196. ALDIZKARIA - 2012ko urriaren 4a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

2296/2012 EBAZPENA, irailaren 10ekoa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko funtzionario batzuen izendapena egiten duena, industria ingeniari lanpostuan aritzeko, eta lanpostua esleitzen diena.

2408/2012 EBAZPENA, irailaren 17koa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana, María José Ochoa Santiñán andrea Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko funtzionario izendatzen duena erizaintzako laguntzaile lanpostua betetzeko, eta lanpostua esleitzen diona.

1.5. ESTATUTUAK ETA LAN HITZARMEN KOLEKTIBOAK

EBAZPENA, 2012ko irailaren 17koa, Arriskuen Prebentziorako eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako drogeria, belar-denda, ortopedia eta lurrindegien merkataritza sektorearen hitzarmen kolektiboa erregistratu, gorde eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena.

1.7. BESTELAKOAK

43/2012 FORU AGINDUA, irailaren 21ekoa, Sustapeneko kontseilariak emana, "Bidasoko trenbide zaharraren trazadura Endarlatsa-Doneztebe tartean egokitzeko proiektua, bide berde gisa erabiltzeko; 1. fasea" behin-behinekoz onetsi eta jendaurrean jartzen duena.

45/2012 EBAZPENA, irailaren 27koa, Nafarroako Gobernuaren Eledunaren Bulegoa-Komunikazioko zuzendari nagusiak emana, Igor Ureta Elejaga jaunak eskaturik aurkeztu eta 467/2012 prozedura arrunt gisa tramitaturiko administrazioarekiko auzi-errekurtsoari buruzko espedientea Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salara igortzea xedatzen duena eta interesdunak epatzen dituena.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

BURLATA

Deialdia, Burlatako Udalaren zerbitzuko gizarte hezitzaile izateko bi lanpostu, barneko igoera txanda murriztuan eta oposizio murriztuaren bidez betetzeko. Izangai onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda

Deialdia, Burlatako Udalaren zerbitzuko gizarte hezitzaile izateko bi lanpostu, barneko igoera txanda murriztuan eta oposizio murriztuaren bidez betetzeko. Aldatzea deialdiko seigarren oinarria, epaimahaia osatuko duten kideei buruzkoa

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ANDOSILLA

Aldaketak aurrekontuan.
Hasierako onespena

ARANGUREN

Taxoareko 3. poligonoko 848. lurzatiaren xehetasun azterlana. Hasierako onespena

ARRUAZU

01/2012 aldaketa aurrekontuan. Hasierako onespena

02/2012 aldaketa aurrekontuan. Hasierako onespena

03/2012 aldaketa aurrekontuan. Hasierako onespena

BURLATA

Merkatarien elkarteei edo taldeei, Burlatan 2012. urtean merkataritza sustatzeko jarduerak egin ditzaten, norgehiagokako lehiaren bidez diru-laguntzak emateko deialdi publikoaren iragarkia

CADREITA

Aldaketa Kirol instalazioetako prezioen ordenantzetan.
Hasierako onespena

FALTZES

Aurrekontuko 4/2012 aldaketa. Behin betiko onespena

GOIZUETA

Udal hirigintza planaren aldaketa puntuala

LAPOBLACIÓN

Ordenantza fiskala, Agiriak luzatzeagatik eta hirigintzako txostenak egiteagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituena.
Behin betiko onespena

Ordenantza, Desgaitasuna dutenei aparkatzeko txartelak ematea arautzen duena. Behin betiko onespena

2012ko aurrekontua. Behin betiko onespena

LERIN

Jarduerarako lizentzia. Baimena

IRUÑA

5. poligonoko katastroko 1026. eta 1031. lurzatiak (Iruñeko Udal Planeko U.I. XVI unitateko ZN-2koak) normalizatzeko proiektua. Hasierako onespena

Lehiaketa, 2012-2013ko ikasturtean Iruñeko ikastetxeetan eta ikastetxe nagusietan gazteei informazioa helarazteko korrespontsaliak abiatzeko

AZKOIEN

3. aldaketa 2012ko aurrekontuan. Behin betiko onespena

GARES

Aldaketa, Eremu publikoa terrazekin okupatzea arautzen
duen ordenantzan. Behin betiko onespena

SAN ADRIAN

Aldaketa xehakatua Udal Plan Orokorreko S-16 sektorean.
Behin betiko onespena

SANTSOL

2012ko aurrekontuetako 1. eta 2. aldaketak.
Hasierako onespena

TAFALLA

23/2012 eta 24/2012 aldaketak aurrekontuan. Hasierako onespena

Herrilurren esleipena

TUTERA

eta funtzionamendua arautzen dituen Erregelamenduan.
Behin betiko onespena"> Aldaketa, "La Cometa" udal ludoketaren antolaketa
eta funtzionamendua arautzen dituen Erregelamenduan.
Behin betiko onespena

Fernando Remacha Udal Kontserbatorioaren eta Udalaren Musika Eskolaren zerbitzuen tasak arautzen dituen ordenantza fiskala. Aldaketaren behin betiko onespena

2011ko ureztapenak

Jarduerarako lizentzia eskaera. Jakinarazpena

Tuterako Herriko Desgaitasunaren Kontseilua
eta haren funtzionamendu arauak. Hasierako onespena

VALTIERRA

2/2012 aldaketa aurrekontuan. Hasierako onespena

VIANA

Xehetasun azterlana. Behin betiko onespena

Xehetasun azterlana. Behin betiko onespena

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, HACIENDA,
INDUSTRIA Y EMPLEO

Edicto de notificación

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

Dirección General de Justicia e Interior
Edictos de notificación

Tribunal Administrativo de Navarra
Edictos de notificación

Edictos de notificación

Tribunal Administrativo de Navarra
Edicto de notificación

ALTSASU/ALSASUA

Edicto de notificación

ARGUEDAS

Notificaciones de requerimientos sobre vehículos abandonados

ARRÓNIZ

Edicto de notificación

BARAÑÁIN

Notificación de incoación de expediente sancionador
y pliego de cargos

BERRIOZAR

Edicto de notificación. Baja de oficio en Padrón

CINTRUÉNIGO

Baja de oficio

ESTELLA/LIZARRA

Notificación de incoación de expedientes sancionadores

MENDAVIA

Desestimación recurso de reposición

PAMPLONA

Recursos de reposición

Anulaciones, denegaciones y devoluciones
de tasa de tarjetas de residente

Imposición de sanciones de ordenanzas municipales

Imposición de sanciones de Ordenanzas municipales

Edicto

Edicto de notificación

PERALTA

Negociado de Orden Público

Negociado de Orden Público

TUDELA

Notificación de sanción

Edicto notificación de imposición de multa coercitiva

Edicto notificación referido a orden de ejecución

VILLAFRANCA

Notificación de infracción

ZIZUR MAYOR

Notificación de resolución sancionadora

Notificación de incoación de expedientes sancionadores

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO

Notificación de bajas por caducidad
en Padrón Municipal de Habitantes

INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Cédula de notificación. Actas de infracción y liquidación

Cédula de notificación. Actas de infracción y liquidación

Cédula de notificación. Actas de liquidación

Cédula de notificación. Actas de infracción

Cédula de notificación. Actas de infracción