96. ALDIZKARIA - 2001eko abuztuaren 8a

Aurkibidea

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

Xedapen Orokorrak. Foru Dekretuak

162/2001 FORU DEKRETUA, ekainaren 25ekoa, apirilaren 14ko 96/1997 Foru Dekretua aldatzen duena. 96/1997 Foru Dekretuak, Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko langileen Estatutuaren 24.2 artikulua hein batean garatzeko, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko langileen lanbide prestakuntza eta hobekuntza errazten zituen.

Xedapen Orokorrak. Foru Aginduak

79/2001 FORU AGINDUA, apirilaren 19koa, Lehendakaritza, Justizia eta Barne kontseilariak meana, bingoko txartelek inprimatua duten prezioari dagokionez, euroa sartzeko aurreikuspenak ezartzen dituena.

221/2001 FORU AGINDUA, ekainaren 13koa, Hezkuntza eta Kultura kontseilariak emana, 2001-2002 ikasturtean eskola garraioak izan behar duen funtzionamendu eta antolaketako jarraibideak ematen dituena.

83/2001 FORU AGINDUA, uztailaren 5ekoa, Industria eta Teknologia, Merkataritza, Turismo eta Lan kontseilariak emana, Nafarroako Foru Komunitatearen esparruan, ordaindu bai baina errekuperatu behar ez diren 2002ko asteguneko jaiak zein diren zehazten duena.

Agintariak eta Langileak

185/2001 FORU DEKRETUA, uztailaren 2koa, Francisco Javier Fernández Ayesa jauna Nafarroako Eskola Kontseiluko edo Hezkuntzako Batzorde Nagusiko kide kargutik kendu eta Joaquín Urízar Tanco jauna Kontseilu horretako kide izendatzen duena.

Herrilanak eta Zerbitzu Publikoak

186/2001 FORU DEKRETUA, uztailaren 2koa, "NA-214 errepidea egokitu eta zabaltzea, Nabaskoze-Burgi, tartea: Nabaskoze-Las Coronasko gaina" proiektuko obrek ukitutako ondasun eta eskubideen okupazioa presakoa dela deklaratzen duena.

187/2001 FORU DEKRETUA, uztailaren 2koa, "Bide berria egitea: Merkantzien geltokia/N-121/Garraioaren Hiria" izeneko proiektuko obrek ukitutako ondasun eta eskubideen okupazioa presakoa dela deklaratzen duena.

71/2001 FORU AGINDUA, martxoaren 6koa, Hezkuntza eta Kultura kontseilariak emana, Tafallako Ama Kontzepzionista Frantziskotarren Komentuko Elizako erretaula nagusia interes kulturaleko ondasun deklaratzeko espedientea irekitzen duena.

1061/2001 EBAZPENA, uztailaren 19koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Adimen Osasuneko IIC zentrorako eraikin bat moldatzeko proiektuaren prestakuntza eta segurtasun eta osasun azterlana kontratatzeko gastua baimendu eta proiektu hori eta, hala bada, obrako zuzendaritza kontratatzeko espedienteari ekiten diona.

1066/2001 EBAZPENA, uztailaren 19koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Barañain-Etxabakoizko osasun etxe berria eraikitzeko obrako proiektuaren prestakuntza, segurtasun eta osasun azterlana, proiektualdiko segurtasun eta osasunaren koordinazioa kontratatzeko gastua baimendu eta proiektu hori eta, hala bada, obrako zuzendaritza kontratatzeko espedienteari ekiten diona.

590/2001 EBAZPENA, uztailaren 5ekoa, Herrilan zuzendari nagusiak emana, "Iruña-Logroño autobia, Zizur Nagusia-Gares tartea, egiteko proiektua" jendaurrean egoteko aldia ebatzi eta proiektua behin betikoz onesten duena.

340/2001 EBAZPENA, ekainaren 15ekoa, Nafarroako Kirol eta Gazteriaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak emana, Zudairiko "Amescoas" gazte aterpetxean harrera zerbitzua, elikadura, eraikinetako garbiketa eta mantentzea, ekipoak, edateko ura, gasa eta ur sanitarioa banatzeko sarea, telefono sarea, informatika eta komunikazio materiala, zabor garraioa eta bestelako zerbitzuak 2001eko udarako esleitzen dituena.

Beste Xedapenak

ERABAKIA, 2001eko uztailaren 2koa, Nafarroako Gobernuak hartua, "Arazuri-Orkoiengo industrialdeko Udalez gaindiko Plan Sektoriala aldatzeko espedientea", Industria eta Teknologia, Merkataritza, Turismo eta Lan Departamentuak sustatua, onesten duena.

ERABAKIA, 2001eko uztailaren 2koa, Nafarroako Gobernuak hartua, "Izizeko (Galoze) Eskualdeko Industrialdea jartzeko Udalez gaindiko Plan Sektoriala aldatzeko espedientea", Industria eta Teknologia, Merkataritza, Turismo eta Lan Departamentuak sustatua, onesten duena.

133/2001 FORU AGINDUA, ekainaren 28koa, Lehendakaritza, Justizia eta Barne kontseilariak emana, Nafarroako Podologoen Elkargo Ofiziala sortzeko espedientea jendaurrean jartzen duena.

760/2001 FORU AGINDUA, ekainaren 25ekoa, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, Nafarroako Auzitegi Nagusiaren Administrazioarekiko Auzien Sailak 2000ko otsailaren 25ean emandako epaia betearaztea agintzen duena. Epai horren bidez Bernardo López Eslava jaunak Nafarroako Gobernuak 1996ko urriaren 21ean harturiko Erabakiaren kontra jarritako 2061/96 errekurtsoa ebatzi zen. Izan ere, erabaki horren bidez, Soraurengo (Ezkabarteko Udala) Arau Subsidiarioak 14. poligonoko 9. lurzatian aldatzeko espedientea, José Luis Sorbet jaunak sustatua, behin betikoz onesteko, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak abuztuaren 7an emandako 881/1995 Foru Aginduaren kontra jarri zen errekurtso arrunta ezetsi zen.

776/2001 FORU AGINDUA, uztailaren 3koa, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, Buñuelgo Udal Plana Hirigintzaren arloko Arautegiko 9. artikuluan eta 14. artikuluko 1, 2 eta 3. idatz-zatietan aldatzeko espedientea, bertako Udalak sustatua, behin betikoz onesten duena.

788/2001 FORU AGINDUA, uztailaren 3koa, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, Elgorriagako Arau Subsidiarioak 777. lurzatiko U.U.11 unitatean aldatzeko espedientea, Fernando Martín Ibarra jaunak sustatua, behin betikoz onesten duena.

810/2001 FORU AGINDUA, uztailaren 4koa, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, Iruñeko Hiri Antolamendurako Plan Orokorra UI-XIIko UC-1 unitatean aldatzeko espedientea, Donibane Kirol Elkarteak sustatua, behin betikoz onesten duena.

616/2001 EBAZPENA, uztailaren 3koa, Hezkuntza zuzendari nagusiak emana, ikasketak egiteko lizentzia bat ematen duena. Lizentzia hori 2001-2002 ikasturterako da, Nafarroako Gobernuko Hezkuntza eta Kultura Departamentuari atxikitako langile finkoentzat.

EKONOMI ETA OGASUN DEPARTAMENTUA. Ediktua.

OSASUN DEPARTAMENTUA. Ediktua.

INDUSTRIA ETA TEKNOLOGIA, MERKATARITZA, TURISMO ETA LAN DEPARTAMENTUA. Ediktua.

OHARRA, Nekazaritzako Egituren Zerbitzuak emana, Ihaben-Basaburua aldeko lurzati berrantolamenduko ordezkapen finka berrien jabetza ematea xedatzen duena.

III. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

T A F A L L A

E D I K T U A

E D I K T U A

Z I R A U K I

Bake epailearen kargua hutsik

C O R E L L A

Bake epaile titularraren eta ordezkoaren hautaketa

L A N A

Behin betiko onespena, 2001eko aurrekontu orokor eta bakarrari eta hura betearazteko oinarriei

G A L O Z E

Bake epaile titularraren eta ordezkoaren hautaketa

ZARAITZU ETA NABASKOZEKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Plantilla organikoa

Aurrekontuko aldaketak

L I Z A R R A

Zehapenen jakinarazpena

J A U R R I E T A

Enkantea, Jaurrietako antzinako kuarteleko eraikinak saltzeko

M A R A Ñ O N

Proiektuaren prestaketa eta zuzendaritza fakultatiboa kontratatzea

Proiektuaren prestaketa eta zuzendaritza fakultatiboa kontratatzea

A R R A D A

Etxebizitza salgai

E R R O N K A R I

Kontribuzio berezia antolatzeko erabakia

Aurrekontuko aldaketa hasiera batez onetsita

U R Z A I N K I

Oihan enkantea, ehuneko hamar merkeago

A L T S A S U

Aurrekontuko aldaketak hasiera batez onestea

A R A K I L

2001eko aurrekontu orokor eta bakarra onestea

I G A N T Z I

2001eko aurrekontuaren hasiera bateko aldaketa

KINTOKO MANKOMUNITATEA

Ehiza barruti publikoa eratzeko proiektua

B A S A B U R U A

Lurzati bat salgai, lehiaketa bidez, babes ofizialeko zortzi etxebizitza eraikitzeko

I R U Ñ A

Lehiaketa publikoa. 2001. urtean Eraikuntzako 6. Tailer Eskolako obretarako hainbat materialez hornitzeko kontratazio-markoa

L O D O S A

2001eko plantilla organikoa

SAKANAKO MANKOMUNITATEA

Behin betiko onespena, 2001eko aurrekontu arruntari

Plantilla organikoa aldaturik

Hasierako onespena, 2001eko aurrekontuko aldaketei. 1/2001 espedientea

2000ko ekitaldiko kontuak jendaurrean

I R U Ñ A

Trafikoko arau-hausteen gaineko zehapenen jakinarazpena

IRUÑERRIKO MANKOMUNITATEA

E D I K T U A

E S T E R I B A R

Administrari-laguntzaile lanpostu bat, lanaldi erdikoa, oposizio bidez betetzeko deialdia. Onartuen zerrenda eta azterketa eguna

NOAIN (ELORTZIBAR)

Bitarteko administrari-laguntzaile izateko lanpostu bat oposizio bidez betetzeko deialdia. Izangai onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda

E G U E S

Hasierako onespena Gorraizko S.3. unitateko xehetasun azterlaneko aldaketari

NOAIN (ELORTZIBAR)

2001. urteko aurrekontu orokor eta bakarreko aldaketen hasierako onespena