141. ALDIZKARIA - 2020ko ekainaren 26a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.3. Foru Aginduak

86/2020 FORU AGINDUA, ekainaren 24koa, Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariak emana, zeinaren bidez aldatzen baita Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariaren apirilaren 30eko 61/2020 Foru Agindua (foru agindu horretan 2019ko zergaldiari dagozkion Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren eta Ondarearen gaineko Zergaren autolikidazio ereduak onetsi ziren, horiek aurkezteko eta diru-sarrera egiteko arauak eman ziren eta bitarteko elektronikoen bidez aurkezteko prozedura eta baldintzak ezarri ziren).

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

29/2020 FORU AGINDUA, ekainaren 9koa, Lurralde Kohesiorako kontseilariak emana, zeinaren bidez kargutik kentzen baita Pablo González Sánchez jauna, Mendebaldeko Ustiapen Bulegoko burua.

30/2020 FORU AGINDUA, ekainaren 9koa, Lurralde Kohesiorako kontseilariak emana, zeinaren bidez Pablo González Sánchez jauna izendatzen baita Ustiapen Ataleko buru, bitarte baterako.

19/2020 FORU AGINDUA, ekainaren 11koa, Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko kontseilariak emana, Asunción Palacios Goñi andrea izendatzen duena, bitarte baterako, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren Zuzendaritza Nagusiko Ekonomia Sozialaren eta Lan Autonomoaren Bulegoko buru.

88/2020 FORU AGINDUA, ekainaren 9koa, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariak emana, zeinaren bidez Rosa María del Mar Rebolé Beaumont andrea izendatzen baita Ingurumen Hezkuntza eta Informazioaren Bulegoko buru, bitarte baterako.

477E/2020 EBAZPENA, ekainaren 11koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez kargutik kentzen baita, berak hala eskatuta, Beatriz Robador Llorente andrea, Nafarroako Ospitaleguneko Larrialdietako Erizaintzako II. Unitateko burua.

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

1345/2020 EBAZPENA, ekainaren 1ekoa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez espediente administratibo bat igortzen baita Iruñeko Administrazioarekiko Auzien 2. Epaitegira. Espediente hori da 56/2020 prozedura laburtuan gauzatutako administrazioarekiko auzi-errekurtsoari buruzkoa, zeina David Pascual Anguiano jaunak jarri baitu.

GORA JOTZEKO ERREKURTSOA, Lurralde Kohesiorako kontseilariak martxoaren 10ean emandako 14/2020 Foru Aginduaren aurka. Foru agindu horren bidez, hala eskatzen duten Nafarroako toki entitateetan idazkari lanpostuak aldi baterako betetzeko izangaien zerrenda onetsi zen.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

7/2020 FORU AGINDUA, ekainaren 15ekoa, Herritarrekiko Harremanetako kontseilariak emana, euskara ikasteko helduentzako banakako laguntzen deialdia onesten duena. DDBN identifikazioa: 510756.

92E/2020 EBAZPENA, ekainaren 10ekoa, Berrikuntzako zuzendari nagusiak emana, deialdi hau onesten duena: “2020ko laguntzak zentro teknologikoek eta ezagutza ikertu eta hedatzen duten erakundeek I+G ekipamendua eta azpiegiturak erosteko”. DDBN identifikazioa: 509978.

772/2020 EBAZPENA, ekainaren 15ekoa, Jaime Brunet Fundazioko buruak emana. Haren bidez, Giza Eskubideak Sustatzeko 2020ko Jaime Brunet Nazioarteko Sariaren deialdia egiten da.

1.7. BESTELAKOAK

107/2020 EBAZPENA, ekainaren 11koa, Industria Antolamenduaren, Azpiegitura Energetikoen eta Meatzeen Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez aurretiazko administrazio baimena eta eraikitzeko baimen administratiboa ematen baitira Lodosako eta Sesmako udal-mugarteetan goi tentsioko instalazio elektriko bat jartzeko, eta instalazio horrek onura publikoa duela zehazki deklaratzen baita.

209/2020 EBAZPENA, ekainaren 16koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez jarraibideak ematen baitira 2020-2021 ikasturteko eskola egutegia prestatzeko, Zubiarte euskaltegi publikoan helduei euskara irakasteko ikasketa ez-arautuei dagokienez.

1276/2020 EBAZPENA, ekainaren 11koa, Hezkuntza Departamentuko Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzuko zuzendariak emana, Hezkuntzako kontseilariaren martxoaren 5eko 49E/2020 Foru Agindua gauzatzen duena.

48/2020 EBAZPENA, ekainaren 4koa, Nekazaritza Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez Innaplant (Arriezu Vineyards Bloradix) SL inskribatzen baita Mintegiko Hazien eta Landareen Ekoizleen Erregistro Nazionalean, arbendolondoaren (1 A taldea) eta pistatxondoaren (1 F taldea) ekoizle-ugaltzaile gisa.

126E/2020 EBAZPENA, ekainaren 6koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez baimena ematen baita zerri azienda instalazio batean aldaketa nabarmena egiteko. Instalazioaren titularra da Granja Los Alecos SL eta Zangozako udal mugartean dago.

475E/2020 EBAZPENA, ekainaren 9koa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana, ingurumen txosten estrategikoa egiten duena Urdazubiko Hirigintzako Udal Plana 4. poligonoko 5. eta 199. lurzatietan aldatzeari buruz.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

IRUNBERRI

Deialdia, zerbitzu anitzetako enplegatu izateko lanpostu bat oposizio-lehiaketa bidez betetzeko. Izangai onartuen behin-behineko zerrenda

MENDABIA

Zerbitzu anitzetako arduradun izendatzeko proposamena

ZIZUR NAGUSIA

Deialdia, hautaproben bidez, kultur koordinatzailearen lanpostuak betetzeko izangaien bi zerrenda eratzeko, bata prestakuntzarako, zerbitzu berezietan, eta bestea aldi baterako kontrataziorako, Zizur Nagusiko Udalean sortzen diren beharrak betetzeko

ARAIZKO, ARESOKO, BETELUKO, LARRAUNGO ETA LEKUNBERRIKO KIROL MANKOMUNITATEA

Deialdia, oposizio-lehiaketa bidez, Araizko, Aresoko, Beteluko, Larraungo eta Lekunberriko KIROLMANK Kirol Mankomunitatearen zerbitzuko kirol teknikariaren behin-behineko ordezkapenak egiteko eta lan-poltsa bat sortzeko

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ARANO

2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

BARGOTA

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

BERIAIN

Hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zergan 2020an aplikatu beharreko koefizienteak eta karga-tasak

BURLATA

Deialdi publikoa, burlatarrak euskalduntzen eta alfabetatzen aritzen diren entitateei dirulaguntzak emateko 2019-2020 ikasturtean. Laburpena

CABANILLAS

Zerga-tasak, tasak eta prezio publikoak 2020rako

LIZARRA

Soberako lurzatiaren kalifikazioa, 3. poligonoko 1058. lurzatia. Hasierako onespena

LEKUNBERRI

Etxeko ur-horniduraren tasak 2020rako

MARTZILLA

Aldaketa plantilla organikoan, Nafarroako Poliziei buruzko azaroaren 19ko 23/2018 Foru Legearen ondorioz.
Hasierako onespena

Udal Musika Eskolaren estatutuen aldaketa. Hasierako onespena

Aldaketa, Udal Planeko eraikuntzari buruzko baldintza orokorretan. Behin betiko onespena

EGUESIBAR

Eskudantziak eskuordetzea

Hezkuntzako, Gazteriako eta Kiroletako Informazio Batzordeko burutzaren eskuordetza

ALTSASUKO, OLAZTIKO ETA ZIORDIKO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Etxeko laguntza zerbitzuaren 2020ko tasak. Behin betiko onespena

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA Y HACIENDA

Hacienda Tributaria de Navarra
Servicio de Recaudación
Notificación de diligencia de comunicación

Hacienda Foral de Navarra
Servicio de Recaudación
Notificación de diligencia de comunicación

Hacienda Tributaria de Navarra
Servicio de Recaudación
Notificación de diligencia de comunicación

TAFALLA

Notificación de expediente sancionador

6.2. PARTIKULARREN IRAGARKIAK

CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN NAVARRA

Exposición pública de la circular número 02/2020

COMUNIDAD DE REGANTES DEL CAMPO DE TRASLAPUENTE

Junta General Ordinaria