43. ALDIZKARIA - 2020ko martxoaren 3a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.2. Foru Dekretuak

AKATS ZUZENKETA, urtarrilaren 29ko 5/2020 Foru Dekretuarena. Horren bidez, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen plantilla organikoa aldatzen da.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

489/2020 EBAZPENA, otsailaren 21ekoa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez izendatzen baitira Langileen Batzordeak, bere ordezkari gisa, kalifikazio-epaimahairako proposatutako kideak, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko arkitekto tekniko izateko bederatzi lanpostu oposizio bidez betetzeko deialdian.

GORA JOTZEKO ERREKURTSOA, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan terapeuta okupazional izateko 2 lanpostu oposizio-lehiaketa bidez betetzeko deialdiaren gainean.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

123/2020 EBAZPENA, otsailaren 5ekoa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuak eman eta kudeatzen dituen dirulaguntza batzuetarako 2020ko gastua baimentzen duena. DDBN identifikazioa: 494847.

55E/2020 EBAZPENA, otsailaren 12koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez baimentzen baita deialdi honen gastua: “Toki entitateentzako dirulaguntzak langabeak kontratatzeagatik.” DDBN identifikazioa: 494871.

114E/2020 EBAZPENA, otsailaren 21ekoa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, abenduaren 26ko 4094E/2019 Ebazpena aldatzen duena.

1.5. ESTATUTUAK ETA LAN HITZARMEN KOLEKTIBOAK

47/2020 EBAZPENA, otsailaren 12koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez akats zuzenketa egiten baita urriaren 3ko 96C/2019 Ebazpenean. Horren bidez, Timac Agro España SA enpresaren Lodosako lantokirako hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailutu eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabaki zen.

5C/2020 EBAZPENA, urtarrilaren 20koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, GKN Driveline enpresaren Zarrakazteluko lantokirako hitzarmen kolektibotik eratorritako akordioa erregistratzea, gordailutzea eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena.

6C/2020 EBAZPENA, urtarrilaren 20koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, Villatuertako Gráficas Cems SL enpresaren hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailutu eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena.

10C/2020 EBAZPENA, urtarrilaren 29koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, Tuterako Inplastic SA enpresaren hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailutu eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena.

12C/2020 EBAZPENA, urtarrilaren 30ekoa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez erabakitzen baita Noaingo Shanae Servicios Geriátricos SL enpresaren hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailutu eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

13C/2020 EBAZPENA, urtarrilaren 30ekoa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, Restauración Hambar Cuatro SL enpresaren Iruñeko Mercaderes kaleko 17ko lantokirako hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailutu eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena.

14C/2020 EBAZPENA, urtarrilaren 30ekoa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez erabakitzen baita Orkoiengo Basmat Mattying System SL enpresaren hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailutu eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

15C/2020 EBAZPENA, otsailaren 10ekoa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez erabakitzen baita Uharteko Zeroa Multimedia SA enpresaren hitzarmen kolektiboa aldatzeko akordio partziala erregistratzea, gordailutzea eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

17C/2020 EBAZPENA, otsailaren 10ekoa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, erabakitzen duena Nafarroako industria siderometalurgikoaren sektoreko hitzarmen kolektiboko soldatak 2020an berrikusteari buruzko akordioa erregistratzea, gordailutzea eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

18C/2020 EBAZPENA, otsailaren 10ekoa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Elikagaien Biltegizainen sektorearen hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailutu eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena.

1.7. BESTELAKOAK

32/2020 EBAZPENA, otsailaren 10ekoa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez eguneratzen baitira, 2019-2020 ikasturterako, toki entitateen ekarpenaren portzentajea eta finantzaketa moduluen zenbateko ekonomikoak, hots, Hezkuntzako kontseilariaren abuztuaren 27ko 79/2012 Foru Aginduan ageri direnak, eta zeinaren bidez finantzaketa modulu batzuk onesten baitira, haur eskoletan ordutegi ezberdinetako lanaldiak konbinatzeko. 79/2012 Foru Aginduaren bidez ezarri ziren Hezkuntza Departamentuaren eta toki entitateen artean lankidetza-hitzarmenak izenpetzeko oinarriak, udal titulartasuneko Haur Hezkuntzako lehen zikloko ikastetxeen kudeaketa finantzatzeko asmoz.

39/2020 EBAZPENA, otsailaren 14koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez ezartzen baita zein izanen den, ikastetxe publiko eta pribatu itunduetan ikasleak onartzeko prozeduraren barnean, hurbiltasun linealaren irizpidea, haren balorazioa eta aplikatuko den gehieneko distantzia, zer herritan aplikatuko den eta zein izanen den ikasleen batez besteko gehieneko erlazioa eskola unitate bakoitzeko, bai eta, horrez gain, zein diren prozeduraren jarraibideak, egutegia eta eskabide ereduak ere, Nafarroako Foru Komunitatean Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko ikasketak egiteko 2020-2021 ikasturtean.

JENDAURREKO INFORMAZIOA, Esan goi tentsioko instalazio elektrikoa jartzeko administrazio baimenari buruzkoa, proiektuaren onespenari buruzkoa eta zehazki haren onura publikoa deklaratzeari buruzkoa. Espedientea: SAT11070.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

OLTZA ZENDEA

Aldaketa 2019ko lan publikoaren eskaintzan

OTSAGABIA

Deialdia, Zaraitzuko Ibaxa zahar etxean bi gerokultore lanpostu oposizio-lehiaketa bidez betetzeko

IRUÑA

Deialdia, izangai-zerrenda bat hautaproben bitartez osatzeko, Joaquin Maya Musika Eskola Bereziko irakasle lanpostuan ikastaro monografikoen espezialitatean aldi baterako kontratu bidez aritzeko, gertatzen ahal diren beharrak asetzeari begira

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

BARAÑAIN

Aldaketa, Merkataritza ez egonkorra arautzen duen udal ordenantzan. Behin betiko onespena

BUÑUEL

10/2019 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

CAPARROSO

2020rako lan egutegia eta egun baliogabeen deklarazioa

OLTZA ZENDEA

Akats zuzenketa, 2020ko dirulaguntzetarako deialdi publikoaren laburpenean, jarduerak egiteko kultura, kirol, hezkuntza, berdintasun, euskara eta gazteria arloetan

CORELLA

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

ETXARRI

2019ko aurrekontua. Hasierako onespena

IGANTZI

2019ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

URRAULGOITI

Udal Plana jendaurrean

EGUESIBAR

Aldaketa enpresa mintegiaren erabilerak eta funtzionamendua arautzen dituen erregelamenduan. Behin betiko onespena

Ordenantza, kultur ikastaro eta jardueretako bizikidetzari buruzkoa. Hasierako onespena

ZUÑIGA

2020rako zerga-tasak

UHARTEKO ETA ESTERIBARKO UDALEN ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

1/2019 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

NOAIN ALDEKO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

AZKOIEN ALDEKO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Aldaketa, Etxeko laguntza zerbitzua arautzen duen ordenantzan. Hasierako onespena

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

ABÁRZUZA

Baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes

CINTRUÉNIGO

Baja de oficio en el Padrón Municipal de Habitantes

TAFALLA

Notificación resolución alcaldía

Notificación de resolución de alcaldía