43. ALDIZKARIA - 2020ko martxoaren 3a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

CORELLA

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

Corellako Udalak, 2019ko abenduaren 12an egin osoko bilkuran, hasiera batez onetsi zuen 2020. urterako plantilla organikoa.

Jendaurreko epean inork ez du alegaziorik aurkeztu. Hortaz, behin betiko onetsirik gelditu da 2020ko plantilla organikoa.

Aplikatu beharreko araudia: Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 235. artikulua.

Corellan, 2020ko otsailaren 12an.–Alkatea, Gorka García Izal.

UDALA

2020ko plantilla organikoa

Funtzionarioak 2019/11/11n

LANPOSTUAREN IZENA

FUNTZIONARIO KOPURUA

MAILA

SARBIDEA

MAILA
1

LANPOSTUA

BERARIAZKO O. UDALTZ.

LANALDIAREN LUZAPENA

BURUTZA

BATERAEZINT.

TXANDAK. LAN. KONPENTSAZIOA

ADMINISTRAZIO EGOERA

Idazkaria

1

A

OL

38,42 (1)

35 (1)

Hutsik

Kontu-hartzailea

1

A (1)

OL

28,27

35 (1)

Jardunean

Administrari-ofiziala

1

C

C

12

27,56

Hutsik

Administrari-ofiziala

1

C

OL

12

27,56

Jardunean

Administrari-ofiziala

2

C

OLM

12

27,56

Jardunean

Kultura koordinatzailea

1

B

OL

50,27

10

Jardunean

Kirol koordinatzailea

1

B

OL

7,27

Eszedentzian

Gizarte-langilea

1

B

OL

35,27

10

Jardunean

Gizarte-hezitzailea

1

B

OLM

35,27

Jardunean

Udaltzaingoko kaboa

1

C

OLM

3,96

45

20

6**

Hutsik

Udal agenteak

1

C

O

3,96

45

6**

Zerbitzu bereziak

Udal agenteak

8

C

O.

3,96

45

6**

Jardunean

Udal agenteak

1

C

O.

3,96

45

6**

Hutsik (2017)

Udal agenteak

3

C

O.

3,96

45

6**

Hutsik (2019)

Landazaintzako arduraduna

1

D

OLM

12

52,69

Hutsik

Udal lantaldearen arduraduna

1

D

OL

12

25

10

20

Hutsik

Obretako ofiziala

1

D

OL

12

7,79

10

Jardunean

Lantaldeko makinetako ofiziala

1

D

OLM

12

26,99

Jardunean

Mantentze-lanetako ofiziala

1

D

OLM

12

5,69

10

Hutsik

(1) 4/2011 Foru Legearen aplikazioa.

(2) Udaltzaingoko agenteen osagarrien birbanaketa, Osoko Bilkuraren 2019/05/21eko erabakiaren arabera.

Lan-kontratudun finkoak

LANPOSTUAREN IZENA

KOPURUA

MAILA

SARBIDEA

MAILA

1

LANPOSTUA

2

BATERAEZINTASUNA

ARRISKU BEREZIA

LANALDIAREN LUZAPENA

ADMINISTRAZIO EGOERA

Arkitektoa

1

A

O

15,42

35

Hutsik

Gizarte-langilea

1

B

OL

35,27

Hutsik

Administrari laguntzailea

4

D

OL

12

31,69

Hutsik

Familia-langilea

2

D

LL

12

10,69

Jardunean

Familia-langilea

3

D

OL

12

10,69

Hutsik

Zerbitzu anitzetako langilea, elektrikaria

1

D

OL

12

35

10

Hutsik

Zerbitzu anitz., lorezaintza

1

D

OL

12

28,69

10

Hutsik

Eskolazaina

1

D

LLLEGLB *

12

10,69

Jardunean/LEO

Zerbitzu anitzetako langilea, ehorzlea

1

E

OL

15

40,91

10 (p)

10

Hutsik

Eskolazaina

1

E

OL

15

7,91

Jardunean

Zerbitzu anitzetako enplegatua, batez ere ikastetxeko eskolazaina

1

E

O

15

7,91

Hutsik/LEO (%74)

(*) LLLEGLB: lekualdatze lehiaketa, beren lanpostuari egokitu gabeko langileak birkokatzeko.

Behin-behineko langileak

LANPOSTUAREN IZENA

KOPURUA

SARBIDEA

MAILA 1

MAILA

LANPOSTUA 2

BERARIAZKO O. UDALTZ.

BURUTZAREN SOSTENGUA

TXANDAKOA

BURUTZA

ADMINISTRAZIO EGOERA

Udaltzain burua

1

Izend. ask.

C

49,96

45

20

Jardunean

Praktiketan dauden funtzionarioak

LANPOSTUAREN IZENA

KOPURUA

SARBIDEA

MAILA 1

MAILA

LANPOSTUA 2

BERARIAZKO O. UDALTZ.

BURUTZAREN SOSTENGUA

TXANDAKOA

BURUTZA

ADMINISTRAZIO EGOERA

Udaltzain-agentea

1

O

C

Praktikak

23/2018 Foru Legearen III. xedapen gehigarria

Langileen zerrenda

Funtzionarioak

LANPOSTUAREN IZENA

MAILA

GRADUA

ANTZINATASUNA

MAILA

LANPOSTUA

LANALDIAREN LUZAPENA

BERARIAZKO O. UDALTZ.

BURUTZA

BATERAEZ.

TXANDAK. LAN. KONPENTSAZIOA

KARGUA

Lopez Mendoza Milagrosa

(Bitarteko gisa)

A

5

5

-

38,42

35

Idazkaria

Ugarte Martinez Rosana

A

4

4

28,27

35

Kontu-hartzailea

Lopez Mendoza Milagrosa

(Bitarteko gisa, idazkaria)

C

-

-

12

27,56

Administ.-ofiziala

M.ª Jose Armendariz Poyales

C

5

5

12

27,56

Administ.-ofiziala

Milagrosa Perez Barquin

C

4

5

12

27,56

Administ.-ofiziala

Antonio Martínez Jiménez

B

5

6

50,27

10

Kultura koordin.

M.ª Jesus Arellano Ayala

B

4

5

35,27

10

Gizarte-lang.

Purificacion Zabalza Lopez

B

4

5

35,27

Gizarte-hezitzailea

Mateo Jimenez Jose Manuel

C

4

3

3,96

45

6

Udaltzaina

Morales Artigas J. Tomas

(Zerbitzu bereziak, udaltzain burua)

C

5

5

49,96

45

20

Udaltzaina

Arellano Peinado Fco. Javier

C

5

5

3,96

45

6

Udaltzaina

Cebollada Kremer Jose I.

C

5

5

3,96

45

6

Udaltzaina

Igea Lopez Joaquin

C

5

5

3,96

45

6

Udaltzaina

Orta Quinto Esther

C

4

3

3,96

45

6

Udaltzaina

Zapatero Ochoa Jesus Ivan

C

3

3

3,96

45

6

Udaltzaina

Zapatero Ochoa Roberto

C

3

2

3,96

45

6

Udaltzaina

Navarro Izal Carlos

C

2

2

3,96

45

6

Udaltzaina

Javier Sesma Arellano

(Bitarteko gisa, arduraduna)

D

4

5

12

25

10

20

Lantaldearen arduraduna

Javier Sesma Arellano

(Bitarteko gisa, arduraduna)

D

4

5

12

26,99

Lantaldeko makinetako ofiziala

Jesus Ayala Mateo

D

4

5

12

7,79

10

Obretako ofiziala

Eszedentzian dauden funtzionarioak, lanpostu erreserbarik gabe

IZENA

MAILA

LANPOSTUA

Garbayo Lopez, Angel Ignacio

C

Udaltzaina

Catalan Lopez, Fco. Javier

C

Udaltzaina

Rada Perez, Victorino

C

Udaltzaina

Yanguas Barquin, Armando

C

Udaltzaina

Sesma Cruz, Eduardo

C

Udaltzaina

Eszedentzian dauden funtzionarioak, lanpostu erreserbarekin

IZENA

MAILA

LANPOSTUA

Daniel Martinez Aguado

B

Kirol koordinatzailea

Lan-kontratudun finkoak

LANPOSTUAREN IZENA

ANTZINATASUNA

MAILA 1

LANPOSTUA 2

PRESTASUNA

KARGUA

Gil Garcia, Milagrosa

1993/08/16

12

10,69

Familia-langilea

Gonzalez González, Luisa

1992/07/22

12

10,69

Familia-langilea/LEO

Garcia Sanz, Maria Dolores

1992/07/02

12

10,69

Ikastetxe publikoko eskolazaina/LEO

Sesma Barcelona, Antonio

2006/11/02

15

7,91

Ikastetxe publikoko eskolazaina

Behin-behineko langileak

LANPOSTUAREN IZENA

KOPURUA

SARBIDEA

MAILA 1

MAILA

LANPOSTUA
2

BERARIAZKO O. UDALTZ.

LANALDIAREN LUZAPENA

TXANDAKOA

BURUTZA

ADMINISTRAZIO EGOERA

Jose Tomás Morales Artigas

1

Izend. ask.

C

49,96

45

20

Jardunean

Beste administrazioetako langileak, zerbitzu eginkizunetan

LANPOSTUAREN IZENA

KOPURUA

MAILA 1

MAILA

LANPOSTUA
2

BERARIAZKO O. UDALTZ.

LANALDIAREN LUZAPENA

TXANDAKOA

BURUTZA

ADMINISTRAZIO EGOERA

Antonio Perez Gonzalo

1

C

3,96

45

6

20

Zerbitzu eginkizunak

(Bitarteko kaboa)

Jesus Zaracain Martinez

1

C

3,96

45

6

Zerbitzu eginkizunak

(Udal agentea)

Jesus Lucea Peralta

1

C

3,96

45

6

Zerbitzu eginkizunak

(Udal agentea)

Lan-kontratudunak

LANPOSTUAREN IZENA

ANTZINATASUNA

MAILA 1

LANPOSTUA
2

BATERAEZINTASUNA

LANALDIAREN LUZAPENA

BURUTZA

ARRISKU BEREZIA

KARGUA

Bernaola Olivares Catalina

2006/07/03

15,42

35

Arkitektoa

Aguirre Bueno Aitana

2003/03/21

35,27

Gizarte-langilea

Trincado Fernandez Adrian

2018/08/13

7,27

Kirol koordinatzailea

Riccobene Liroz Yolanda

2001/06/04

12

31,69

Administr. laguntzailea

Garcia Sanz Maria Jose

2004/07/28

12

31,69

Administr. laguntzailea

Atienza Fernandez Raquel

2004/12/16

12

31,69

Administr. laguntzailea

Mellado Lopez Erika

2008/03/10

12

31,69

Administr. laguntzailea

Arellano Delgado M.ª Carmen

2018/11/05

12

Administr. laguntzailea

Carrillo Sesma Monica

2000/04/12

12

10,69

Familia-langilea

Gonzalez Alvarez Maria Jose

2003/06/23

12

10,69

Familia-lang.

Vera Pérez, Eva Maria

2016/10/03

12

10,69

Familia-langilea/

Luisa Gonzalez Alvarez ordezkatuz

Corpas Sanz, Maria Dolores

2006/07/03

12

10,69

Familia lang./Perez Azcona, Enrique ordezkatuz (ABE)

2016/06/06

12

52,69

Landazaintzako arduraduna

Vergara Losua, Camino

2014/04/09

15

7,91

Zerb. anitzetako enpleg., batez ere ikast. eskolazaina (LEO)

Rodriguez Diaz, Santiago

2010/04/12

12

35

10

Zerbitzu anitzetako enpleg.

Hostau Devis, Alejandro

2002/01/14

12

28,69

10

Zerbitzu anitzetako enpleg.

Atienza Martinez, Fco. Javier

2002/09/21

15

23,31

10

Zerbitzu anitzetako enplegatua-LKEFM*

Ayala Martinez, Jose Antonio

2012/12/31

15

40,91

10

10

Zerbitzu anitzetako enpleg.

Ruiz Ayuso, Miguel

2007/07/23

15

23,91

10

Zerbitzu anitzetako enpleg.

Monreal Navarro, Jose R.

2007/07/23

15

11,41

10

Zerbitzu anitzetako enplegatua-LKEFM*

Martinez Murga, Jose

2007/07/23

15

11,41

10

Zerbitzu anitzetako enplegatua-LKEFM*

García Cantón, Esther

2014/04/22

15

11,41

10

Zerbitzu anitzetako enplegatua-LKEFM*

Fernandez Muñoz, Domingo M.

2018/01/02

15

11,41

10

Zerbitzu anitzetako enpleg.

Izal Maximo, Antonio

2018/01/02

15

11,41

10

Zerbitzu anitzetako enpleg.

Olloqui Puente, Pedro Jesús

2018/01/15

12

17,79

10

Obretako ofiziala

Rodriguez Verdugo, Victoriano

2018/04/25

15

11,41

10

Peoia

Lazaro Lainez, Jose Javier

2018/06/04

15

11,41

10

Zerbitzu anitzetako enpleg.

Saez Muñoz, Francisco Javier

2018/12/04

12

7,79

10

Igeltsero-ofiziala

Catalan Rico, Joaquin

2016/12/27

15

64

10

Kultura-etxeko atezaina

Alfaro Izquierdo, Faustino J.

2019/09/23

15

11,41

10

Zerbitzu anitzak

Jimenez Anguiano, Carlos

2019/10/21

15

Zerbitzu anitzetako enpleg.

Perez Alvaro, Bermejo

2019/02/18

15

Peoia

Valles Galarreta ,Jose Javier

2019/01/14

15

11,41

10

Zerbitzu anitzak

Sesma Garcia, Lourdes Rita

2008/01/17

Postaria-LKEFM*

Ibiricu Gil, M.ª Isabel

2019/03/27

12

3

Enplegu sozial babestuko monitorea.

Rubio Pisa, Carmen

2019/04/01

Enplegu sozial babestuko peoia

Beamonte Galarreta, Elena

2019/04/01

Enplegu sozial babestuko peoia

Abdi Zineb

2019/09/10

Enplegu sozial babestuko peoia

Diaz Ladrero, Elsa

2019/05/22

Berdintasuneko agentea

De La Torre Peña, Inmaculada

2019/08/29

35,27

10

Kultura koordinatzailea/

Antonio Martinez ordezkatuz

Fernandez Garcia, Ines

2019/09/02

Eskola-sustatzailea

* LKEFM. Lan-kontratudun ez finko mugagabea.

Eszedentzian dauden lan-kontratudunak, lanpostu erreserbarik gabe

IZENA

MAILA

LANPOSTUA

Ana Rosa Ciordia Diez

D

Administrari laguntzailea

Lan eskaintza

–1 udal arkitekto.

–1 gizarte-langile.

–3 familia langile.

–4 administrari laguntzaile.

–1 zerbitzu anitzetako enplegatu, lorezaintza.

SAN JOSE ZAHAR ETXEA

2020ko plantilla organikoa

LANPOSTUAREN IZENA

KOPURUA

SARBIDEA

EGOERA

Sukaldaria

2

OL

Hutsik

Gerokultorea

1

OL

Jardunean

Gerokultoreak

2

OL

Hutsik G

Garbitzaileak

14

OL

Hutsik L

Garbitzaileak (batez ere ikuztegia eta lisatzea) - LEO

1

OL

Hutsik LLP

Erizaina

2

OL

Hutsik E

Zuzendaria

1

OL

Hutsik D

Corellako San José zahar etxearen zerbitzuko langileen zerrenda

2019/11/06an kontrataturik zeuden langileekin osaturiko plantilla

Langile finkoak

LANPOSTUAREN IZENA

ANTZINATASUNA

LANPOSTUA

EGOERA

M.ª Carmen Virto Ruiz

1994/11/30

Gerokultorea

Jardunean

Lan-kontratudunak

LANPOSTUAREN IZENA

LANPOSTUA

ANTZINATASUNA

EGOERA

Ainhoa Gil Perez

Zuzendaria

2004/03/29

Hutsik DE *

Noemi Jimenez Marin

Erizaina

2005/03/01

Hutsik 1. E (LM) *

Eva Echau Hernández

Erizaina

2007/02/26

Hutsik 2. E - Eszedentzia

Concepcion Mateo Fernández

Sukaldaria

1996/10/23

Hutsik 1. C* - Erretiro partziala

Purificacion Delgado Garcia

Sukaldaria

2004/03/16

Hutsik 2. C* - Erretiro partziala

Sobejano Liroz Elena

Sukaldaria

2001/07/27

Hutsik 1. C *

Paulina Hernandez Ventura

Sukaldaria

2012/10/01

Hutsik 2. C

M.ª Mercedes Saavedra Gonzalez

Gerokultorea

2007/06/21

Hutsik 1. G

Lazaro Lozano Mercedes

Garbitzailea

2002/04/01

Hutsik 1. L

Ofelia Gil Casamachin

Garbitzailea

2003/07/01

Hutsik 2. L

Minerva Polanco Vicioso

Garbitzailea

2004/10/18

Hutsik 3. L

Milagrosa Lazaro Serrano

Garbitzailea

2016/12/13

Hutsik 4. L

Sol Milena Saldarriaga Mejia

Garbitzailea

2005/09/17

Hutsik 5. L

Eudalina Vicioso Domínguez

Garbitzailea

2006/05/17

Hutsik 6. L

Marta Astrain Lopez

Garbitzailea

2006/12/27

Hutsik 7. L

M.ª Jesus Salvador Delgado

Garbitzailea

2017/03/10

Hutsik 8. L

Mercedes Garcia Leon

Garbitzailea

2007/08/17

Hutsik 9. L

Aroa Lasheras Garcia

Garbitzailea

2009/05/18

Hutsik 10. L

Claudia Ocampo Gomez

Garbitzailea

2009/07/28

Hutsik 11. L

M.ª Angeles Garcia Sabalza

Garbitzailea

2009/11/12

Hutsik 12. L

Gloria Ramos Ochoa

Garbitzailea

2014/09/21

Hutsik 13. L

Esperanza Teruel Alvarez

Garbitzailea

2018/11/15

Hutsik 14. L

Raquel Gil Perez

Garbitzailea (batez ere ikuztegia eta lisatzea)

2008/01/15

Hutsik 1. LLP (LEO) *

Lidia Perez Moreno

Erizaina

2014/05/10

Eva Echauren eszedentzia ordezkatuz

Clara Lopez Perez De Urabayen

Erizaina

2012/01/01

Noemi ordezkatuz eta oporrak

Cristina Delgado Garcia

1. mailako administrari-ofiziala

2019/08/05

Bitarteko kontratua

Ana Carmen Arellano Gil

Garbitzailea

2014/03/14

Purificación Delgadoren errelebo kontratua

Cristina Saavedra Gonzalez

Garbitzailea

2019/10/01

Oporretakoak ordezkatuz

M.ª Victoria Guillorme Bea

Garbitzailea

2019/02/15

Solmilena Saldarriaga ordezkatuz (ABE)

Laura Sesma Sanz

Garbitzailea

2018/04/19

Marta Astrain ordezkatuz (ABE)

Nuria Sencianes Garcia

Garbitzailea

2018/12/19

Mercedes Lazaro Lozano ordezkatuz (ABE)

Luz Vibiana Giraldo Guzman

Garbitzailea

2019/07/09

Rocio Teruel Alvarez ordezkatuz (ABE)

Joshelyn Padilla Llamba

Garbitzailea

2019/10/24

Maria Angeles Garcia ordezkatuz (ABE)

Leslie Yelitza Alava Rezavala

Garbitzailea

2019/10/30

Cristina Saavedra ordezkatuz (ABE)

LABURDURAK:

* DE (zuzendaritza/erizaintza).

* E (erizaintza).

* C (sukaldaria).

* G (gerokultorea).

* L (garbitzailea).

* LLP (garbitzailea, arropa garbitzailea, lisatzailea).

Lan publikoaren eskaintza

–2 sukaldari.

–2 gerokultore.

–14 garbitzaile.

–1 garbitzaile, batez ere ikuztegirako eta lisatzeko, LEO.

–2 erizain.

–1 zuzendari.

Iragarkiaren kodea: L2002172