279. ALDIZKARIA - 2020ko azaroaren 30a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

LARRAUN

Akatsa zuzentzea 3/2020 aurrekontu aldaketan

3/2020 aurrekontu aldaketaren behin betiko onespenean akatsa badela oharturik, 2020ko 208. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu baitzen, irailaren 15ean, hona hemen zuzenketa:

–Hau jartzen duen tokian:

“2020KO AURREKONTUAREN 3/2020 ALDAKETA

Kreditu gehikuntza

GASTUAK:

9200 6220002.–Gabari 2. solairua kontu saila. Zenbatekoa: 240.659,10 euro.

SARRERAK:

Diruzaintzako gerakina gastu orokorretarako: 140.000 euro.”

–Hau jarri behar du:

“2020KO AURREKONTUAREN 3/2020 ALDAKETA

Kreditu gehikuntza

GASTUAK:

9200 6220002.–Gabari 2. solairua kontu saila. Zenbatekoa: 140.000 euro.

SARRERAK:

Diruzaintzako gerakina gastu orokorretarako: 140.000 euro.”

Larraunen, 2020ko azaroaren 23an.–Alkatea, Mikel Huarte Martija.

Iragarkiaren kodea: L2014165