279. ALDIZKARIA - 2020ko azaroaren 30a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ARRAITZA

2020ko aurrekontua. Behin betiko onespena

Hasierako onespenaren erabakia 2020ko 182. Nafarroako Aldizkari Ofizialean eman zen argitara, abuztuaren 17an.

Jendaurreko epean inork ez du alegaziorik aurkeztu. Behin betiko onetsirik gelditu dira Udalaren 2020ko aurrekontua eta hura betearazteko oinarriak.

Aplikatzekoa den araudia: uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 272. artikulua (Nafarroako Toki Administrazioari buruzko Foru Legea).

2020RAKO AURREKONTUA

Laburpena, kapitulu ekonomikoen arabera:

GASTUAK:

2. kapitulua.–Ondasun arruntetako eta zerbitzuetako gastuak: 14.900 euro.

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 50 euro.

Gastuak, guztira: 14.950 euro.

DIRU-SARRERAK:

3. kapitulua.–Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak: 525 euro.

4. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 19.069 euro.

5. kapitulua.–Ondareko diru-sarrerak eta aprobetxamendua: 16.731 euro.

Diru-sarrerak, guztira: 36.050 euro.

Arraitzan, 2020ko azaroaren 23an.–Kontzejuko burua, Carlos Amatriain Macaya.

Iragarkiaren kodea: L2014256