280. ALDIZKARIA - 2020ko abenduaren 1a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

EZKABARTE

1/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

Ezkabarteko Udalak, 2020ko maiatzaren 25ean egin osoko bilkuran, hasiera batez onetsi zuen aparteko kreditua gaitzeko espedientea, 2020. ekitaldiko aurrekontu orokor eta bakarrean. 2020ko 137. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, ekainaren 22koan, argitaratu zen aurrekontu-aldaketa egiteko erabakiaren hasierako onespena. Jendaurreko epean inork alegaziorik aurkeztu ez duenez, aurrekontu-aldaketa hori behin betiko onetsi eta argitara ematen da, behar diren ondorioak izan ditzan; hori guztia, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan garatzen duen irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikuluan xedatuari jarraikiz.

ERANSKINA

Aurrekontu-aldaketa:

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA

1 1720 64000

TOKIKO AGENDA 21

16.940,00

1 1510 60902

HIRI-ALTZARIAK

-2.000,00

1 9200 62600

EKIPAMENDU INFORMATIKOAK

-1.470,00

ALDAKETA, GUZTIRA

13.470,00

Finantzabideak:

PARTIDA

IZENA

ZENBATEKOA

1 7508014

NAFARROAKO GOBERNUA, TOKIKO AGENDA 21

10.000,00

1 7622000

TXULAPAINGO ETA OLAIBARKO UDALEN EKARPENA

3.470,00

FINANTZABIDEAK, GUZTIRA

13.470,00

DIRUZAINTZAKO GERAKINAREN KARGURA

0,00

Ezkabarten, 2020ko urriaren 1ean.–Alkatea, Pedro Lezaun Esparza.

Iragarkiaren kodea: L2014161