97. ALDIZKARIA - 2020komaiatzaren11

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ARLEGI

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

Arlegiko Kontzejuko Batzarrak, 2019ko abenduaren 26an egin bilkuran, honako erabaki hau hartu zuen:

1. Hasiera batez onestea 2020ko ekitaldiko aurrekontu orokor eta bakarra, eta hura betearazteko oinarriak.

2. Hasierako onespena Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea eta jendaurrean edukitzea, legeak ezartzen dituen baldintzetan.

Erreklamaziorik egon ezean, behin betiko onetsitzat joko dira, jendaurreko epea bukatutakoan.

Argitara ematen da, Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 271. artikuluan ezarritakoa bete beharrez.

Arlegin, 2019ko abenduaren 26an.–Alkate udalburua, Christian Waskonig Caro.

Iragarkiaren kodea: L2004722