279. ALDIZKARIA - 2020ko azaroaren 30a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.7. BESTELAKOAK

274/2020 EBAZPENA, azaroaren 17koa, Etxebizitzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez etxebizitza-errentamenduko kontratu berriei 2020an aplikatu beharreko gehieneko errenta-prezioak ezartzen baitira etxebizitza mota hauetarako: araubide bereziko babes ofizialekoak, 10/2010 Foru Legearen arabera kalifikaturiko babes ofizialekoak eta, jabetza-araubidekoak izanik, jabe partikularrek errentan emandako mota guztietako etxebizitza babestuak.

138E/2020 EBAZPENA, urriaren 27koa, Biodibertsitatearen Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez aldatzen baita Lurralde eta Paisaia Zerbitzuko zuzendariaren maiatzaren 29ko 127E/2018 Ebazpena. Ebazpen horren bidez, ingurumen ukipenetarako baimena eman zitzaion zirkuitu bikoitzeko linea elektriko baten proiektuari, “Agoitz-Nagore” 20 kV-eko aireko linea ordezteko Orotz-Beteluko, Garaioako eta Aribeko udal mugarteetan. Sustatzailea Iberdrola Distribución Eléctrica SAU zen.

JENDAURREKO INFORMAZIOA. Ingurumen baimen integratua berrikustea, Granja Txaparduia SLk sustatua.

JENDAURREKO INFORMAZIOA. Ingurumen baimen integratua berrikustea, Fuertes Vicente Eduardo y Juan Pablok sustatua (Granja Hermanos Fuertes, C.B.).

JENDAURREKO INFORMAZIOA. Ingurumen baimen integratuaren berrikuspena.

JENDAURREKO INFORMAZIOA. Ingurumen baimen integratua berrikusteko espedientea, Granja Ursua SCIk sustatua.

JENDAURREKO INFORMAZIOA. Ingurumen baimen integratuaren berrikuspena.

JENDAURREKO INFORMAZIOA. Ingurumen baimen integratuaren berrikuspena.

JENDAURREKO INFORMAZIOA. Ingurumen baimen integratuaren berrikuspena.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

IRUÑA

Hasiera ematea Gazteriako 2 teknikari-lanpostu eta Berdintasuneko 2 teknikari-lanpostu oposizio bidez betetzeko deialdiak ofizioz berrikusteko prozedurari

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ADIOS

2021eko aurrekontua. Behin betiko onespena

AMILLAO

2021eko aurrekontua. Hasierako onespena

ARAMENDIA

1-3/2020 aurrekontu-aldaketak. Hasierako onespena

ARIA

Egoitza elektronikoa sortzea

ARRAITZA

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

ARRUAZU

Balorazio txostena berrikusteko proiektua. Jendaurrean jartzea

Arau Subsidiarioen aldaketa 1. poligonoko 242. lurzatian. Hasierako onespena

BARAÑAIN

Deialdia, guraso elkarteei dirulaguntzak emateko 2019/2020 ikasturtean. Laburpena

BARASOAIN

2021eko aurrekontua. Hasierako onespena

2021eko plantilla organikoa. Hasierako onespena

BARILLAS

Egoitza elektronikoa sortzea

BERA

Zinegotzien dietak eta kalte-ordainak

2021eko aurrekontua. Hasierako onespena

2021. urteko plantilla organikoa. Hasierako onespena

BERRIOZAR

Dirulaguntzen deialdia, COVID-19aren ondorioak arintzeko, jarduna Berriozarren garatzen duten saltoki eta ostalaritzako establezimenduetan. Laburpena

BURGI

2021eko plantilla organikoa. Hasierako onespena

2021eko aurrekontua. Hasierako onespena

Udalbatzako kideen ordainsariak

KASEDA

Egoitza elektronikoa sortzea

Egiaztapen-kode segurua sortzea

ETXABARRI

2021eko aurrekontua. Hasierako onespena

ERROIBAR

Aldaketa, planeamenduko arau subsidiarioetan. Hasierako onespena

LIZARRA

2021eko aurrekontua. Hasierako onespena

EZPOROGI

1/2019 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

FONTELLAS

2021eko zerga-tasak. Hasierako onespena

GALBARRA

2021eko aurrekontua.
Hasierako onespena

GALIPENTZU

Egoitza elektronikoa sortzea

Egiaztapen-kode segurua sortzea

GARRALDA

Egoitza elektronikoa sortzea

IMARKOAIN

2021eko aurrekontua. Hasierako onespena

LARRAUN

Akatsa zuzentzea 3/2020 aurrekontu aldaketan

MILAGRO

2021eko zerga-tasak. Hasierako onespena

MURUZABAL

2021eko aurrekontua eta plantilla organikoa. Hasierako onespena

NARKUE

2021eko aurrekontua. Hasierako onespena

ODIETA

Ordenantza fiskala, hirigintza tresnen, ingurumen proiektuen eta hirigintzako lizentzien izapidetzea arautzen duena.
Behin betiko onespena

ORKOIEN

2020ko plantilla organikoa. Hasierako onespena

Udalaren eta Iturgain udal sozietatearen 2020ko aurrekontua. Hasierako onespena

OTEITZA

2021eko aurrekontua. Hasierako onespena

JAITZ

2021eko zerga-tasak. Hasierako onespena

URROTZ-HIRIA

2021eko aurrekontua. Hasierako onespena

2021erako zerga-tasak

BIDAURRE

2021eko aurrekontua. Hasierako onespena

BILORIA

2021eko aurrekontua. Hasierako onespena

ZIZUR NAGUSIA

Deialdi publikoa, Zizur Nagusiko ikastetxe publikoetako gurasoen elkarteek eskola-garraiorako eta jarduera osagarriak eta eskolaz kanpokoak egiteko diru-laguntzena (2020/2021 ikasturtea). Laburpena

ZUDAIRI

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

ITZAGAKO ADMINISTRAZIO ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

2021eko aurrekontua. Hasierako onespena

IRUNBERRIKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Aldaketa, Irunberriko “San Isidro” zahar-egoitzako eta psikogeriatrikoko zerbitzua emateko prezio publikoak arautzen dituen ordenantza fiskalean. Behin betiko onespena

IZARBEIBARKO MANKOMUNITATEA

2021eko aurrekontua. Hasierako onespena

2021eko plantilla organikoa. Hasierako onespena

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

BAZTAN

Biztanleen erroldan ofiziozko bajak emateko jakinarazpena

BERRIOZAR

Periodo de pago voluntario del Impuesto de Actividades Económicas de 2020

LODOSA

Notificación de bajas por caducidad en el Padrón Municipal de Habitantes

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO UNO DE PAMPLONA

Procedimiento ordinario 1030/2019

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO TRES DE PAMPLONA
(JUZGADO DE FAMILIA)

Procedimiento de Familia 19/2020

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO CINCO DE PAMPLONA

Procedimiento de Juicio verbal 181/2020

Procedimiento de juicio verbal 102/2020

Procedimiento ordinario 143/2018

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO SEIS DE PAMPLONA

Edicto

Procedimiento de Juicio verbal 79/2020

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO NUEVE DE PAMPLONA

Procedimiento Juicio Verbal 12/2020

JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA
NÚMERO DIEZ DE PAMPLONA

Procedimiento de Familia 357/2020

Edicto

Procedimiento de Familia 359/2020

Procedimiento de Familia, Guarda, Custodia o Alimentos de hijos menores no matrimoniales no consensuados número 217/2020

JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
NÚMERO CUATRO DE PAMPLONA

Citación. Juicio de delitos leves 2565/2020

Citación. Juicio de delitos leves 1622/2020

Juicio de delito leves 2947/2019

Juicio delito leve 266-2020. Cédula de citación