279. ALDIZKARIA - 2020ko azaroaren 30a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

BILORIA

2021eko aurrekontua. Hasierako onespena

Biloriako Kontzejuak, 2020ko azaroaren 13an egindako osoko bilkuran, hasiera batez onetsi zuen Kontzejuaren 2021eko aurrekontua.

Aurrekontua Idazkaritzan egonen da ikusgai hamabost egun baliodunean, iragarki hau argitaratu ondoan. Epe horretan, interesdunek hura azter dezakete, eta alegazioak aurkeztu.

Aplikatzekoa den araudia: uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 271. artikulua (Nafarroako Toki Administrazioari buruzko Foru Legea).

Bilorian, 2020ko azaroaren 18an.–Kontzejuko burua, José María Nieva Fernández.

Iragarkiaren kodea: L2014040