71. ALDIZKARIA - 2021eko martxoaren 30a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.3. Foru Aginduak

34/2021 FORU AGINDUA, martxoaren 10ekoa, Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariak emana, 308 eredua onesten duena: “Balio erantsiaren gaineko zerga, itzulketa eskaera: baliokidetasun errekargua; garraiobide berriak Europar Batasunaren barnean entregatzen dituzten noizean behingo subjektu pasiboak; bidaiari-garraioaren jarduera edo salgaien garraioa errepidetik egiten duten subjektu pasiboak; eta BEZari buruzko Foru Legearen 18.4 artikulua.”

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

GORA JOTZEKO ERREKURTSOA, erdi mailako teknikarien (argitalpenak) deialdiaren aurka.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

38/2021 FORU AGINDUA, martxoaren 9koa, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariak emana, 2016-2020 aldian lanbide heziketako eta gaitasunak eskuratzeko jardueretarako laguntzen 2021eko deialdia onesten duena. Laguntza horiek erregulatzeko arauak Landa Garapeneko, Ingurumeneko eta Toki Administrazioko kontseilariaren irailaren 8ko 318/2016 Foru Aginduaren bidez ezarri ziren. DDBN identifikazioa: 552769.

10E/2021 FORU AGINDUA, martxoaren 1ekoa, Kultura eta Kiroleko kontseilariak emana, Nafarroako toki entitateentzako dirulaguntza deialdi bat onesten duena, 2021. urtean kirol instalazioak eraberritu ditzaten. DDBN identifikazioa: 551674.

89/2021 EBAZPENA, martxoaren 12koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana. Honen bidez onesten da nekazaritzako elikagaien industrietako inbertsioetarako laguntzen 2021eko deialdia. DDBN identifikazioa: 553122.

1035E/2021 EBAZPENA, martxoaren 4koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana, toki entitateei, fundazioei, gizarte-ekimeneko kooperatibei eta irabazi-asmorik gabeko elkarteei osasun programetarako dirulaguntzak emateko deialdia onesten duena, 2020ko abenduaren 1etik 2021eko azaroaren 30era arte doan aldirako. DDBN identifikazioa: 551995.

95/2021 EBAZPENA, martxoaren 4koa, Basoen eta Ehizaren Zerbitzuko zuzendariak emana. Honen bidez, baliogabetzen dira 5 pertsonari esleitutako adjudikazioen emakidak Urbasa eta Andia ondare mendietan erabilera erkideko larre azaleren NPEren 2020ko kanpainarako esleipenean. Emakida horiek adjudikatu zitzaizkien Basoen eta Ehizaren Zerbitzuko zuzendariaren apirilaren 14ko 149/2020 Ebazpenaren bidez.

1.7. BESTELAKOAK

75/2021 EBAZPENA, martxoaren 12koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, Castejongo “Dos de Mayo” Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoari baimena ematen diona atzerriko hizkuntzetan ikasteko programatik ateratzeko.

38E/2021 EBAZPENA, martxoaren 9koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez baimentzen baita Tuterako udal-mugarteko automoziorako plastikoak injektatzeko eta pintatzeko instalazioaren aldaketa nabarmena. Plastic Omnium Equipamientos Exteriores SA da instalazio horren titularra.

39E/2021 EBAZPENA, martxoaren 9koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, Kasedako udal-mugartean elikagaientzako bilgarri artifizialak fabrikatzen dituen instalazio baten aldaketa nabarmena baimentzen duena. Instalazioaren titularra Viscofan SA da.

41E/2021 EBAZPENA, martxoaren 9koa, Ekonomia Zirkularraren eta Klima Aldaketaren Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez berrikusten baita Azkoiengo udal-mugartean zerri haztegiko instalazio baten ingurumen baimen integratua. Instalazioaren titularra Cebapor SLU da. Espediente kodea: 0001-0052-2020-000041.

JENDAURREKO INFORMAZIOA. Ingurumen baimen integratua berrikusteko espedientea, Pablo Domingo Arenzanak sustatua.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ALLIN

Xehetasun-azterketa Amillaoko 5. lurzatian. Behin betiko onespena

AIEGI

1/2021 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

BAZTAN

Jarduerarako lizentzia ematea

DEIKAZTELU

9/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

EKALA

2/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

EULATE

4-6/2020 aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

GALAR

Jarduera-lizentzia. Eskaera

GIRGILLAO

2-10/2020 aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

IRURTZUN

Jarduera-lizentziaren eskaera

MÉLIDA

Udalbatzako kideen ordainsariak eta dedikazio araubidea

MENDIGORRIA

Jarduera-lizentzia. Eskaera

MUNETA

Aldaketa, Hilerriaren erabilera arautzen duen ordenantzan. Hasierako onespena

Aldaketa, Herri-lurretako aprobetxamenduak arautzen dituen ordenantzan. Hasierako onespena

2021eko aurrekontua. Hasierako onespena

NOAIN (ELORTZIBAR)

Aldaketa 2021eko plantilla organikoan. Hasierako onespena

IRUÑA

Deskontu-bonuetarako dirulaguntzak banakako ebaluazio-araubidean, saltokietako, ostalaritzako eta zerbitzuetako kontsumoa sustatze aldera. Deialdiaren laburpena. DDBN (Identif.): 553627

ZANGOZA

Xehetasun-azterketa, 5. poligonoko 1312. lurzatian. Behin betiko onespena

TUTERA

Alkatetzaren eskudantziak eskuordetzea

Alkatetzaren eskudantziak eskuordetzea

UBANI

2021eko aurrekontua. Hasierako onespena

DEIERRI

Aldaketa Udal Plan Orokorraren 19. artikuluan. Behin betiko onespena

ZIZUR NAGUSIA

Aldaketa hirigintzako arauen 99. artikuluan. Behin betiko onespena

Hilerriko zerbitzuak emateko tasak arautzen dituen ordenantza fiskala aldatzeko espedientea. Behin betiko onespena

CASCANTEKO, CINTRUENIGOKO ETA FITEROKO UR MANKOMUNITATEA

2021eko aurrekontua. Hasierako onespena

ERDIALDE-MAIRAGAKO MANKOMUNITATEA

Aldaketa 2021eko aurrekontuan. Hasierako onespena. Kreditu transferentziarako espedientea

ERRIBERAKO MANKOMUNITATEA

Akats zuzenketa, egoitza elektronikoa sortzeko iragarkian

3. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

GOBERNUAREN ORDEZKARITZA

Jendaurreko informazioa, Sierra de Tabar izeneko 52 MW-eko haize-parkearen eta energia ateratzeko haren azpiegituraren aurretiazko administrazio baimenaren eta ingurumen-inpaktuaren adierazpen eskaerari buruzkoa

Jendaurreko informazioa, Los Corrales 58,60 MW eko haize parkearen eta energia ateratzeko haren azpiegituraren aurretiazko administrazio baimenaren eta ingurumen inpaktuaren adierazpen eskaerari buruzkoa

Jendaurreko informazioa, “Diana” izeneko 88.2 MW-eko haize-parkearen eta “Vientos del Sur” izeneko 63 MW-eko haize-parkearen eta haien ebakuazio azpiegitura amankomunaren aurretiazko administrazio baimenaren eta ingurumen-inpaktuaren adierazpen eskaerari buruzkoa

Jendaurreko informazioa, Abeto New Energy izeneko 93 MWp-eko eguzki instalazio fotovoltaikoaren eta haren ebakuazio azpiegituren aurretiazko administrazio baimenaren eta ingurumen-inpaktuaren adierazpenaren eskaerari buruzkoa, eta instalazioko azpiestazioa eta sustatzaileen azpiestazio kolektorea lotzen dituen 66 kV-eko lurpeko linearen onura publikoaren deklarazioari buruzkoa

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO DOS DE PAMPLONA

Despido objetivo individual 138/2020

Procedimiento ordinario 438/2020

Reclamación de cantidad 807/2020

Citación. Procedimiento ordinario 154/2020

Reclamación de cantidad 8/2021

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO TRES DE PAMPLONA

Procedimiento ordinario 720/2020

Citación. Despido objetivo individual 828/2020

Ejecución de títulos judiciales 66/2019

Ejecución de títulos judiciales 16/2021

JUZGADO DE LO SOCIAL
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA

Citación. Procedimiento de oficio 925/2018

Procedimiento ordinario 225/2020

Procedimiento ordinario 835/2019

Ejecución de títulos judiciales 21/2021

Ejecución de títulos judiciales 20/2021

Ejecución de títulos judiciales 24/2021

Ejecución de títulos judiciales 7/2021

Ejecución de títulos judiciales 77/2020

Ejecución de títulos judiciales 92/2020