253. ALDIZKARIA - 2020ko urriaren 29a

Aurkibidea

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

1639/2020 EBAZPENA, urriaren 14koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko kudeatzaileak emana, zeinaren bidez deialdiak onesten baitira hautaproben bidez izangaien bi zerrenda egiteko, C mailako Laborategiko Zerbitzuetako ofizialaren lanpostua betetzeko (Elektronikako espezialitatea), bat aldi baterako kontratazioak egiteko, eta bestea prestakuntzarako, zerbitzu berezien egoeran.

1640/2020 EBAZPENA, urriaren 14koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko kudeatzaileak emana, zeinaren bidez deialdiak onesten baitira hautaproben bidez izangaien bi zerrenda egiteko, C mailako Laborategiko Zerbitzuetako ofizialaren lanpostua betetzeko (Elektromekanikako espezialitatea), bat aldi baterako kontratazioak egiteko, eta bestea prestakuntzarako, zerbitzu berezien egoeran.

1657/2020 EBAZPENA, urriaren 15ekoa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Ikerketako errektoreordeak emana. Haren bidez, ikertzaileen lan kontratazioa egiteko hautaprobetarako deia egiten da honako ikerketa proiektu hau garatzeko: “0011-1365-2020-000084-FORM3D - 3D-ko inprimaketa teknologien ikerlana termoformatuko moldeak fabrikatzeko”.

1659/2020 EBAZPENA, urriaren 16koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Ikerketako errektoreordeak emana. Haren bidez, ikertzaileen lan kontratazioa egiteko hautaprobetarako deia egiten da honako ikerketa proiektu hau garatzeko: “0011-1365-2020-000075-CroopStik: el sentinel de sales, ph nutientes y la precolación de agua en profundidad”.

1661/2020 EBAZPENA, urriaren 16koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Ikerketako errektoreordeak emana. Haren bidez, ikertzaileen lan kontratazioa egiteko hautaprobetarako deia egiten da honako ikerketa proiektu hau garatzeko: “Elementu aeronautikoen gainazalaren propietate elektriko eta dimentsionalen karakterizazio azkarra eta zehatza terahertzekin (AEROTERA)”.

1662/2020 EBAZPENA, urriaren 16koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Ikerketako errektoreordeak emana. Haren bidez, ikertzaileen lan kontratazioa egiteko hautaprobetarako deia egiten da honako ikerketa proiektu hau garatzeko: “Elementu aeronautikoen gainazalaren propietate elektriko eta dimentsionalen karakterizazio azkarra eta zehatza terahertzekin (AEROTERA)”.

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

371/2020 EBAZPENA, urriaren 13koa, Hezkuntza Baliabideen zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baita 2020-2021 ikasturterako beken deialdi orokorra, derrigorrezkoaren ondoko unibertsitateaz kanpoko ikasketak egiten dituzten ikasleentzako.

3430E/2020 EBAZPENA, urriaren 13koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez dirulaguntzak emateko partida baten gastuari baimena kentzen baitzaio. Dirulaguntza horiek Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearen uztailaren 4ko 2188/2017 Ebazpenaren bidez onetsi ziren. Ebazpenak dirulaguntzen deialdi bat onetsi zuen, espezializazio adimentsuaren estrategian finkatutako lehentasunezko arlo ekonomikoko enpresetan 30 urtetik beherako gazte langabeen kontratazioa sustatzeko.

97E/2020 EBAZPENA, urriaren 6koa, Unibertsitateko zuzendari nagusiak emana, 2020ko “Doktoratu aurretik nazioartean mugitzeko laguntzak” deialdia onesten duena. DDBN identifikazioa: 527393.

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ALTSASU

U.C.10.B “Lastai” eremua kudeatzeko hirigintza-hitzarmena. Behin betiko onespena

AZAGRA

UE-27 unitatearen birpartzelazioaren behin betiko likidazioa. Hasierako onespena

BARILLAS

Bake epailearen eta haren ordezkoaren karguak hutsik

BERIAIN

Laburpena, 2020-2021 ikasturtean Beriaingo ikasleei musika-ikasketak egiteko laguntzak emateko deialdiarena

Laburpena, Beriaingo haurrak Haur Hezkuntzako 0-3 zikloan eskolatzeko laguntzen deialdiarena (2020-2021 ikasturtea)

BERRIOZAR

3/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

ZIZUR

Etxebizitza Gazolazko 3. poligonoko 349. lurzatian. Behin-behineko baimena

DORRAOKO KONTZEJUA

Aurrekontuko 01/2020 aldaketa. Hasierako onespena

EL BUSTO

2/2020 aurrekontu-aldaketa. Hasierako onespena

ESTERIBAR

Hiri-jarduketarako plan berezia, Ollokiko 1. poligonoko 555. eta 556. lurzatietan. Hasierako onespena

ETXARRI ARANATZ

Hirigintzako araudiaren 45. artikuluaren aldaketa (itxiturak). Hasierako onespena

Hiri-jarduketarako plan berezia, 3. poligonoko 1012. lurzatian. Hasierako onespena

Hiri-jarduketarako plan berezia, 3. poligonoko 525. lurzatian. Hasierako onespena

EZKAROZE

Ordenantza, Administrazio elektronikoa arautzen duena. Hasierako onespena

GALAR

Eraikingintza-ordenantza aldatzea, arautu daitezen instalazio fotovoltaikoak bizitegietarako lurzoruan

GARINOAIN

UE-4 unitatea urbanizatzeko proiektua. Hasierako onespena

GARRALDA

Trafikoa arautzen duen udal ordenantza. Hasierako onespena

UHARTE

Deialdia, Uharteko kirol klubei dirulaguntzak emateko, haien kirol jarduerak susta eta bultza ditzaten. Laburpena

IGUZKITZA

Hirigintza-hitzarmena, 2. poligonoko 675., 676., 678. eta 784. lurzatietan. Hasierako onespena

LERIN

Hiri-jarduketarako plan berezia, lerrokadurak aldatzeko kale hauetan: Cuevas de Velaz, Ramón y Cajal, Barrio Chiquito eta Yoldi. Hasierako onespena

Aldaketa 945, 1253, 1254 eta 1255 lurzatietan, hiri-lurzorua handitzeko. Hasierako onespena

LODOSA

2021eko ordenantza fiskalak eta zergak. Jendaurrean jartzea

MURCHANTE

Ekonomia eta finantza plana 2020-2021erako. Onespena

Kuadrilla-gelen eta peñen gaineko udal ordenantza. Hasierako onespena

Aldaketa, Murchanteko Musika Eskolako tasak ordainarazteko ordenantzan, 2020-2021 ikasturterako. Hasierako onespena

OTSAGABIA

Alkatetzaren eskuordetzea, kanpoan egoteagatik

OLAIBAR

Bake epailearen kargua hutsik

Urbanizazio proiektua Otsakaingo UB-5 unitatean. Behin betiko onespena

Birpartzelazio proiektua Otsakaingo UB-5 unitatean. Behin betiko onespena

ORONTZE

Ordenantza, Administrazio elektronikoa arautzen duena. Hasierako onespena

IRUÑA

Tokiko Gobernu Batzarraren 2019ko azaroaren 18ko Erabakia (13/US)

Aldaketa puntual xehatua, Udal Planeko U.I.V unitateko Z-6an (San Migel etxe-multzoa - 6. poligonoko 199. lurzatia). Hasierako onespena

Laburpena, banakako ebaluazioaren araubidean, esku-hartze orokorreko proiektuak (EOP) idatzi eta kudeatzeko lansari teknikoak diruz laguntzeko deialdiarena, 61/2013 Foru Dekretuaren VI. kapituluaren laugarren atalaren arabera

Laburpena, Alde Zaharreko eraikinak zaharberritzeko aurreproiektuak egiteko lansarietarako dirulaguntzak 2020. urtean emateko deialdiarena, banakako ebaluazioaren araubidean

Laburpena, eraikinen ebaluazio txostenak idazteko lansari teknikoetarako dirulaguntzen deialdiarena, banakako ebaluazioaren araubideari jarraikiz

Dirulaguntza laburpen baten argitalpena deuseztatzea