280. ALDIZKARIA - 2020ko abenduaren 1a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

MENDABIA

6/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

2020ko 250. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, urriaren 27an, 6/2020 aurrekontu-aldaketa egiteko hasierako onespenaren erabakia. Jendaurreko epean inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, aurrekontu-aldaketa hori behin betiko onetsi eta argitara ematen da, behar diren ondorioak izan ditzan; hori guztia, bat etorriz Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan garatzen duen irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikuluak arau beraren 18. artikuluari dagokionez xedatuarekin.

Gastu-partida:

1-13400-6090000 “Molino kaleko espaloia”, 36.830,99 euro.

1-16010-6090000 “Virgen de Legarda kaleko euri-uren kanalizazioa”, 59.320,08 euro.

Finantzaketa: aparteko kreditua, honako partida honetatik:

1-870 “Diruzaintzako gerakina gastu orokorretarako”, 96.151,07 euro.

Mendabian, 2020ko azaroaren 24an.–Alkate udalburua, María Josefa Verano Elvira.

Iragarkiaren kodea: L2014233