43. ALDIZKARIA - 2009ko apirilaren 10a

Aurkibidea

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak

19/2009 FORU AGINDUA, otsailaren 17koa, Hezkuntzako kontseilariak emana, María José Larrea Requejo andrea Hezkuntza Departamentuko Lanbide Heziketaren Zerbitzuko Lanbide Heziketa Nazioarteratzeko Bulegoko buru izendatzen duena, bitarte baterako.

404/2009 EBAZPENA, otsailaren 16koa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana, Yolanda Aroz Ortiz andrea Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko eta haren erakunde autonomoetako funtzionario izendatu, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko O.L.T./E.D.U. lanetan aritzeko, eta lanpostua esleitzen diona.

319/2009 EBAZPENA, otsailaren 3koa, Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Ignacio San Miguel Montoya jauna Nafarroako Enplegu Zerbitzuko Lan-munduan Sartzeko Laguntzen Bulegoko buru izendatzen duena, bitarte baterako.

1.2.2. Plantilla Organikoa, Lan Publikoaren Eskaintza, oposizioak eta lehiaketak

715/2009 EBAZPENA, martxoaren 9koa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen 105 atal, bulego eta unitate parekaturen burutza merezimendu lehiaketa bidez betetzeko otsailaren 25eko 609/2008 Ebazpenaren bidez onetsitako deialdiari dagokionez, Hezkuntza Departamentuko Itunpeko eta Diruz Lagundutako Ikastetxeen Nomina Bulegoko burutzaren epaimahaia aldatzen duena.

716/2009 EBAZPENA, martxoaren 16koa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana, otsailaren 9ko 333/2009 Ebazpena indarrik gabe uzten duena, Vianako Printzea Erakundea-Kultura eta Turismo Departamentuko Sustapenerako Baliabideen Ataleko eta Nafarroako Enplegu Zerbitzuko Zentro Berekiaren Bulegoko burutzei dagokienez. Ebazpen horren bidez, 16 burutza bete gabe utzi ziren.

764/2009 EBAZPENA, martxoaren 16koa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana, Familia, Gazteria, Kirol eta Gizarte Gaietako Departamentuko Kontsumo Ataleko burutza betetzeko merezimendu lehiaketari dagokionez, Blanca Berruete Cilveti andrea, Kontsumo Zerbitzuko zuzendaria, lehiaketako epaimahaiko kide-idazkari gisa mantentzen duena.

AKATS ZUZENKETA, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Giza Baliabideen zuzendariak otsailaren 3an emandako 296/2009 Ebazpenarena. Ebazpen horren bidez, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua erakunde autonomoan Erizaintzako laguntzaile izateko lanpostu batzuk oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda onetsi zen.

1.3. BESTELAKO XEDAPENAK

1.3.1. Lurraldearen antolamendua eta hirigintza

34/2009 FORU AGINDUA, otsailaren 23koa, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitzako kontseilariak emana, Allin Ibarreko Udal Plana Arbeitzako 1. poligonoko 75. lurzatian aldatzeko espedientea, Isabel Ripa Arzoz andreak sustatua, behin betikoz onesten duena.

1.3.3. Nahitaezko desjabetzeak

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2009ko otsailaren 23an hartua, "Zizur Nagusia-Ezkirotz bidea egitea. Tartea: Ezkirozko saihesbidea" proiektuko lanek ukitutako ondasun eta eskubideen okupazioa presakoa dela adierazten duena.

1.3.5. Estatutuak eta lan hitzarmen kolektiboak

BERRIKUNTZA, ENPRESA ETA ENPLEGU DEPARTAMENTUA. Nafarroako Lan Erizaintzako Diplomadun eta Espezialisten Elkartearen Estatutuak (ADETNA).

1.3.6. Beste batzuk

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2009ko otsailaren 23an hartua, Nafarroako Gobernuak sustaturiko industrialdeetako lurzatiak saltzeko prezioak finkatzen dituena.

128/2009 FORU AGINDUA, martxoaren 20koa, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Kontseilariarena. Honen bidez, nekazaritzako nitratoez kutsa daitezkeen eremuak berrikusi dira.

373/2009 EBAZPENA, otsailaren 16koa, Ingurumenaren eta Uraren zuzendari nagusiak emana, Alesbesko udal mugapean zerramak hazteko ustiategi baterako Ingurumen baimen integratua aldatzen duena, eskatutako aldaketaren ondoren instalazioak izanen duen eraketa berriari egokitzeko. Jardueraren titularra Agropecuaria Alesves, S.A. da.

530/2009 EBAZPENA, apirilaren 1ekoa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, Honoris Causa Doktoretza ematea onesten duen erabakia argitaratzeko agintzen duena. Gobernu Kontseiluak 2009ko apirilaren 1ean hartutako erabakiaren bidez onetsi zen hori.

OHARRA, Nekazaritzako Azpiegituren Zerbitzuak emana, Artaizko lurzati berrantolamenduko ordezkapen finka berrien behin betiko jabetza hartzea aditzera ematen duena.

OHARRA, Nekazaritzako Azpiegituren Zerbitzuak emana, Valtierra aldeko (ureztaketa) lurzati berrantolamenduaren oinarriak onesten dituena.

II. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. ORDENANTZAK ETA BESTELAKO XEDAPEN OROKORRAK

ALTSASU

Ordenantza fiskaletan tarifak 2009rako eguneratzearren aldaketa egiteko espedientea. Behin betiko onespena

ANTSOAIN

Udaleko Plan Orokorraren berrikuspena
eta hirigintza lizentziak etenik

BARAÑAIN

Lagunak Udal Zerbitzuaren diru-laguntzak arautzen dituen ordenantza. Behin betiko onespena

BIDAURRETA

2009ko karga-tasen onespena

CADREITA

Ordenantzetako tasa eta prezio publikoen aldaketa 2009ko ekitaldirako. Behin betiko onespena

CORELLA

Tasa eta zerga-tasen aldaketa 2009rako. Behin betiko onespena

FALTZES

Ordenantzak behin betiko onetsita

GALAR

Aldaketa ordenantzan. Behin betiko onespena

Aldaketa ordenantzan. Behin betiko onespena

GOIZUETA

Etxerako egurraren aprobetxamendua arautzen duen ordenantza. Behin betiko onespena

LEDEA

Hilerriaren erabilera eta hura erabiltzeko eta hartan zerbitzu egiteko eskubide eta tasak arautzen dituen ordenantzako aldaketa.
Behin betiko onespena

OLAIBAR

Udal Plana. Hasierako onespena

OROTZ-BETELU

Aldaketa ordenantzan. Behin betiko onespena

IRUÑA

ARS-3/Lezkairuko Plan Partzialeko hirigintzako arauen aldaketa

2.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

2.2.1. Kargu-uzteak, izendapenak eta bestelako egoerak
MARAÑÓN

Udaleko kideen ordainsariak

2.2.2. Plantilla Organikoa, Lan Publikoaren Eskaintza, oposizioak eta lehiaketak
BARAÑAIN

Kultur dinamizatzaile izateko lanpostu bat oposizio bidez eta funtzionario moduan betetzeko deialdiaren 2.c) oinarria aldatuta

BEINTZA-LABAIEN

Plantilla organikoa. Hasierako onespena

MORENTIN

Plantilla organikoa. Hasierako onespena

2.3. BESTELAKO XEDAPENAK

2.3.1. Baimen eta lizentziak
ARTAXOA

Jarduera sailkaturako lizentzia

BERIAIN

Jarduerarako lizentzia. Baimena

NOAIN (ELORTZIBAR)

Jarduerarako lizentzia. Eskaera

Jarduerarako lizentzia. Baimena

2.3.2. Kontratazioa, obrak eta zerbitzu publikoak
LIZARRA

Kontratuaren behin-behineko esleipena, Ekonomia Suspertzeko Estatuaren Funtsaren barrenean sartutako obra baterako.
9/2008 Errege Lege-Dekretua

Kontratuaren behin-behineko esleipena, Ekonomia Suspertzeko Estatuaren Funtsaren barrenean sartutako obra baterako.
9/2008 Errege Lege-Dekretua

Kontratuaren behin-behineko esleipena, Ekonomia Suspertzeko Estatuaren Funtsaren barrenean sartutako obra baterako.
9/2008 Errege Lege-Dekretua

Kontratuaren behin-behineko esleipena, Ekonomia Suspertzeko Estatuaren Funtsaren barrenean sartutako obra baterako.
9/2008 Errege Lege-Dekretua

Kontratuaren behin-behineko esleipena, Ekonomia Suspertzeko Estatuaren Funtsaren barrenean sartutako obra baterako.
9/2008 Errege Lege-Dekretua

Kontratuaren behin-behineko esleipena, Ekonomia Suspertzeko Estatuaren Funtsaren barrenean sartutako obra baterako.
9/2008 Errege Lege-Dekretua

Kontratuaren behin-behineko esleipena, Ekonomia Suspertzeko Estatuaren Funtsaren barrenean sartutako obra baterako.
9/2008 Errege Lege-Dekretua

Kontratuaren behin-behineko esleipena, Ekonomia Suspertzeko Estatuaren Funtsaren barrenean sartutako obra baterako.
9/2008 Errege Lege-Dekretua

ERRONKARIKO IBAXAREN BATZORDEA

Oihan enkantea

2.3.4. Aurrekontuak-Toki Ogasunak
AÑORBE

Aurrekontuak. Behin betiko onespena

ARTAZU

Aurrekontuak. Hasierako onespena

AZPA

2009ko aurrekontu orokorra. Behin betiko onespena

2008ko aurrekontuko 1. aldaketaren espedientea.
Behin betiko onespena

BEINTZA-LABAIEN

2009ko aurrekontua. Hasierako onespena

CABREDO

Aurrekontuko 1/2008 aldaketa. Behin betiko onespena

ELIA

2009ko aurrekontu orokorra. Hasierako onespena

ETXEBERRI

Aldaketak aurrekontuan. Hasierako onespena

GENEVILLA

Aurrekontuko 1/2008 aldaketa. Behin betiko onespena

ELIZAGORRIA

Aurrekontuko 1/2009 aldaketa

MORENTIN

Aurrekontua eta hura betearazteko oinarriak. Hasierako onespena

ZANGOZA

Aldaketa Zangozako Udalaren 2008ko aurrekontuan.
Hasierako onespena

Aldaketa, Zangozako Udalaren Zahar Etxearen 2008ko aurrekontuan. Hasierako onespena

Zangozako Udalaren 2009ko aurrekontu luzatuko aldaketa. Hasierako onespena

SATRUSTEGI

2009ko aurrekontua. Hasierako onespena

MALERREKAKO ZERBITZU OROKORREN MANKOMUNITATEA

Aurrekontuko 1/2008 aldaketa. Hasierako onespena

2007ko kontuak. Hasierako onespena

2.3.5. Beste batzuk
CINTRUÉNIGO

Aldaketa Garbayo Ayensa Promociones, S.L.rekiko hirigintza hitzarmenean. Behin betiko onespena

VALTIERRA

Datu pertsonalen fitxategi automatizatuen arauketa

V. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO

Nota-Anuncio

Nota-Anuncio

Nota-Anuncio

Nota-Anuncio

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO

Información pública

VI. PROZEDURA JUDIZIALAK

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
NÚMERO UNO DE ESTELLA

Edicto

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO DOS DE PAMPLONA

Subasta pública. Ejecución número 1893/2008

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO TRES DE PAMPLONA
(JUZGADO DE FAMILIA)

Edicto

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA

Cédula notificación Sentencia. Juicio ordinario 1197/2008

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO TRES DE PAMPLONA

Edicto juicio de faltas 153/2008 C

Juicio de faltas 155/2008

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO UNO DE PAMPLONA

Edicto de notificación. Ejecución 0000035/2009

Edicto de notificación ejecución 0000035/2009

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO DOS DE PAMPLONA

Edicto ejecución 0000134/2008

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
NÚMERO DOS DE TUDELA

Edicto

VIII. IRAGARKIAK

8.1. BESTELAKO IRAGARKI OFIZIALAK

DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

Dirección General de Interior. Edictos de notificación

Dirección General de Interior. Edictos de notificación

Dirección General de Interior. Edictos de notificación

DEPARTAMENTO DE SALUD

Edicto de notificación

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS SOCIALES,
FAMILIA, JUVENTUD Y DEPORTE

Edicto de notificación

BURLADA

Notificación de bajas por caducidad
en padrón municipal de habitantes

LARRAGA

Edicto

Edicto

MILAGRO

Notificación de bajas por caducidad
en padrón municipal de habitantes

VIANA

Notificación de sanción

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

Resoluciones

INSPECCIÓN DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Cédula de notificación
Resolución acta de liquidación y de infracción