279. ALDIZKARIA - 2020ko azaroaren 30a

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

BAZTAN

Biztanleen erroldan ofiziozko bajak emateko jakinarazpena

Baztango Udaleko biztanleen erroldan ofiziozko bajen espedienteak ezin izan ditugunez jakinarazi, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen dira:

1.–Honako pertsonei ofiziozko baja-espedienteak irekitzea, Toki Erakundeetako Biztanleen eta Lurralde Mugaketaren Erregelamenduaren 72. artikuluan 54. artikuluari dagokionez aurreikusitakoarekin bat:

ESPEDIENTE ZENBAKIA

IZEN-ABIZENAK

26/2020

GONZALEZ IRURETA, URTZI

23/2020

MAGALHAES DA SILVA VITOR SERGIO

24/2020

VEIGA ASSEIRO MAGDA

25/2020

VEIGA DA SILVA ANDRE

2.–Espedientea ireki dela jakinaraztea eta 15 eguneko epea ematea, alegazioak aurkezteko.

Ebazpen honen kontra honako helegite hauetako bat jartzen ahal da aukeran:

a) Berraztertzeko helegitea, egintza egin duen organoan berean, ebazpen honen jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik kontatzen hasita, hilabete bateko epean.

b) Administrazioarekiko auzi-helegitea, Administrazioarekiko Auzietarako Auzitegian/Aretoan, dagokion bezala, ebazpen honen jakinarazpena jaso eta hurrengo egunetik kontatzen hasita, bi hilabeteko epean, edo

c) Gora jotzeko helegitea, Nafarroako Administrazio Auzitegiaren aitzinean, ebazpen honen jakinarazpena jaso eta hilabeteko bateko epean.

Baztanen, 2020ko azaroaren 24an.–Alkatea, Joseba Otondo Bikondoa.

Iragarkiaren kodea: L2014203