90. ALDIZKARIA - 2001eko uztailaren 25a

Aurkibidea

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

Xedapen Orokorrak. Foru Dekretuak

161/2001 FORU DEKRETUA, ekainaren 25ekoa, otsailaren 19ko 30/2001 Foru Dekretuaren xedapen gehigarria aldatzen duena. Otsaileko dekretu horren bidez Nafarroako Psikologoen Elkargo Ofiziala eratu zen, beste kidego batetik bereizi baitzen.

163/2001 FORU DEKRETUA, ekainaren 25ekoa, 1997an finantza-entitateekin eginiko lankidetza hitzarmenen babespean dauden mailegu kualifikatuei -etxebizitza arloko jarduketa babesgarrietarako mailegu kualifikatuei- aplikatuko zaien korritu-tasa efektiboa ezartzen duena.

AKATS ZUZENKETA, ekainaren 11ko 153/2001 Foru Dekretuarena. Foru Dekretu horren bidez Tributuei buruzko Foru Lege orokorraren xedapenak garatu ziren, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren zerga arloko arau-hauste eta zehapenen arloan.

Agintariak eta Langileak

159/2001 FORU DEKRETUA, ekainaren 25ekoa, Ángel Pinillos Arróniz jauna Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko Eskuhartze Ataleko burutzatik kentzea xedatzen duena.

160/2001 FORU DEKRETUA, ekainaren 25ekoa, Ángel Pinillos Arróniz jauna Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko Giza Baliabideen Ebaluazio eta Garapenerako atalburu izendatzen duena, bitarteko gisa.

225/2001 EBAZPENA, martxoaren 5ekoa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, Unibertsitate honetako administrazioko eta zerbitzuetako funtzionario lanpostuen zerrenda argitaratzeko agindua ematen duena.

Herrilanak eta Zerbitzu Publikoak

270/2001 FORU AGINDUA, uztailaren 5ekoa, Hezkuntza eta Kultura kontseilariak emana, Nafarroako Hezkuntza eta Kultura Departamentuko lanbide heziketako ikastetxeetako makinak segurtasun arauetara egokitzeko laguntza teknikoaren 2. fasea kontratatzeko baimena ematen duena.

567/2001 EBAZPENA, uztailaren 4koa, Herrilan zuzendari nagusiak emana, "Bide segurtasuna. Istripu ugariko 59. tartea (IUT-59) kentzeko lanak: Orizko bihurguneetako bide-tartea aldatzea, Iruña-Tutera N-121 errepideko 10,000 k.p.tik 11,000 k.p.ra bitartean" izeneko proiektuari onespen teknikoa eman eta proiektuak ukituriko ondasun eta eskubideen zerrenda jendaurrean jartzen duena.

581/2001 EBAZPENA, uztailaren 4koa, Herrilan zuzendari nagusiak emana, "Irunberri-Ezkaroze NA-178 errepidea zabaldu eta hobetzea, tartea: Espartza-Ezkaroze" proiektua teknikoki onetsi eta jendaurrean jartzen duena, ukitutako ondasun eta eskubideen zerrendarekin batera. Zerrenda Ebazpen honen eranskin gisa ageri da.

591/2001 EBAZPENA, uztailaren 5ekoa, Herrilan zuzendari nagusiak emana, "Nabaskoze-Burgi NA-214 errepidea egokitu eta zabaltzea. Tartea: Nabaskoze-Las Coronas gaina" proiektua jendaurrean jartzeko epea ebatzi eta behin betikoz onesten duena.

576/2001 EBAZPENA, ekainaren 5ekoa, Industri zuzendari nagusiak emana, Ribaforada, Fustiñana eta Cabanillasko udalerrietan "Ribaforada-Fustiñana-Cabanillas adarra" gasbidea eraikitzeko proiektuko instalazioetarako administrazio baimena eman eta haren onura publikoa onartzen duena.

229/2001 EBAZPENA, 2001eko martxoaren 5ekoa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Plan Estrategikoa gauzatzeko lehenengo faseari dagozkion lanen kontratazioa eta exekuzioa Consulting Partner, S.A. enpresari esleitzen dizkiona (C1/2001).

268/2001 EBAZPENA, martxoaren 14koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, Nafarroako Unibertsitate Publikoko sei sail-eraikinetako eta ikasgelategiko korridoreen eta eskaileren argiztapena berritzeko lanen kontratazioa eta exekuzioa Electrificaciones Lumen, S.A.L. enpresari esleitzen dizkiona (PN 2/2001).

299/2001 EBAZPENA, martxoaren 22koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Agrobioteknologia eta Natura Baliabideetako Institutua handitzeko lanen kontratazioa Construcciones J. G. Garbayo Ayensa, S.A enpresari esleitzen diona (C5/2001).

817/2001 EBAZPENA, 2001eko maiatzaren 16koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, Nafarroako Unibertsitate Publikoko kirol instalazioen kontrola eta mantentze-lanak, Huguet de Mantenimiento, S.L enpresari ematen diona.

822 EBAZPENA, 2001eko ekainaren 25ekoa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko muskulazio aretorako makina hornidura eta makinak jartzeko lanak Deportes Irabia, S.L. (Inter-Sport) enpresari esleitzen diona.

Beste Xedapenak

753/2001 FORU AGINDUA, ekainaren 22koa, Ingurumen, Lurraldearen Antolamendu eta Etxebizitza kontseilariak emana, 2001. urtean zikoina zurien habiak egokitzeko jardueretarako dirulaguntzen deialdia onesten duena.

NAFARROAKO ADMINISTRAZIO AUZITEGIA. Jakinarazpen ediktuak.

III. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

B A R A Ñ A I N

Eguneko Zentrorako lokala alogeran

ZANGOZAKO UDALAREN ZAHAR ETXEA ERAKUNDE AUTONOMOA

Zerbitzu orokorretako lau lanpostu. Izendapen proposamena

I R U Ñ A

Prozedura irekiko esleipena, Sanduzelaiko B.E.P.B.ko U.O.1 eta U.O.3 unitateen urbanizazio lanen 1. fasea egiteko

Milagrosako U.O.1 eta U.O.3 urbanizatzeko lanen lehen faseko obra zuzendaritzarako, eraispenetarako eta segurtasun nahiz osasun arloko koordinaziorako aholkularitza teknikoa. Lehiaketaren esleipena

V I A N A

Aurrekontuko aldaketaren behin betiko onespena

B A K A I K U

2001eko aurrekontua eta plantilla organikoa behin betiko onetsita

A R A N G U R E N

Salaketa baten jakinarazpena

U H A R T E

Zehapenen jakinarazpena

Salaketen jakinarazpena

L I Z A R R A

Ebazpen proposamena

A T A R R A B I A

Arau-hausteen jakinarazpena

L I Z A R R A

Ebazpen proposamena

A T A R R A B I A

Ebazpen proposamena

O L L O G O I E N

Boilur aprobetxamenduaren adjudikazioa

AMESKOA LIMITACIONES MENDIKO ADMINISTRAZIO BATZORDEA

Pagoak enkantean

L E G A S A

Usategiak enkantean

IRURTZUNGO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Onartu eta baztertuen behin betiko zerrenda, gizarte hezitzaile izateko lanpostu bat, lanaldi osoan, oposizio-lehiaketaren bidez betetzeko deialdian

L I Z A R R A

Lizarrako Udaleko hiru udaltzain lanpostu oposizio bidez betetzeko deialdia Onartu eta baztertuen behin betiko zerrenda eta azterketa egunak

M E N D A B I A

Lehiaketa, Mendabiako zaharretxe mistoaren eta eguneko zentroaren proiektua prestatu eta obra zuzendaritza egiteko aholkularitza lanak esleitzeko

ERRIBERA GARAIKO HIRI HONDAKIN SOLIDOEN MANKOMUNITATEA

Ordenantza fiskaleko aldaketaren behin betiko onespena

A R A K I L

Ur horniduraren tasak arautzen dituen Arakilgo Udalaren ordenantza