125. ALDIZKARIA - 2003ko irailaren 30a

Aurkibidea

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

Xedapen Orokorrak. Foru Dekretuak

582/2003 FORU DEKRETUA, irailaren 22koa, Nafarroako Gobernuak Estatuaren Administrazioaren eta Nafarroako Foru Komunitatearen arteko Lankidetza Batzordean duen ordezkaritza aldatzen duena.

600/2003 FORU DEKRETUA, irailaren 22koa, Boluntario Lanari buruzko martxoaren 27ko 2/1998 Foru Legean aipatzen diren eginkizun batzuk Gizarte Ongizate, Kirol eta Gazteria Departamentuari atxikitzen dizkiona.

AKATS ZUZENKETA, maiatzaren 123/2003 Foru Dekretuarena, erabilera kolektiboko igerilekuen baldintza tekniko-sanitarioak ezartzen dituena.

AKATS ZUZENKETA, Osasun Departamentuaren egitura organikoa ezarri zuen uztailaren 28ko 275/2003 Foru Dekretuarena.

Xedapen Orokorrak. Foru Aginduak

277/2003 FORU AGINDUA, irailaren 10ekoa, Ekonomi eta Ogasun kontseilariak emana, Ekonomi eta Ogasun Departamentuari atxikitako sozietate publikoak kudeatzeko mandatuen araubidea ezartzen duena.

Agintariak eta Langileak

583/2003 FORU DEKRETUA, irailaren 22koa, Amaya Bordonaba Ruiz andrea, Hezkuntza Departamentuko Aurrekontu eta Kudeaketa Ekonomikoaren Ataleko burua, kargutik kentzen duena. Kargu-uzteak 2003ko irailaren 23az geroztiko ondorioak izanen ditu.

601/2003 FORU DEKRETUA, irailaren 22koa, José Javier Goldáraz Oteiza Gizarte Ongizate, Kirol eta Gazteri Departamentuko Idazkaritza Teknikoko Afera Ekonomikoen eta Araubide Administratiboaren Ataleko buru izendatzea.

602/2003 FORU DEKRETUA, irailaren 22koa, María Pilar Elcarte Elcarte Nafarroako Gizarte Ongizatearen Institutuko Elbarriak Zaintzeko Zentroko zuzendari izendatzen duena.

397/2003 FORU AGINDUA, irailaren 5ekoa, Hezkuntza kontseilariak emana, Nerea García Sanz andrea Tuterako "ETI" Bigarren Hezkuntzako institutuari atxikitzeko, 2003ko irailaren 1etik aurrerako ondorioekin, uztailaren 2ko 147/2002 Foru Dekretuarekin bat eta Hezkuntza eta Kultura kontseilariak ekainaren 9an emandako 263/2003 Foru Aginduaren arabera.

EBAZPENA, 2003ko irailaren 8koa, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko gizarte hezitzaile izateko 21 lanpostu barne igoerako txanda murriztuan eta oposizio bidez betetzeko deialdian onartu eta baztertu diren izangaien behin betiko zerrenda onetsi eta deialdiko 6.1. atala aldatzen duena.

Herrilanak eta Zerbitzu Publikoak

402/2003 FORU AGINDUA, irailaren 5ekoa, Hezkuntza kontseilariak emana, 2003-2004 ikasturterako esleitzen dituena, lehiaketa publikoz eta presako tramiteaz, eskola-garraioko zenbait espediente, eta eman gabe uzten dituena beste zenbait esleipen.

681/2003 EBAZPENA, irailaren 3koa, Toki Administrazioko zuzendari nagusiak emana, "Agoitz, Longida, Urraulbeiti eta Irunberriko udalerrietako presio handiko ur hornidura, 1. eta 2. faseak" izeneko proiektua behin betikoz onesten duena, bai eta proiektuak ukitutako jabe, ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehaztua ere. Erantzuna eman zaie aurkeztutako alegazioei.

944/2003 EBAZPENA, irailaren 3koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Errektoreak emana, Nafarroako Unibertsitate Publikoko hainbat informatika-gelatarako den ekipamendu mikroinformatikoa (146 PC ordenagailu) erostea Dell Computer, S.A. enpresari adjudikatzen diona, C0016/03 espedientea.

Beste Xedapenak

979/2003 FORU AGINDUA, irailaren 8koa, Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak emana, "Nafarroako Ubidea: 4, 5 eta 18. tarteak" izeneko proiektuak ukituriko ondasun eta eskubideak jendaurrean paratzeko epea bukatutzat ematen duena.

228/2003 EBAZPENA, irailaren 4koa, Nekazaritza eta Abeltzaintza zuzendari nagusiak emana, Juan José Manero Sáinz jaunari mintegiko mahatsondoen ekoizle-ugaltzaile tituluaren titulartasuna eta izena aldatzeko baimena ematen diona.

1436/2003 EBAZPENA, irailaren 10ekoa, Industria eta Merkataritza zuzendari nagusiak emana, "Sarriguren eta banaketa sareak birlotzea Berrikuntzaren Hirian eta Sarrigurengo Ekohirian, Eguesibarko (Nafarroa) mugapean"izeneko proiektuko instalazioetarako administrazio baimena eman eta haren onura publikoa onartzen duena.

III. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

NOAIN (ELORTZIBAR)

2003ko otsailean izandako uholdeek kaltetutako higiezinak lurraren gaineko kontribuziotik salbuetsi Alkatetzaren ebazpena

C A B R E D O

Cabredoko Hiri Antolamendurako Udal Planaren prestaketa adjudikatzeko lehiaketa

L A P O B L A C I O N

Lapoblaciongo Hiri Antolamendurako Udal Planaren prestaketa adjudikatzeko lehiaketa

L I Z A R R A

Lizarrako Udalaren Lankidetza Proiektuen Laguntzetarako 2003ko Deialdia

B A R A Ñ A I N

Zehapenen jakinarazpena

Arguedasko, Valtierrako, Villafrancako, Milagroko eta Cadreitako Gizarte Zerbitzu Oinarrizkoen Mankomunitatea

2002ko ekitaldiko kontu orokorrak onetsirik

E T X A L A R

Hasierako onespena, ordenanza fiskalen aldaketari

L E S A K A

Zehapenen jakinarazpena

Arguedasko, Valtierrako, Villafrancako, Milagroko eta Cadreitako Gizarte Zerbitzu Oinarrizkoen Mankomunitatea

2003ko aurrekontua behin betikoz onetsirik

A N T S O A I N

Zehapenen jakinarazpena

I G A N T Z I

Aurrekontuko 01/2003 aldaketa hasiera batean onetsirik

U H A R T E

Deialdia, Uharteko Udaleko albiente izateko 3 lanpostu oposizio bidez betetzeko

A R E S O

Jarduera sailkatua

A G O I T Z

Jarduera sailkatua

B E R R I O B E I T I

Jarduera sailkatua

B U Ñ U E L

Jarduera sailkatua

L I Z A R R A

Jarduera sailkatua

L E I T Z A

Jarduera sailkatua

M U R C H A N T E

Jarduera sailkatua

G A L A R

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua

B U R L A T A

Jarduera sailkatua

Z A R R A K A Z T E L U

Jarduera sailkatua

C A S C A N T E

Jarduera sailkatua

I R U R T Z U N

Jarduera sailkatua

M E N D I G O R R I A

Jarduera sailkatua

T A F A L L A

Jarduera sailkatua

Jarduera sailkatua