28. ALDIZKARIA - 2020kootsailaren11

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.3. Foru Aginduak

8/2020 FORU AGINDUA, urtarrilaren 24koa, Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariak emana, zeinaren bidez 2020. urterako eguneratzen baitira Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Legearen testu bateginaren 68. artikuluan ezarritako zenbatekoak, alargun- eta erretiro-pentsioengatiko kenkariei dagozkienak.

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

180/2020 EBAZPENA, urtarrilaren 22koa, Funtzio Publikoko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez igortzen baita Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salara Nerea Pérez Tristán andreak jarritako administrazioarekiko auzi-errekurtsoari buruzko administrazio espedientea (445/2019 prozedura arrunta).

GORA JOTZEKO ERREKURTSOAK, etxezain izateko 24 lanpostu betetzeko deialdiko hautapen proben behin betiko emaitzen aurka.

GORA JOTZEKO ERREKURTSOA, errepideetako zaintzaile izateko oposizioaren lehendabiziko ariketaren behin betiko emaitzen aurka.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

9/2020 EBAZPENA, urtarrilaren 22koa, Vianako Printzea Erakundea-Kulturako zuzendari nagusiak emana, bi prestakuntza beka ematen dituena Vianako Printzea Erakundea-Kultura Zuzendaritza Nagusiko Artxiboen eta Dokumentu Ondarearen Zerbitzuan aritzeko.

1.5. ESTATUTUAK ETA LAN HITZARMEN KOLEKTIBOAK

125C/2019 EBAZPENA, abenduaren 31koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, Berako Conservas Martiko SA enpresaren hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailutu eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena.

126C/2019 EBAZPENA, abenduaren 31koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, Nafarroako zuraren industrien sektoreko hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailutu eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena.

127C/2019 EBAZPENA, abenduaren 31koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, Papeles El Carmen SAU enpresaren hitzarmen kolektiboa aldatzeko eta 2019ko soldatak berrikusteko akordioa erregistratzea, gordailutzea eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena.

1C/2020 EBAZPENA, urtarrilaren 7koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana. Honen bidez erabakitzen da Delmon Group Ibérica SAU enpresaren Iruñeko lantokirako hitzarmen kolektiboa erregistratzea, gordailutzea eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

2C/2020 EBAZPENA, urtarrilaren 7koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, Gelagri Ibérica SL enpresaren Milagroko lantokirako hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailutu eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena.

3C/2020 EBAZPENA, urtarrilaren 7koa, Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren zuzendari nagusiak emana, Elizondoko Benito Menni Ospitalea entitateko hitzarmen kolektiboko soldaten berrikuspenari buruzko akordioa erregistratzea, gordailutzea eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea erabakitzen duena.

1.7. BESTELAKOAK

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2020ko urtarrilaren 29an hartua, Nafarroako Gobernua Transferentzien Batzordean ordezkatuko duten kideak izendatzen dituena.

Jendaurrean egoteko bigarren tramitea: “Pestriz” haize-parkea, Buñuelgo udal-mugartean (1153-CE).

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

TUTERA

Deialdia, barne igoera murriztuaren bidez bete
daitezen igeltsero-ofiziala izateko hiru lanpostu (C maila). Behin-behineko zerrenda

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ANDOSILLA

2020ko plantilla organikoa.
Behin betiko onespena

2020ko aurrekontua.
Behin betiko onespena

ARTZIBAR

2020ko aurrekontua.
Behin betiko onespena

ARTIKA

2020ko aurrekontua.
Behin betiko onespena

2020ko plantilla organikoa.
Behin betiko onespena

OLTZA ZENDEA

Aldaketa 2019ko plantilla organikoan. Behin betiko onespena

IZABA

Aldaketa Udal Planeko eraikuntzari buruzko ordenantzaren
artikulu batzuetan. Hasierako onespena

2020rako lan-egutegia

2020rako karga-tasak

2020rako ordenantza fiskalen tarifak. Hasierako onespena

Ordenantza fiskala, lizentziak emateko eta hirigintzako jarduketak tramitatzeko tasak arautzen dituena. Behin betiko onespena

2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

TXULAPAIN

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

2019ko 2., 3. eta 4. aurrekontu-aldaketak. Behin betiko onespena

LERIN

4/2019 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

2020ko plantilla organikoa. Behin betiko onespena

PETILLA ARAGOI

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

2020rako zerga-tasak. Hasierako onespena

SESMA

8/2019 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

TULEBRAS

2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

UNTZUE

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

ULTZAMAKO OINARRIZKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

2020ko ekitaldiko lan egutegia. Onespena

2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

3. ESTATUKO ADMINISTRAZIOA

ESTATUKO ADMINISTRAZIO OROKORRA

Iruñeko eta Tuterako bi merkataritza-lokalen enkante publikoa

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA

Citación. Juicio de delito leves 2946/2019

6.2. PARTIKULARREN IRAGARKIAK

SINDICATO CAMPO DE LA MEJANA DE SANTA CRUZ

Junta General Ordinaria

COMUNIDAD DE REGANTES SINDICATO DE RIEGOS DE ARGUEDAS

Junta General Ordinaria

COMUNIDAD DE REGANTES DE LA FINCA DEL RASO DE ARGUEDAS-TUDELA

Junta General Ordinaria