro.

Finantzaketa:

8. kapitulua.–Finantza-aktiboak: 28.000,00 euro.

11/2020 ALDAKETA

Aparteko kreditua

6. kapitulua.–Inbertsio errealak: 47.500,00 euro.

Finantzaketa:

8. kapitulua.–Finantza-aktiboak: 47.500,00 euro.

12/2020 ALDAKETA

Aparteko kreditua

6. kapitulua.–Inbertsio errealak: 29.500,00 euro.

Finantzaketa:

8. kapitulua.–Finantza-aktiboak: 29.500,00 euro.

Cintruenigon, 2020ko azaroaren 18an.–Alkatea, Oscar Bea Trincado.

Iragarkiaren kodea: L2013970