97. ALDIZKARIA - 2020komaiatzaren11

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.3. Foru Aginduak

63/2020 FORU AGINDUA, maiatzaren 5ekoa, Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariak emana, aldi baterako berrantolatzen duena Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko bulegoetarako babes itxituren hornidura kontratuak sinatzeko eskumena.

64/2020 FORU AGINDUA, maiatzaren 5ekoa, Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariak emana, balio erantsiaren gaineko zergaren araubide erraztuaren lehenengo hiruhilekoari dagokion kuota, 30/2020 Foru Agindua aplikatzearen ondorioz sortua, murrizten duena, eta foru agindu horrek garatutako araubideei uko egitearen efektuak aldatzen dituena. Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariaren otsailaren 24ko 30/2020 Foru Aginduaren bidez, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zenbatespen objektiboko araubidea eta balio erantsiaren gaineko zergaren araubide erraztua garatzen dira 2020. urterako.

157/2020 FORU AGINDUA, maiatzaren 5ekoa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, Eskubide Sozialetako kontseilariak martxoaren 17an emandako 130/2020 Foru Agindua aldatzen duena eta, horrekin batera, gizarte zerbitzuetako egoiliarrak edo erabiltzaileak eta, orobat, zerbitzu horiek ematen dituzten langileak babesteko prebentzio neurriak hartzera premiatzen duena. Aipatutako 130/2020 Foru Aginduaren bidez, prebentzio neurriak eta gomendioak hartu ziren oinarrizko gizarte zerbitzuetan (OGZ), gizarte zerbitzuen zentroetan (GZZ), gizarteratze eta laneratze taldeetan (GLT), haurrei eta nerabeei laguntzeko taldeetan (HNLT), genero indarkeriaren biktimei osoko arreta emateko taldeetan (GIBOAT), etxebizitzaren esparruko gizarteratze taldeetan (EGT) eta etxegabeendako harrera zerbitzuetan, koronabirusaren (COVID-19) eboluzio epidemiologikoak eragin duen alarma egoerak dirauen bitartean aplika daitezen.

158/2020 FORU AGINDUA, maiatzaren 6koa, Eskubide Sozialetako kontseilariak emana, Eskubide Sozialetako kontseilariaren martxoaren 17ko 132/2020 Foru Agindua aldatzen duena. Haren bidez, prebentzio neurriak eta gomendioak ezartzen dira adinekoen, desgaitasuna dutenen eta adingabeen esparruan, koronabirusaren (COVID-19) eboluzio epidemiologikoak eragin duen alarma egoerak irauten duen bitartean.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

21/2020 EBAZPENA, martxoaren 18koa, Garraioetako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baita Nafarroako Foru Komunitatean, 2020. urtean, errepideko garraio publikoaren sektorean prestakuntza ekintzak antolatzeko dirulaguntzen deialdia.

402/2020 EBAZPENA, maiatzaren 5ekoa, Nekazaritza eta Abeltzaintzako zuzendari nagusiak emana, COVID-19ak eragindako krisia dela eta, ardi eta ahuntz aziendaren sektoreari laguntzeko, “minimis” araubideari lotutako ohiz kanpoko neurri bat emateko oinarri arautzaileak ezartzen dituena eta 2020ko laguntzen deialdia onesten duena. DDBN identifikazioa: 504912.

603/2020 EBAZPENA, apirilaren 24ko, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Ikerketako errektoreordeak emana, zeinaren bidez Siemens Gamesa Renewable Energy Innovation & Technology, S.L. Unipersonal enpresak finantzatutako laguntza baten deialdia onesten baita Sistemen Ingeniaritza eta Automatika jakintza-arloarekin loturiko doktoretza aurreko kontratu bat finantzatzeko.

1.7. BESTELAKOAK

846/2020 EBAZPENA, martxoaren 24koa, Hezkuntza Departamentuko Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzuko zuzendariak emana, Hezkuntzako kontseilariaren martxoaren 18ko 77E/2020 Foru Agindua gauzatzen duena.

1004/2020 EBAZPENA, apirilaren 27koa, Hezkuntza Departamentuko Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzuko zuzendariak emana, Hezkuntzako kontseilariaren irailaren 20ko 235E/2019 Foru Agindua betearazten duena.

233/2020 EBAZPENA, apirilaren 29koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, enplegurako lanbide prestakuntzaren arloko jarraibide bereziak onesten dituena, koronabirusa (COVID-19) dela-eta egun dugun egoeraren ondorioz.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ABARTZUZA

Egoitza elektronikoa sortzea

ARLEGI

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

BEIRE

Akats zuzenketa, “Administrazio elektronikoa arautzen duen ordenantzaren” behin betiko onespenean

BURLATA

Laburpena, 2020, 2021, 2022 eta 2023an garapenerako lankidetza eta hezkuntza proiektuak egiteko dirulaguntzak norgehiagokako araubidean emateko deialdi publikoarena

CABANILLAS

Akats zuzenketa, Taxi lizentzia baterako deialdian

OLTZA ZENDEA

Aldaketa, Udalaren kirol instalazioetan zerbitzuak emateko tasak arautzen dituen ordenantzan. Hasierako onespena

Ezkontza zibilak arautzen dituen udal ordenantza. Hasierako onespena

Kutsadura akustikoaren aurka babesteko udal ordenantza. Hasierako onespena

ETXARRI ARANATZ

Jarduera sailkatuetarako, obretarako eta era guztietarako jarduerak abiarazteko erantzunkizunpeko adierazpena eta aurretiazko komunikazioa egiteko prozedura arautzen duen ordenantza. Hasierako onespena

XABIER

Aldaketa, Ur horniduraren tasak arautzen dituen ordenantza fiskalean eta Estolderiaren eta hondakin uren arazketaren tasak arautzen dituen ordenantza fiskalean. Behin betiko onespena

LEZAUN

Egoitza elektronikoa sortzea

MARTZILLA

Kudeaketako hirigintza-hitzarmena, UO.12 exekuzio unitatean. Behin betiko onespena

PITILLAS

Akats zuzenketa, “Administrazio elektronikoa arautzen duen ordenantzaren” behin betiko onespenean

GARES

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

Aldaketa, Sustapen pribatuaren bidez Garesko Alde Zaharreko etxebizitzak zaharberritzeko laguntzak arautzen dituen ordenantzan.
Hasierako onespena

Aldaketa Ibilgailuen zirkulazioa arautzen duen udal ordenantzan. Behin betiko onespena

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

MILAGRO

Notificación de bajas de oficio
en el Padrón Municipal de Habitantes

JUZGADO DE LO MERCANTIL
NÚMERO UNO DE PAMPLONA

Juicio verbal 323/2018

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
NÚMERO CINCO DE TUDELA

Juicio verbal 313/2019